maandag 11 september 2017

“Duurzaam bomenbeheer” Lochem toch niet zo duurzaam..:

Op 11 09 verzonden wij onderstaand bericht aan onze sympathisanten:

·      U heeft het al in de media kunnen lezen: de gemeente Lochem heeft zich ‘verrekend’. Onze boomdeskundige, tevens zelf 20 jaar hoofd Groen van een Achterhoekse gemeente en zodoende bekend met het klappen van die zweep, zag direct al dat dit volgens de berekeningen van de gemeente absoluut niet uitkon. Wij hebben de gemeente daar vele malen op gewezen en zelfs herhaalde malen aangeboden de werkelijke kosten voor te rekenen, ook aan wethouder Kottelenberg, maar daar werd steevast niet op ingegaan.
De gemeente rekende zich rijk.
Op 23 maart 2015 (wij zaten inmiddels al een half jaar met de gemeente om de tafel) mailde de betreffende ambtenaar haar reactie op onze vraag waar de berekeningen van de gemeente dan op waren gebaseerd:
“We beschikken niet over kostenberekeningen maar hebben alleen prijsindicaties van aannemers en een stagiaire. Deze indicaties zitten vol aannames en kunnen het proces verstoren. We gaan eerst alle randvoorwaarden in beeld brengen vanuit de verschillende belangengroepen; dit is het proces waar we nu middenin zitten. Deze randvoorwaarden gaan bepalen of kostenneutraal bomenbeheer haalbaar is voor de toekomst, samen met de kosten voor uitvoering en de opbrengsten uit hout en biomassa”.

Kortom; wij zijn niet verbaasd over deze “forse tegenvallers”.
Overigens is o.i. het argument van de gemeente dat: met een verplichte monitoring van vleermuisroutes in de begroting geen rekening was gehouden” onbegrijpelijk.
Bij kap, en zeker van een dergelijke omvang, is het immers al jaren wettelijk verplicht een Flora & Fauna onderzoek te laten uitvoeren!
Lees meer:

En, zoals een boomdeskundige treffend opmerkte: “Zo blijkt maar weer dat je het beheer van bomen moet overlaten aan deskundigen en niet aan politici”..

Via deze link vindt u een toelichting van onze boomdeskundige op de kosten zoals onze Stichting eerder herhaalde malen trachtte duidelijk te maken aan de gemeente Lochem: