maandag 24 april 2017

Pinetum De Belten in Vorden

Nu is het het juiste moment om een bezoek te brengen aan Pinetum De Belten in Vorden! 
Hier vindt u een enorme collectie van vele verschillende soorten en variëteiten coniferen, die nu prachtig uitlopen met hun verse groen! 
Het park is vrij toegankelijk.

De coniferen vormen een groep in het plantenrijk met ruim zeshonderd soorten. Ze horen tot de naaktzadigen en zijn daarvan de meest soortenrijke groep. (Wikipedia).

Zie: http://www.pinetumdebelten.nl/
U vindt hier o.a. een zeer zeldzame en bijzondere boom: de Wollemi Pine (Wollemia nobilis). Want tot de herontdekking in 1994 werd dit 'levende fossiel' als uitgestorven beschouwd.
Een paar exemplaren van deze bomen werden gevonden in een afgelegen vallei van de Blue Mountains in het Australische New South Wales. Om de soort in stand te houden werden ze
vermeerderd en uitgezet in diverse botanische tuinen over de hele wereld. Er zijn hiervan in Nederland zo'n 10 à 20 exemplaren van deze boom. Deze staan vooral in arboreta, zoals de Hortus botanicus van Amsterdam en de Hortus botanicus Leiden, èn in Pinetum De Belten!

De Wollemia nobilis
Veilig in het winterverblijf.U kunt hier mooi wandelen, even uitrusten in het prieel, en genieten van deze bijzondere collectie die door de eigenaars met veel zorg wordt beheerd. En dat is een niet te onderschatten taak! Gelukkig is er hulp van vrijwilligers, maar het blijft een arbeidsintensieve verantwoordelijkheid, waar bezoekers gratis van mogen meegenieten. (Een vrije gift wordt echter zeer gewaardeerd!).Erg mooi deze Picea in dit jaargetijde met jonge rode kegels .

Hier ziet u drie generaties kegels van een Abiës: de rode is van dit jaar; de bruine van vorig jaar en rechts een aantal "stokjes", dat waren de kegels van twee jaar geleden waarvan de rijpe zaden inmiddels zijn afgevallen.