woensdag 28 augustus 2019

Begeleidende brief bij Reactie op Bossenstrategie Minister Schouten


Bos verdient een second opinion!

Onze bossen die van nationaal belang zijn verdienen een second opinion van deskundigen die geen banden hebben met Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten of andere beheerders dan wel met Economische Zaken!


13 augustus 2019


Hooggeachte mevrouw Schouten,

Aanleiding voor dit schrijven is onze ongerustheid die uw brief d.d. 20 mei jl. aan de Tweede Kamer betr: “Ontwikkeling van een Bossenstrategie”, heeft opgeroepen bij vele bomen- en natuurorganisaties, die wij mede vertegenwoordigen.

Wij herkennen in uw brief zeer duidelijk het onmiskenbare SBB-geluid en de sussende bewoordingen. Helaas moeten wij constateren dat deze ook een aantal onjuistheden bevat, die tevens blijken uit de praktijk.
Wij zitten met zijn allen al jarenlang in het dossier van Staatsbosbeheer (e.a.) en zijn zeer goed bekend met de strategie die wordt gevoerd.

Ook op https://www.bomenkapmeldpunt.nl/ is o.a. te zien welke vormen bomenkap in onze bossen heeft aangenomen en de schade die helaas niet zelden wordt toegebracht).
(Van 1 januari tot 11 augustus had dit Meldpunt 36.621 bezoekers waarvan 31.650 uniek. Samen bekeken zij 132.265 pagina’s).
Wij ervaren het als zeer positief dat u de visie, dat de huidige bossensituatie dringend een ander beleid vergt, met ons deelt.

Uw aanpak is door ons niet ongezien gebleven en heeft ons hoop gegeven, waardoor wij ons nu tot u richten.
Onze reactie is mede gebaseerd op ervaringen uit de praktijk en op juridische gronden inzake Natura 2000.
Wij werken zeer nauw samen met deskundigen, wetenschappers en 37 andere bomen- en natuurorganisaties, waarmee wij inmiddels het groeiend “Landelijk Netwerk Bomen- en Bosbescherming” vormen. Tezamen bezitten we veel expertise en zijn vooral onpartijdig.

Wij hebben uw Kamerbrief bestudeerd en zenden u bij deze, mede namens genoemd Landelijk Netwerk, onze reactie op de door u beschreven bossenstrategie. Deze wordt ondersteund door de petitie die wij tevens in dit kader zijn gestart:
BOMEN: belangrijk CO2 antwoord op de klimaatverandering! Maar NL ontbost sneller dan het Amazonegebied. TEKEN svp tégen de grootschalige kaalkap en vóór een duurzamer natuurbeleid!: Zie: https://beternatuurbeleid.petities.nl
Deze werd inmiddels door rond 24.000 betrokkenen ondertekend.Wij hopen dan ook van harte dat u onze brief werkelijk zult lezen en ons wilt laten deelnemen aan uw Bossenstrategie.

Met hoogachting en vriendelijke groet,


Bomenstichting Achterhoek, Marjan Houpt
Stichting de Woudreus, Mieke Vodegel (juriste N2000)
Stichting ter Behoud van het Schoorlse-en Noord-Kennemerduingebied, Joke Volkers-Vos