dinsdag 26 februari 2019

Water Natuurlijk plant honderden bomen voor klimaatverandering

Water Natuurlijk onderstreept het belang van bossen voor de waterhuishouding

Met de waterschapsverkiezingen in het vooruitzicht heeft Water Natuurlijk actie gevoerd om het belang van bomen en bossen voor de waterhuishouding te onderstrepen. 
Op zaterdag 23 februari kwam lijsttrekker Antoinet van Helvoirt naar Kotten bij Winterswijk, om een aantal flinke bomen te planten op landgoed Sieverdink.
Tevens worden daar nog honderden kleine boompjes, zg. “bosplantsoen” geplant in opdracht van Water Natuurlijk.
Bomen, bossen en dus ook landgoederen spelen een belangrijke rol bij waterberging en demping van extreme temperaturen door klimaatverandering.” aldus de lijsttrekker. “Water Natuurlijk staat voor een integrale aanpak van de opgaven die ons in verband met te verwachten extreme droogte en extreme regenval te wachten staan. 
Het belang van gezonde bomen en bossen kan hierbij niet overschat worden.”
Deze geslaagde actie in Kotten zal op zondag 10 maart nog een vervolg krijgen als het team van Water Natuurlijk weer naar Winterswijk komt in het kader van de “Watertoer”.
Op die dag zal om 16.00 uur een bezoek worden gebracht aan het gebied waarin onder regie van het Waterschap Rijn & IJssel nieuwe natuur ontwikkeld is- en wordt.
Begin van de excursie, die voor iedereen toegankelijk is:

Buitinkweg 4, Winterswijk Kotten.

Samen met Gerrit Krajenbrink en Hendrik van Prooije plantte Antoinet van Helvoirt 
een aantal bomen op landgoed Sieverdink.