zondag 10 juli 2016

Onjuiste berichtgeving betreffende besteding gelden door gemeente Lochem.

Betreft: Project "Duurzaam onderhouden van de laanbomen in het buitengebied" van de gemeente Lochem. (Wat er overigens duurzaam is aan het kappen van 6600 gezonde bomen heeft nog steeds niemand ons kunnen uitleggen..).

De achterban van de belangengroep Burgers van dit project heeft blijkbaar vragen gesteld m.b.t. de besteding van gelden bestemd voor dit bomenbeheer in het buitengebied.
Via een nieuwsbrief d.d. 09 juli jl, getiteld: "Vraag vanuit de achterban over de besteding van het geld dat de gemeenteraad beschikbaar heeft gesteld", verspreidt de gemeente Lochem nu onjuiste, c.q. onvolledige gegevens hieromtrent.

Tijdens de raadsvergadering van 23 mei is nl. door VVD-raadslid Beltman (op camera) specifiek vermeld dat van de betr. € 200.000 slechts + 10% werkelijk aan bomen is besteed, het resterende bedrag aan "plannen en overleg".
Zie: http://lochem.raadsinformatie.nl/vergadering/240142/Raadsvergadering%2023-05-2016
(Vanaf 37 minuten).
In de reactie daarna van wethouder Kottelenberg wordt deze conclusie van dhr. Beltman ook geenszins tegengesproken!

Tekst nieuwsbrief gemeente:
http://lochem.projectenoverzicht.nl/project/onzebomen/news/vraag-vanuit-de-achterban-over-de-besteding-van-het-geld-dat-de-gemeenteraad-beschikbaar-heeft-gesteld