dinsdag 23 oktober 2018

Vurig pleidooi voor behoud van het Schoorlse-en Noord-Kennemerduingebied

Het jubileumfeest op 21 oktober van de Uitgeverij Conserve in Noord Holland, werd zomaar ook een actiemiddag voor het behoud van de bedreigde Schoolse bossen.
Eigenaar Kees de Bakker, medestander in de strijd, gaf Joke Volkers, voorzitter van de Stichting tot Behoud van het Schoorlse-en Noord-Kennemerduingebied, een podium om haar pleidooi over het voetlicht te brengen: 

Het prachtige Schoorlse natuurgebied heeft kunstenaars en schrijvers geïnspireerd door zijn unieke schoonheid. En ineens deugt er helemaal niets meer van ons natuurgebied. Er staat volgens Staatsbosbeheer en de Provincie natuur die er niet hoort te zijn omdat die natuur er honderd jaar geleden ook niet was….Ja…èn?!
Honderd jaar terug, we hebben het dan over 1918, Nederland telde ongeveer 6,2 miljoen inwoners, we reden vooral nog met paard en wagen, de paardentram was net vervangen door de elektrische tram, er waren door heel Nederland 31.000 auto’s , op het strand werden de dames met een badkoets het water ingebracht en er vloog slechts sporadisch een klein vliegtuigje door de lucht. Megastallen waren nog niet uitgevonden, alle dieren liepen los en hadden allemaal automatisch het predicaat scharrel. Van vieze lucht en klimaatverandering hadden we helemaal nog nooit gehoord.En nu heeft Staatsbosbeheer samen met de Provincie besloten om slechts één element terug te brengen naar de situatie van honderd jaar geleden omdat specifiek die natuur is verdwenen die zich toen, in de situatie van toen kon handhaven. Het vraagt volgens ons om gewoon normaal gezond verstand om je te realiseren dat nu met ruim 17 miljoen inwoners, 1100 vluchten per dag van Schiphol, 8 miljoen auto’s en o.a. Megastallen dat de natuur zelf een sublieme intelligentie bevat om zich aan te passen aan haar veranderde omgeving en om ons dat te geven wat we het hardst nodig hebben tegen onze luchtvervuiling en klimaatverandering, namelijk bomen, en dan vooral dennenbomen die als geen andere boom de fijnstof uit de lucht filteren en verdroging van de grond tegengaan.
Er zijn vele redenen om de dennen te koesteren, maar er is slechts één reden om ze te kappen en die is economisch.
Wij kunnen dat niet accepteren. Natuur is natuur en die weet wat zij doet en daarom zullen wij blijven vechten voor behoud.

Dank u wel!
Wilt u meer weten? Zie:  schoorlsebosmoetblijven.nl

Hier kunt u de petitie tekenen: 
http://www.bomenkapmeldpunt.nl/ingezonden/petitie-schoorlsebos-moet-blijven/