maandag 2 mei 2022

Stimuleren groei bossen

Wageningse wetenschappers werken aan het EFISCEN-model dat de samenstelling en groei van Europese bossen onder verschillende scenario’s stimuleert in de periode tot aan 2050.

De verwachting is dat klimaatverandering de bloei en zaadproductie van bomen beïnvloedt, maar hoe precies is complex en er is nog maar beperkt kennis over. Voor de meeste bomen is winterkou belangrijk om in het voorjaar te bloeien. Blijft die kou weg, dan kan dat de bloei vertragen, onregelmatig maken, of het aantal bloemen en zaden verminderen. Daarnaast speelt winterkou en voorjaarstemperatuur een rol in de kiemrust en kieming van zaden.

Bomen hebben verschillende strategieën om een zaadbank op te bouwen. Een beuk laat elk jaar een nieuwe lichting zaden vallen en die kiemen in de lente. Afhankelijk van de condities groeien ze door of sterven ze af. Bij naaldbomen blijven de zaden in kegels aan de boom hangen. In de juiste omstandigheden laat de boom de zaden vallen. De invloed van de klimaatverandering kan voor bomen daardoor heel verschillend zijn. Het grootste gevaar voor Europese bossen is de droogte. Met name in Zuid-Europa kunnen bomen zo veel water verdampen dat ze uitdrogen en sterven. Vooral de fijnspar wordt hard getroffen door klimaatverandering.


De spar maakt minder hars aan door droogte en hitte en heeft daardoor weinig verdediging tegen de letterzetter, een schorskever. De verwachting van de onderzoekers is dat naaldbomen terugtrekken naar koudere klimaatstreken en dat beuk en eik uitbreiden binnen Nederland. Bomen die door natuurlijke verjonging een plek vinden zijn over het algemeen bestendiger tegen droogte dan aanplant. Omdat de zaden hier kiemen, zijn de zaailingen beter geworteld. Daarnaast ontstaat met die vorm van verjonging min of meer automatisch een overgang van monocultuur naar gemengd bos, met meerdere lagen. Ook dat maakt het bos veerkrachtiger tegen extreem weer.

Bron: Wageningen University & Research, via NatuurNetNieuws, uitgave van platform GROEN! natuurlijk: www.groen-natuurlijk.nl

Noot van de Bomenstichting Achterhoek:

Tevens is de kwaliteit van het bosbeheer een belangrijke factor. Wanneer dat adequaat gebeurt zijn sparrenbossen beter bestand tegen de letterzetter.