woensdag 23 september 2015

Aanbieding petitie + handtekeningen door Bomenridders aan voorzitter commissie Verkeer en Milieu van Provinciale Staten van Zuid-Holland inzake kap bomen langs provinciale N-wegen

Datum: 23 september 2015 om 14:00 uur, locatie: Provinciehuis Den Haag

De petitie “Stop bomenkap langs provinciale N-wegen”, ondertekend door 7157* mensen, samengevoegd met de petitie van de Bomenridders Nissewaard met 1322 ondertekenaars bieden wij aanstaande woensdag bij onze inspreek in de commissie Verkeer en Milieu aan:

Dit voorjaar werden de Bomenridders en vele inwoners van Voorne-Putten, Hoeksewaard en andere gebieden, opgeschrikt door de aankondiging dat alle bomen binnen 4,5 mtr. vanaf de rijbaan (N 218, N 489) zullen worden gekapt vanwege de verkeersveiligheid.
Wij bezochten inloopavonden en spraken met veel omwonenden. Zij voelden zich niet of nauwelijks gehoord, laat staan betrokken bij dit verrassende provinciale voornemen.  
Alleen al in Zuid-Holland zou dit gaan om 6000 bomen. 
Hoeveel zijn dat er in heel Nederland?

Het CROW (kennisclub van wegenbouwers, ea.) heeft richtlijnen opgesteld voor het inrichten van wegen. Een “obstakelvrije zone” van minimaal 4,5 mtr. (liefst 6 mtr.) acht men essentieel voor de verkeersveiligheid. Provinciale bestuurders dreigen deze richtlijn te bevorderen tot beleid en dus regelgeving! 
Bomen zijn geen obstakel!
Deze bomen vormen de ruggengraat van ons landschap, zijn bakens in de ruimte, bieden schaduw, verkoeling, nemen CO2 op en binden fijnstof.
Het is in de 1e plaats de mens die de verkeers(on)veiligheid beïnvloedt. Automobilisten die zich onverantwoord gedragen door te hard te rijden, te bellen, te mailen of te eppen, veroorzaken onveiligheid. Op de 2e plaats is het de auto die met haar massa niet altijd tijdig is te stoppen, omdat de chauffeur zich onvoldoende bewust is van de krachten die hij/zij heeft losgemaakt.

Wij menen dat het aantal slachtoffers en/of schades als gevolg van botsingen met een boom
niet in verhouding is met deze rigoureuze kaalslag.


Ambtenaren van de provincie deelden ons desgevraagd mee dat zij geen claims kennen van automobilisten die schade hebben ondervonden van de aanwezigheid van een boom langs de weg! De vele uiteenlopende onderzoeken, studies en cijfers over dit onderwerp, spreken elkaar vooral tegen en ontkrachten de argumenten van ‘anderen’
Ze mogen daarom niet leidend zijn bij de (her)inrichting van onze provinciale wegen.
Wij zijn overtuigd van de meerwaarde en onmisbaarheid van deze bomen, laat ze staan!
Wij zijn beschikbaar om, vooraf, actief mee te denken over maatwerk, waar nodig.

Voor telefonisch contact svp gebruikmaken van nummer 06 – 83 42 32 60
dit Bomenridder nummer is iig. actief van dimo. 22/09/15 ingaande 08:00 uur t/m woav. 23/09 22:00 uur. 
Voor contact via e-mail svp gebruikmaken van info@debomenridders.nl
Meer info en/of achtergronden? www.debomenridders.nl

* stand van zaken op 21-09 om 13:00 uur