woensdag 15 mei 2019

"Inspiratiebijeenkomst" Provincie Gelderland 11 mei 2019


Op zaterdag 11 mei 2019 bezocht de Bomenstichting Achterhoek (BSA) de 'inspiratiebijeenkomst' in het provinciehuis in Arnhem.
De onderhandelaars over de nieuwe coalitie - VVD, CDA, PvdA, Groen Links, CU, SGP - wilden graag input hebben van organisaties en burgers voor wat er zeker in het coalitieakkoord moet komen te staan.

Er hadden zich bijna 200 mensen opgegeven, veel meer dan de provincie had verwacht. 

Het was een goede bijeenkomst en de deelnemers waren in het algemeen blij met dit initiatief van de provincie.

Wij zijn naar drie thema's geweest:
- Wonen, leefomgeving, natuur en biodiversiteit (B)
- Bereikbaarheid en economie (G)
- Duurzaamheid, klimaat en energie (B,G)

Iedereen kreeg 5 min de gelegenheid om op een kaartje te schrijven welke onderwerpen bij de sessies van belang waren en welke zin er in het coalitieakkoord moest komen. 
Vervolgens kon men zijn opmerkingen ca. 5 min. toelichten. 
Het was niet de bedoeling om met elkaar in discussie te gaan; alleen verhelderende vragen waren toegestaan. Bij elke tafel zat een onderhandelaar van de beoogde coalitie die de sessie leidde en de kaarten in ontvangst nam. Er werd ook genotuleerd.

We hebben m.b.t. de bomen vooral ook gevraagd om de Wet Natuurbescherming te veranderen zodat meldingen en vergunningen voor kap ter inzage liggen en er bezwaar gemaakt kan worden. 
Ook de kap langs de N319 hebben we aan de orde gesteld. Veel andere deelnemers vonden het ook absurd dat die bomen gekapt zouden worden.

Verder is naar voren gebracht dat biomassa meestal helemaal geen groene energie is (min. 15% meer vervuilend dan steenkool) en dat er dus geen biomassacentrales bij moeten komen en dat bestaande centrales moeten sluiten. Ook vanwege de luchtverontreiniging. 

Niet alleen klimaatverandering is een hot item, maar een minstens zo belangrijk onderwerp, dat lokaal ook veel sterker speelt, is de achteruitgang van de biodiversiteit. Daarom is ook gezegd dat de provincie het Ambitiedocument Natuur van dec. 2017 - dat natuur juist niet als hindermacht wil zien! - moet uitvoeren.

Als extra input hebben wij de zienswijzen bij de Omgevingsvisie Gelderland van de BSA en Stichting Natuur & Milieu Aalten van vorig jaar aan de onderhandelaars gegeven. Daar staan alle belangrijke punten ook in vermeld.
Nu afwachten wat er in het coalitieakkoord terug is te vinden van onze opmerkingen. 
Op 5 juni a.s denkt men het akkoord te presenteren.

Ten aanzien van het onderwerp "Bestuursstijl van de provincie" (aparte sessie maar je kon er ook wat over zeggen) is nog opgemerkt dat de provincie burgerparticipatie - die men toch zo belangrijk vindt ...- gemakkelijker moet maken. Vergunningen en inspraakgelegenheid melden in lokale bladen en inspraaktermijnen niet in de zomervakantie.

14 mei 2019


Hoe het NIET moet

Deze majestueuze rode Beuk aan de Polstraat in Aalten moest het ontgelden voor een hek..

(Klik op afbeelding voor vergroting)vrijdag 10 mei 2019

Reactie op het artikel van de Monitor m.b.t. Biomassa

De Monitor: Feit of fictie? 
‘Nederlandse bomen verdwijnen massaal in biomassacentrales" 

Beste Annemae, 
Met aandacht las ik je artikel over bomenkap in relatie tot biomassa. De conclusie is dat er is geen bewijs is voor een verband tussen bomenkap en biomassa. Er zijn echter sterke aanwijzingen dat de subsidie op biomassa een flinke stimulans geeft aan toename en verwoestende wijze van houtoogst.
De feiten:
-   De subsidiekraan voor Staatsbosbeheer(SBB) is in 2014 voor 2/3 dichtgedraaid en SBB moet voor zijn eigen inkomsten zorgen.
-   In 2011 is de subsidie op biomassa ingevoerd.
-     Door kaalkap is het bosareaal in Nederland tussen 2013 en 2107 met 5400 ha afgenomen; het aandeel van SBB hierin is een afname van 1680 ha.
-     SBB verplicht zich als leverancier van biowarmtecentrale De Purmer en 100% aandeelhouder van Energiehout BV tot een constante aanlevering van hout- en houtsnippers.
-      SBB beweert dat zij duurzaam werken volgens het FSC keurmerk maar oprichter Greenpeace heeft zich onlangs hieruit teruggetrokken. Zij hebben vastgesteld dat het FSC zich richt op commerciële bosexploitatie en niet genoeg garantie biedt op bescherming van bossen.
-      Op het filmpje van pelletfabriek Ecopower te Ham (BE) is te zien hoe hele boomstammen aangevoerd worden vanuit bossen in Nederland en Belgie: https://youtu.be/Fet2zceG9VI

De werkwijze van SBB:
Sinds 2014 is kaalkap weer in zwang. Met grote harvesters in één keer een paar hectares platleggen. Mooie stammen worden verwerkt tot duurzame producten en de rest (dunne bomen, kromme bomen, takken, struiken) worden versnipperd en gaan met subsidie de versnipperaar in. Niet zorgvuldig de kaprijpe bomen selecteren maar in één keer de hele boel tegen de vlakte. Snel en makkelijk. Op korte termijn lage kosten en hoge opbrengsten omdat de grote bijvangst met subsidie ook nog aardig wat oplevert. De gevolgen voor de ecologische waarde van het bos zijn echter desastreus.

Meest gehoorde argumentatie richting publiek:
-          Het bos moet verjongt worden om het te behouden voor onze (klein)kinderen.
-          Van Europa moet er bos worden omgezet in heide en zandvlaktes om de biodiversiteit ter bevorderen. (Er staat nergens dat van Europa bomen gekapt moeten worden! red.)

Welke vragen roept dit op?
-          Hoe kan het dat SBB beweert dat hun houtoogst al jaren stabiel is terwijl er tussen 2013 en 2017 1680 ha bos van SBB verdwenen is?
-         Wat voor hout wordt er geleverd aan biomassacentrale De Purmer?
-          Hoe ziet de boekhouding van Energiehout BV eruit?
-          Heeft een bos de mens nodig om te verjongen?
-          Moet Nederland echt van Europa zijn schaarse bos omkappen ten gunste van de biodiversiteit?

Om dit soort vragen te beantwoorden is gedegen onderzoeksjournalistiek nodig.

Met vriendelijke groeten,
Pauline de Vries

Comité Matiging Kapbeleid Slangenburg