zondag 15 april 2018

Reactie van Werkgroep Kappen Nou op het artikel in de Gelderlander

Reactie van Werkgroep Kappen Nou naar de Redactie van dG op het artikel "De strijd om de bomen verhard/ Intimidatie en bedreiging bij strijd om de bomen in de Achterhoek" van 14 april in de Gelderlander/online Gelderlander.

(Zie tevens de reactie van Werkgroep Kappen Nou, verzonden aan B&W en Raad van de gemeente Oude IJsselstreek: https://bit.ly/2Hm4Rt1)
Als lid van werkgroep Kappen Nou constateer ik een aantal onwaarheden in het artikel van Menno Pols. Zo worden wij consequent neergezet als “actiegroep”  en “actievoerders” maar wij zijn sinds 2015 een “werkgroep” die zich inzet voor de oude lanen in onze gemeente en een andere kijk op bomenbeheer. Sinds 2015 spreken wij hierover met de gemeente Oude IJsselstreek, dus de woorden van wethouder Sluiter en burgemeester van Dijk zijn voor ons een klap in het gezicht. 
De journalist gebruikt termen als ‘boomvoorvechters’ en  ‘bomen=emotie’ waarin emotionele vrouwen met hartjes aan de slag gaan en termen als ‘geleidt door emotie’ . Wij zijn als werkgroep (bestaand uit evenveel mannen als vrouwen) al vier jaar bezig via democratische wegen te bewerkstelligen dat onze gemeente eindelijk werk maakt van natuurbeleid en iets meer visie ontwikkeld over de bescherming van ons Achterhoeks coulisselandschap. Wij wensen niet gekoppeld te worden aan zaken als intimidatie en scheldwoorden zoals genoemd in het artikel en tevens wensen wij niet weggezet te worden in de hoek van Bomen= emotie=vrouwen=rode hartjes op bomen. Wij maken tevens bezwaar tegen de vergelijking van Kappen Nou met een andere bomenorganisatie waar “nog wél mee te praten valt”; hieruit kan men alleen concluderen dat met Kappen Nou níet te praten valt, terwijl dat pertinent onjuist is aangezien wij al bijna vier jaar met de gemeente praten over deze kwestie. De journalist heeft geen contact opgenomen met Kappen Nou voor een tegenreactie. In het verleden heeft de Gelderlander meerdere malen aandacht besteed aan de strijd tegen de bomenkap en grootschalige dunning van laanbomen in de Oude IJsselstreek, steeds door het verhaal van meerdere kanten te belichten en hoor en wederhoor toe te passen. Wij hadden het op prijs gesteld als het onderwerp van het artikel van te voren met ons gedeeld was en wij de kans hadden gekregen ons te verdedigen tegen deze nogal ver gaande beschuldigingen.
Ik sluit af met een opmerking over het begin van het artikel, waarin wordt verwezen naar kapactiviteiten van 26 februari aan de Toldijk. De vergunning hiervoor was niet in orde, Bullee stond op het punt om bomen om te zagen waarvoor géén vergunning was afgegeven. Kappen Nou zat op het moment van zagen op het gemeentehuis om te overleggen over deze kwestie. Via democratische weg zijn er nog 2 bomen gespaard gebleven.
Tevens de reactie van Kappen Nou, https://bit.ly/2Hm4Rt1 verstuurd naar B&W en raadsleden van de gemeente Oude IJsselstreek op 15-4-2018, ook deze brief kunt u wat ons betreft plaatsen.
Namens Werkgroep Kappen Nou,
Anne-Marie Martens