woensdag 29 oktober 2014

Promenade van 4.5 km

In Münster bij onze oosterburen heeft men in de 18e eeuw op de vroegere wallen rondom de stad een promenade aangelegd. Vaak met een dubbele rij lindes, die op een afstand van 3,5 m van elkaar werden geplant, zodat ze snel in de hoogte zouden gaan vanwege de lichtconcurrentie, en daarmee ontstond een groene tunnel van 4,5 km!

Elke 20 jaar werden om en om bomen eruit gehaald totdat tussen 
elke boom een flinke afstand was bereikt, omdat ze anders teveel 
in elkaar zouden groeien en takken zouden afsterven.

Er mogen geen auto's rijden!
Middenbaan voor fietsers en wandelpad aan de zijkant.

Het asfalt is zo aangelegd dat het de boomwortels niet belast!