maandag 20 mei 2013

Voorgenomen kap haagbeuken Oranjelaan Eefde

Bron: Stentor augustus 2012

Ruim 5 jaar geleden kwam de gemeente met dezelfde plannen. Tesamen met de Bomenstichting Zutphen hebben voorstanders van behoud van de bomen toen nog kunnen voorkomen dat er gekapt ging worden.
Echter nu wil de gemeente de straat alsnog aanpakken. Er zijn problemen met de riolering die nodig moet worden vernieuwd. De gemeente claimt nl. dat kap van de bomen daarvoor noodzakelijk is.
Onlangs, tijdens een informatieavond voor de bewoners waar uiteraard veel werd besproken, is het misverstand ontstaan dat de gemeente ook de rioleringen vanaf de straat tot aan de woningen zou vernieuwen. Dit is echter niet het geval. De spraakverwarring is waarschijnlijk ontstaan doordat de woorden "hoofdriool"en "huisaanlsuitingen" beide als "riool" worden betiteld. De vernieuwing houdt in, dat de gemeente alleen de huisaansluitingen vervangt, die lopen vanaf het hoofdriool tot aan de erfgrens van de huizen.
Nogal wat bewoners hebben op hun erf problemen met de riolering, dus gaven nu veel meer mensen daarom aan dan maar voor de kap van de bomen te zijn, echter de kosten van vernieuwing van hun riolering komen dus voor rekening van de bewoners zelf.
Ook voert de gemeente aan dat de wortelopdruk van de bomen een groot probleem is, maar er bestaan inmiddels diverse aantal technieken die kunnen worden toegepast om dit te verhelpen, waarbij de bomen gespaard kunnen blijven.
De Bomenstichting Achterhoek houdt momenteel een inventarisatie onder de bewoners om te zien hoe men hier, met ook meewegen van deze huidige informatie, nu over denkt. De reacties die we al binnen hebben zijn gunstig voor de bomen.