maandag 21 oktober 2013

Onderzoek Alterra naar eikensterfte opgestart

maandag 21 oktober 2013

Uit verschillende delen van Nederland zijn verontrustende berichten binnengekomen over sterfte van oudere zomereiken in bossen en parken. In opdracht van het Bosschap en het ministerie van Economische Zaken gaat Anne Oosterbaan van Alterra Wageningen UR onderzoek doen naar de ernst van de sterfte en deze uitkomsten per provincie weergeven. Vervolgens wordt er gekeken naar de oorzaken van de sterfte en de maatregelen die een beheerder kan nemen om sterfte te voorkomen of om de oorzaken te bestrijden.

bron: Bosschap/ Stad & Groen