woensdag 9 december 2015

Makkelijk toegankelijk buurtgroen gezonder

Een onderzoek van promovenda Yang Zhang van de Rijksuniversiteit Groningen wijst uit dat bewoners in een wijk met veel toegankelijk en bruikbaar groen zich psychisch gezonder voelen dan bewoners in een wijk met evenveel maar minder toegankelijk groen. 

Zhang vergeleek de lichamelijke en psychische gezondheidstoestand en leefomgeving van 223 bewoners uit de Groningse wijken Corpus den Hoorn-Noord en De Hoogte. Deze twee wijken hebben een vergelijkbare bevolking en beschikken over dezelfde hoeveelheid groen. Het verschil tussen de twee is de gebruikskwaliteit van het groen. In De Hoogte is meer dan de helft van al het groenoppervlak niet goed toegankelijk of beperkt bruikbaar, doordat groenstroken bijvoorbeeld langs de spoorlijn liggen. In de wijk Corpus den Hoorn-Noord is het groen veel toegankelijker en bruikbaarder.Meer verbonden met groen betekent gezonder leven

Uit haar onderzoek concludeerde Zhang dat bewoners van de wijk met meer toegankelijk groen zich vooral psychisch gezonder voelen. Lichamelijk waren er geen verschillen. Volgens Agnes van den Berg, hoogleraar Beleving en waardering van natuur en landschap aan de RUG en begeleider van het onderzoek, is deze bevinding opmerkelijk. Dat meldt Rijksuniversiteit Groningen op hun website. Volgens Van den Berg zou het onderzoek namelijk suggereren dat de verbondenheid met het groen van invloed is op de gezondheidseffecten van dat groen. Van den Berg is van mening dat het onderzoek van Zhang handvatten biedt om mensen meer met het groen in hun buurt te gaan verbinden. Door ervoor te zorgen dat het groen volop gebruikt kan worden en toegankelijk is, kan die verbondenheid groeien. Groene ruimtes veranderen voor bewoners op die manier in groene plekken waar zij een emotionele band mee kunnen opbouwen, aldus Van den Berg.

Bronnen:
- Rijksuniversiteit Groningen
- 'Green space attachment and health' - Y. Zhang in: 'International Journal of Environmental Research and Public Health'.


door Janneke de Wit/Stad & Groen
dinsdag 1 december 2015