dinsdag 6 maart 2018

Bericht aan Geldersch Landschap

In toenemende mate krijgt onze Stichting meldingen van verontruste wandelaars en omwonenden over grootschalige kap op de diverse Achterhoekse landgoederen, die worden beheerd door de natuurorganisaties. Wanneer wij deze melders vragen zich ook bij deze organisaties te laten horen is vrijwel altijd de reactie dat men de uitleg die daarop volgt niet vindt stroken met wat men in realiteit tegenkomt.
Onlangs kwam weer een aantal meldingen binnen over kap op het landgoed van Huis 't Velde in Warnsveld, hierover vroegen wij Geldersch Landschap (GLK) om een reactie.
Onderstaand het antwoord van een GLK-boswachter, en de reactie van onze Stichting daarop.
(Om privacy redenen zijn namen niet vermeld).


Geachte heer...,

Dank voor uw snelle en uitgebreide reactie.
Helaas komen dit soort meldingen steeds vaker bij ons binnen.
Het punt is nl. dat zo langzamerhand het publiek ook ziet dat er steeds meer wordt gekapt door zowel GLK als Natuurmonumenten en vooral door Staatsbosbeheer, en men de daarvoor gegeven argumenten niet zomaar meer wil aannemen.
Dit temeer daar wandelaars ook niet zelden grote bergen tot pellets versnipperde bomen aantreffen, waarvan bekend is dat deze, mèt subsidie, verdwijnen in de biomassaverbranding.
Uiteraard zijn wij niet tegen productiebos, tenslotte moet de boseigenaar ook leven.
Ook zijn wij niet tegen adequaat regulier beheer, maar te vaak komen ook wij tegen dat te grote percelen tegelijk worden gekapt, zodat leefgebieden van flora en vooral fauna en de biodiversiteit worden onderbroken. Dat de bosbodem aan gort wordt gereden door enorme harvesters die leeg al 20.000 kg wegen en hiermee grove sporen maken in de bossen.
Dit betreft vooral SBB. Ook blijft niet zelden een ravage over.
Het argument dat dit alleen voor humusvorming is blijft niet altijd overeind, want tezelfdertijd wordt het publiek verteld dat alleen houtafval naar de biomassa gaat; dat strookt immers niet met elkaar..
Het is natuurlijk ook een bekend gegeven dat subsidies sterk verminderd zijn of zelfs helemaal zijn ingetrokken.
Het publiek begrijpt hierdoor inmiddels dat voor een aantal natuurorganisaties bomenkap een verdienmodel is geworden, en dit terwijl de natuur in ons kleine land toch al flink onder druk staat.
Hierdoor neemt het vertrouwen in deze organisaties helaas geleidelijk aan af.
Wij hebben het hier al eens eerder over gehad met uw boswachter in de Achterhoek, met wie wij overigens in voorkomende gevallen goed contact hebben.
Wellicht zou het goed zijn naar het publiek transparanter te zijn over het feit dat GLK ook kapt om commerciële redenen omdat men “de eigen broek moet zien op te houden”.
Wij maken al enige tijd mee dat mensen hun lidmaatschap cq. donateurschap bij NM en/of GLK op willen zeggen omdat men zich misleid voelt. Immers zijn zij lid geworden in de veronderstelling dat deze organisatie de natuur beschermt, en ook zodat een overheidsinstelling er dan niet meer aan kan komen met natuuronvriendelijke plannen.
Het zou zomaar kunnen dat juist meer mensen lid zouden willen worden wanneer GLK hierover open is en het voortbestaan van haar organisatie daarmee nog meer maakt tot een gezamenlijk met het publiek te dragen verantwoordelijkheid voor de natuur van onze mooie provincie!

Met vriendelijke groet,
Bomenstichting AchterhoekGeachte Bomenstichting Achterhoek,

Bedankt voor het toesturen van de melding van verontruste wandelaars over de bomen die nu gekapt worden. U kunt deze personen ook altijd doorverwijzen naar GLK ik sta ze graag te woord en maak graag een afspraak in het veld met deze mensen om ze bos ontwikkeling, bomen groei en ons bosbeheer uit te leggen.
De kap die op dit moment op t Velde plaats vind valt onder ons reguliere bosbeheer, voor het ontwikkelen van het bos en het behouden van het bos voor de volgende generatie. De bomen met blauwe blessen zijn inderdaad aangewezen als toekomstbomen en worden in de werkzaamheden wel degelijk gespaart.
De verwarring die nu ontstaat over de blauwe strepen die te zien zijn op de foto’s komt omdat de aannemer blauwe verf heeft gebruikt op de bomen die omgezaagd zijn. Het werkt bij zwaar loofhout vaak zo: de zagers zagen de boom om en leggen hem aan een lang stuk aan de weg, hier wordt er door iemand anders bepaalt wat er aan assortimenten uit de stam gehaald kan worden, dit is afhankelijk van kwaliteit, lengte van de stam en de vraag op de markt. Deze geeft doormiddel van strepen (in dit geval dus blauw) aan waar de zagers de stammen door moeten zagen.
Vandaar dat er nu stammen aan het bospad liggen met blauwe strepen erop, als u ter plaatse gaat kijken zult u zien dat er al verschillende stammen op deze blauwe strepen zijn doorgezaagd. Ik hoop dat ik u en de wandelaars met deze uitleg gerust heb kunnen stellen, dat de toekomst bomen dus zeker niet worden gezaagd en het dus toeval is dat de aannemer hiervoor deze keer blauwe verf heeft gebruikt. Als het u toch nog niet helemaal duidelijk is of er nog andere vragen zijn kunt u altijd contact met me opnemen.

Met vriendelijke groet,
Boswachter/Beheerder Oost Achterhoek
27 februari 2018