woensdag 22 juli 2015

Eik en gallen

Op dit moment zijn er  veel appelgallen
en wespengallen op de eiken,


nu zagen wij een Eikenknopgal of Ananasgal:

Lees meer: https://nl.wikipedia.org/wiki/Ananasgal