dinsdag 25 september 2012

Huizen kapt 61 zieke kastanjes op verschillende plekken in de gemeente

In augustus 2012 zijn door een boomtechnisch adviseur en boomveiligheids-
controleur 362 kastanjebomen in Huizen geïnspecteerd op kastanjebloedingsziekte. 
Uit deze inspectie bleek, dat 61 bomen of al dood waren of onaanvaardbaar 
veiligheidsrisico’s hadden, zodat deze bomen gekapt moeten worden. 
Met de kap van deze bomen is de gemeente op donderdag 20 september begonnen. 
De dode of zieke bomen staan op verschillende plekken in Huizen.

AanleidingIn 2002 is de kastanjebloedingsziekte voor het eerst in Nederland geconstateerd. 

Sinds 2004 verspreidt de ziekte zich in hoog tempo door Nederland en worden 
door het hele land veel bomen aangetast. 
Ook in de gemeente Huizen is dit het geval. In 2012 is 49% van het totaal aantal 
gemeentelijke kastanjes in meer of mindere mate geïnfecteerd met een 
ziekteverwekkende bacterie. 180 bomen in Huizen zijn besmet. 
De bomen die al dood waren of ernstige veiligheidsrisico’s veroorzaken worden gekapt.
Een aantal worden nog nader onderzocht en sommige bomen zullen worden gesnoeid 
in de hoop, dat ze daarmee gered worden.

ToelichtingDe kastanjebloedingsziekte veroorzaakt bloedingsverschijnselen vanuit het bastweefsel 
en zorgt ervoor dat de boom conditioneel verminderd. Hierdoor wordt de weerstand 
van de boom minder en wordt deze gevoeliger voor aantastingen van houtparasitaire 
schimmels. Door het openscheuren van bastweefsel in stam en takken ontstaan
 invalspoorten voor deze schimmels en kan stam- of takbreuk optreden. 
Uiteindelijk kan de boom, door een tekort aan transport van voedingsstoffen en water, 
geheel afsterven.
Omdat nog niet bekend is hoe de ziekte kan worden bestreden dienen aangetaste bomen 
jaarlijks te worden gecontroleerd op de ontwikkeling van de ziekte en eventuele
houtparasitaire aantastingen. Hierdoor worden onveilige situaties tijdig opgemerkt 
en voldoet de gemeente aan haar zorgplicht.

(Bron: Gemeentekrant Huizen).

Deze prachtige monumentale kastanje staat in Vorden en is nog onaangetast.
Helaas heeft de gemeente hiervoor toch een kapvergunning verleend..