woensdag 18 maart 2015

Resultaat van goede boombeschermende maatregelen!

Als er gerommeld wordt in het wortelgebied van (oudere) bomen in het algemeen, en beuken in het bijzonder, gaat het meestal fout.
Vooral oudere bomen kunnen slecht tegen werkzaamheden in de buurt van hun wortelgebied, de beuk in het bijzonder.
Er zijn uitzonderingen. In Zutphen staat deze volwassen rode beuk, waarnaast in 2009 een parkeergarage is uitgegraven.  
De beuk staat er nu nog steeds goed bij, maar deze was dan ook zeer vitaal in 2009. De Bomenstichting Zutphen heeft er nauwlettend op toegezien dat deze beuk een speciale verzorging kreeg tijdens de werkzaamheden, en zie het resultaat!