woensdag 21 mei 2014

Richtlijn boomveiligheidsregistratie direct geschikt voor digitale toepassing

Bron: Boomzorg 14 mei 2014

Crow ontwikkelt de landelijke Richtlijn boomveiligheidsregistratie, die tot doel heeft de risico's rond bomen te beperken.

Op dit moment werkt een vertegenwoordiging van softwareleveranciers aan het 'Standaard uitwisselingsformaat’ voor de digitale toepassing van deze richtlijn. Hierdoor kunnen boombeheerders en controleurs bij het uitbrengen hiervan direct aan de slag met de inspectie- en beheersoftware. De inhoudelijke richtlijn en het bijbehorende datamodel worden samen uitgebracht en verschijnen naar verwachting rond de zomer.    Alle boomeigenaren in Nederland moeten, op grond van het Burgerlijk Wetboek 6 artikel 162, voldoende zorg aan hun bomen besteden, zodat anderen daarvan zo min mogelijk overlast of schade ondervinden. De Richtlijn boomveiligheidsregistratie geeft invulling aan deze ‘zorgplicht’, zodat boomeigenaren weten wat ze minimaal moeten registreren en welke gegevens er tijdens de visuele boomcontrole minimaal moeten worden vastgelegd.

Lees meer: http://boomzorg.nl/nieuws.asp?id=19-9645