woensdag 24 mei 2017

Vraag aan de ecoloog van het Waterschap over maaibeleid.

Brief van Achterhoekse boer aan Waterschap Rijn & IJssel, d.d. 24 mei 2017.

Geachte heer of mevrouw,

Ik vraag me af waarom er nu al voor de tweede keer in mei is gemaaid? Vorig jaar werd niet voor 15 juni gemaaid. Maar goed ook, want toen vond ik in mei twee reekalfjes in het lange gras op het maaipad en die werden zo gered van de grasmaaier die in alle weilanden al geweest was.
Ooit meldde ik een door de maaier vernield -nota bene- gemarkeerd nest en daarna werd er niet meer in mei gemaaid.

Dit voorjaar werd er al voor het eerst gemaaid op 4 mei. En 20 dagen later voor de tweede keer. Ik heb dit nog nooit eerder meegemaakt.
Is het beleid weer aangepast? Is daar een goede reden voor of is het onder druk van boeren die zeggen last te hebben van zaad van onkruid zoals zuring? Ik heb zelf 5 ha weiland grenzend aan de sloot, maar door goed graslandbeheer kun je overlast van zuring voorkomen. Een goede dichte zode en incidenteel bestrijden of uitsteken zoals ik dat handmatig doe. Er komt hier geen spuit meer aan te pas.

Dus liever voorlichting aan boeren over goed graslandbeheer dan zo vroeg maaien. 
Er gaan zo vele hectares aan bloeiende planten en grassen verloren voor met name insecten en vogels en schuilgelegenheid voor dieren.

Last but not least: 
Zijn er al plannen conform de afspraken tussen de Provincie, gemeenten en waterschappen in Gelderland omtrent verhoging van de biodiversiteit? Minder vroeg maaien en verschralen door het afvoeren van maaisel zou daarbij kunnen helpen.
Overigens worden bepaalde bermen ook bewerkt en benut door landbouwers, compleet met round-up spuiten, frezen en inzaaien van raaigras aan toe. Dat helpt ook niet echt de biodiversiteit te verhogen..