Over de stichting

De Bomenstichting Achterhoek is opgericht op 7 oktober 2011. (Kamer van Koophandel nr: 53706854).
We merken dat het aantal meldingen van mensen die op de hoogte gehouden willen worden nog steeds groeit. Dat motiveert enorm!

Graag willen wij ons voorstellen !
*Jaap Cannegieter (voorzitter) uit Groenlo
*Marjan Houpt (secretaris) uit Lochem
*Bertha Krajenbrink ( penningmeester) uit Aalten

*Bas Waterham (bestuurslid) uit Doetinchem
*Eva Vosdingh Bessem (bestuurslid) uit Zutphen.

* Boomdeskundige Rob Weimer is onze adviseur.

Wij zijn allen bomenliefhebbers en al jaren actief in verschillende gemeentes in de Achterhoek voor het behoud van gezonde bomen. De meesten van ons namens de landelijke Bomenstichting.
Deze moest in 2011 hoogstwaarschijnlijk de deuren sluiten vanwege bezuinigingen van de overheid.
Dat was voor ons een extra stimulans om met elkaar rond de tafel te gaan zitten. We waren het al snel met elkaar eens. En na korte tijd zaten we bij de notaris; de Bomenstichting Achterhoek was geboren! Samen met u kunnen wij onze kennis en ervaring beter inzetten voor de bomen in het mooie Achterhoekse landschap!


Wat is ons gezamenlijk doel:
Het bevorderen van zorg en aandacht en het in stand houden, en waar mogelijk verbeteren, van de groene leefomgeving van de Achterhoek en de karakteristieke groene structuren in het Achterhoekse landschap en de karakteristieke Achterhoekse dorpskernen, met name gericht op bomen en de daarbij horende biodiversiteit en ecosystemen. Deze vormen een onmisbare keten in het leven op aarde.

Hoe willen wij ons doel bereiken?
Door:
  • Het adviseren over, en het stimuleren tot behoud van bestaande bomen en het her- en aanplanten van bomen en struiken;
  • Voorlichting aan particulieren inzake bezwaar- en beroepsprocedures;
  • Het organiseren van lezingen en excursies;
  • Structureel overleg op te bouwen met de diverse gemeenten in de Achterhoek;
  • Samenwerking met gelijkgestemde organisaties, zoals de Gelderse Natuur en Milieu Federatie/ GNMF; Vereniging Nederlands Cultuurlandschap; de (landelijke) Bomenstichting; Bomenstichting Den Haag; Bomenstichting Zutphen; Vereniging Bomenbelang Bronckhorst; De Bomenridders Rotterdam; Bomenridders Groningen; Bomenridders Leeuwarden; Natuur- en Milieuvereniging Het Groene Hart/ Brabant; Stichting Schoorlse Bos moet blijven; Stichting De Woudreus Drenthe; Utrechtse Bomenstichting; Stichting Achterhoek Weer Mooi; Stichting Mooi Groenlo, Stichting Mooi Lochem; Stichting Natuur en Milieu Aalten, Stichting Milieuwerkgroep "De Oude IJsselstreek"; Stichting Natuurlijk Achterhoek; Stichting Bossche Milieugroep; Stichting Beat the Carbon; Groen Natuurlijk: Vogelwerkgroep; Boommarterwerkgroep en het meldpunt Vleermuizen; 
  • Bezwaar aan te tekenen tegen o.i. onnodige kap van gezonde bomen.
  • Zonodig hiertegen in beroep gaan via de rechtbank.

Meehelpen en contactpersoon worden?

Graag hadden wij in elke gemeente één of meerdere contactpersonen. Dit houdt in: wekelijks de door de gemeente in de plaatselijke media gepubliceerde kapvergunningen nagaan.
In gezamenlijk overleg wordt besloten of al dan niet verdere stappen worden ondernomen.
Voor nadere informatie: bomenachterhoek@gmail.com.
Correspondentie adres: Dillenburg 112, 7242BE  Lochem.

Ook zijn wij erg verheugd over de inmiddels ontvangen donaties; waarvoor hartelijk dank! Deze bijdragen kunnen we goed inzetten voor het behoud van de bomen in ons prachtige en afwisselende landschap. Iedere gift is welkom!
Overigens staan wij bij de Belastingdienst geregistreerd als ANBI organisatie, dat betekent dat uw gift fiscaal aftrekbaar is.
Ons fiscaal nummer is: 850984397.