donderdag 8 maart 2018

Kap gemeente Montferland

Enige jaren geleden heeft de raad van gemeente Montferland besloten kapvergunningen vrij te geven voor bomen tot een stamomvang van 2.50m, gemeten op een hoogte van 1.30 m.
Daar zijn niet alle inwoners blij mee..
Daarmee vergeet de gemeente blijkbaar dat, als je al kapplannen maakt, zoiets op z’n minst toch ook van te voren met omwonenden overlegd dient te worden.

Zo kregen wij een aantal meldingen van verontruste bewoners van de Averbeek in Beek.
Op 23 februari werden zij onaangenaam verrast door een brief van de gemeente Montferland waarin tot hun verbijstering vermeld stond dat alle bomen aan de achterzijde van de Averbeek, tussen de Sint Martinusstraat en de Pater Gerritsenstraat, binnen een week zouden worden gekapt! Reden: “Omdat het merendeel van de aanwonenden langs het pad zou hebben aangegeven dat zij veel overlast van deze bomen ondervinden".
Aan onze “aanwonenden langs het pad”-melders was echter niets gevraagd! 
Zo kun je je afvragen hoe deze gemeente aan dit “merendeel” van de aanwonenden komt..

Zicht vanaf de Pater Gerritsenstaat.

Het gaat hier om een beeldbepalend bomenbestand dat een karakteristiek laantje vormt.
Eén van de redenen waarom een aantal bewoners juist hier een huis heeft gekocht!
Nota bene was het de aanwonenden van de Averbeek tot nu toe niet toegestaan om vanuit hun achtertuin een doorgang te maken naar het bewuste pad, omdat de gemeente van mening was dat de karakteristieke groenstrook niet mocht worden aangetast!

Het laantje achter de Averbeek
Betreffende bewoners en onze Stichting trokken aan de bel. De gemeente begreep bij nader inzien dat het hier nogal had ontbroken aan deugdelijke communicatie. 
Tevens is niet duidelijk wat deze “overlast” dan wel inhoudt. Bovendien is nog geen wettelijk verplicht Flora en Faunaonderzoek uitgevoerd. Ook zou 1 boom wèl kapvergunningplichtig zijn: "daarvoor was de vergunning in aanvraag”.
Hiermee houdt deze gemeente zich echter niet aan de wet. Vanaf de datum waarop een vergunning is verleend geldt nl. een wettelijke wachttijd van 6 weken. In die periode wordt gelegenheid geboden een Bezwaarprocedure te starten en is het daarom dan wettelijk niet toegestaan te kappen.

Zicht vanaf de Sint Martinusstraat.


De gemeente heeft inmiddels laten weten dat zij “heeft besloten dat de kap van deze bomen tot nader inzicht is uitgesteld”.

Wij hopen dat Montferland bij dit nadere inzicht ook meeneemt dat zij bovendien, door zo gemakkelijk akkoord te gaan met verzoeken om bomenkap, voor zichzelf ook nog eens voor de toekomst een zeer lastig precedent schept!
We gaan het zien..
8 maart 2018

19 maart:
Helaas zet de gemeente Montferland de hakken in het zand en gaat toch kappen, "omdat vrijwel alle omwonenden dat graag zouden willen". Die indruk hebben wij hier echter niet gekregen.
Wij houden de (wettelijk verplichte) publicaties van de door deze gemeente verstrekte kapvergunningen in de gaten en zullen bezwaar maken tegen de kap van de enige vergunningplichtige boom (>2.50 m. omtrek).