woensdag 17 april 2019

Petitie tegen grootschalige bomenkap

Hoog tijd voor een landelijke PETITIE tegen de grootschalige bomenkap!:


Inmiddels zullen velen van u het interview met Frits van Beusekom hebben gelezen.

Dit werd gevolgd door een flink aantal artikelen die er ook niet om liegen in o.i. NRC, Volkskrant, t/m het Reformatorisch Dagblad. Ook Vroege Vogels besteedde er aandacht aan.
Uit veler harten gegrepen! Want al sinds lange tijd zien wij deze schadelijke werkwijze van Staatsbosbeheer(SBB) om ons heen toenemen. Waar we ook probeerden bij SBB aandacht te krijgen voor heroverweging en behoud van bos en bomen en natuurwaarden, we kregen vrijwel altijd nul op het rekest. Ook beloften van bijv. kap van kleinere percelen werden niet nagekomen.

De prachtige verhalen van de SBB PR machine waarmee het publiek wordt gerustgesteld worden nu zo langzamerhand ook wel doorzien, omdat men ook wel ziet dat deze niet stroken met de realiteit. Zie ook: http://www.bomenkapmeldpunt.nl/?s=Staatsbosbeheer
Het gaat hier overigens niet alleen om SBB. Er zijn ook andere bos- en natuurbeheerders die het bomenverdienmodel van houtverkoop en subsidie voor biomassa hebben gevonden. 
Daarom moeten we het breder trekken, want het huidige overheidsbeleid biedt ook alle ruimte voor deze praktijken! Dat moet dus veranderen!

Ondanks dat wij ons aan het maximum aantal tekens hebben gehouden heeft Petitie.nl onze tekst toch ingekort. Daarom wordt deze met meer uitgebreide informatie op onze weblog nader aangevuld, zie: https://bit.ly/2GpQjZo
Tevens vindt u op: https://bit.ly/2SMWaxy een lijst van de bomen- natuur- en belangenorganisaties die deze petitie mede-ondersteunen.Zegt het voort!

Met vriendelijke groet,

Bomenstichting Achterhoek, Marjan Houpt
Stichting De Woudreus, Mieke Vodegel
Stichting tot Behoud van de Schoorlse en Noord Kennemerduinengebied, Joke Volkers-Vos

12 februari 2019