maandag 19 november 2018

Update november 2018 Comité Matiging Kapbeleid Slangenburg

Op 14 november jl. verzond het Comité Matiging Kapbeleid Slangenburg (CMKS) het volgende bericht:


Beste sympathisanten en belangstellenden,

Graag houden we u op de hoogte omtrent de ontwikkelingen in de Slangenburg met betrekking tot het bosbeheer.

Laanbomen:
Ondanks herhaaldelijke verzoeken aan Staatsbosbeheer (SBB) om de plannen voor het laanonderhoud op de Slangenburg in te zien werden wij vrijdag 26 oktober volledig overvallen door het bericht dat de kapwerkzaamheden per direct zouden aanvangen. Onmiddellijk hebben wij inzage gevraagd in de plannen en hebben ondertussen de lanen geïnspecteerd met een bomen expert.

We zijn tot de volgende bevindingen gekomen:
Laan tegenover de Holdrostweg is inderdaad in slechte staat en kap is begrijpelijk.
Laan schuin tegenover de Abdijlaan is gedeeltelijk in slechte staat maar er staan een paar prachtige beuken aan het begin. Wij hebben SBB gevraagd om behoud van 2 monumentale beuken maar helaas hebben zij geen gehoor gegeven aan ons verzoek.
We hebben wel aandacht van de media gekregen in deze kwestie en door ons te profileren verwachten we steeds meer een partij te worden om rekening mee te houden.

http://www.regio8.nl/discussie-rond-bomenkap-bij-slangenburg/nieuws/item?1108664

https://www.staddoetinchem.nl/nieuws/algemeen/230485/delen-beukenlanen-slangenburg-worden-gekapt-
Herplant:

OP 18 oktober hebben we met SBB en bosbouwadviseur Co van Drie het perceel aan de Stadsheidelaan geïnspecteerd om te zien hoe de natuurlijke verjonging zich ontwikkeld.
Het resultaat over de gekapte percelen van 2015 is wisselend. Op sommige plaatsen komt de natuurlijke verjonging vrij aardig van de grond maar er is ook sprake van verruiging door gras en braam. Verder ziet men dat berken het voortouw nemen en zo de kansen voor andere bomen verkleinen. Ook worden veel jonge loten aangevreten door wild waardoor ze verdwijnen of bijna niet groeien.
Als de natuurlijke verjonging niet goed van de grond komt is de herplant plicht na 6 jaar. We zullen de ontwikkelingen blijven volgen en over 3 jaar kijken waar herplant wellicht gewenst is.

SBB is terug gekomen van het kappen van grote percelen en houdt voorlopig als maximale standaard 2 boomlengtes aan. Ook zijn zij zich bewust van de schadelijke invloed van bodemverdichting door harvesters. 
(Leeg wegen deze al 20.000kg).
Hiervoor worden nu paden aangelegd maar wij zijn hiervan geen voorstander. Deze paden worden bedekt met takken en zo komen de noodzakelijke nutriënten uit dood hout op de verkeerde plaats terecht. 
Daarnaast zijn de paden een aantasting van de landschapsbeleving. 
Het CMKS pleit dan ook voor kleinere voertuigen met rupsbanden.Kastanjes IJzevoorde:
De kastanjes bij het schooltje in IJzevoorde zijn voor het grootse gedeelte gespaard gebleven. Dit met dank aan buurtbewoner Hildegard Bosma die zich hiervoor ingezet heeft. Tevens is er op verzoek van CMKS druk uitgeoefend door de Bomenstichting Achterhoek en de Groen Links fractie van de gemeente Doetinchem.
Tot zover: We houden u op de hoogte.

Met vriendelijke groeten,

Comité Matiging Kapbeleid Slangenburg.