woensdag 1 november 2017

Bos is populair

Van alle landschapstypen is bos het meest populair. De gegevens zijn afkomstig van de website www.daarmoetikzijn.nl die in tien jaar tijd door bijna 40.000 Nederlanders is bezocht.

Maar dit blijkt ook uit de Europese versie die sinds 2010 ruim 11.000 bezoekers wereldwijd heeft getrokken.
Bos scoort het hoogst, zowel bij Nederlanders, Belgen, Duitsers en Fransen als bij Engelsen. Het blijkt dat gemiddeld 47% van de bezoekers bos in hun ideale bestemming zou willen hebben.
Bosareaal zou dan bij voorkeur circa 23% van het landschap moeten beslaan; twee keer meer dan het huidige bosareaal van 11% dat Nederland nu heeft. Met de aanleg van meer bos kan de dalende tendens omtrent de aantrekkelijkheid van het landschap rond de directe woonomgeving van de deelnemers mogelijk gekeerd worden. Uit eerder onderzoek blijkt namelijk dat naarmate er meer bos is, men een hoger rapportcijfer geeft. Bron: Nature Today/ Natuur Net Nieuws november 2017
www.groen-natuurlijk.nl