woensdag 15 mei 2019

"Inspiratiebijeenkomst" Provincie Gelderland 11 mei 2019


Op zaterdag 11 mei 2019 bezocht de Bomenstichting Achterhoek (BSA) de 'inspiratiebijeenkomst' in het provinciehuis in Arnhem.
De onderhandelaars over de nieuwe coalitie - VVD, CDA, PvdA, Groen Links, CU, SGP - wilden graag input hebben van organisaties en burgers voor wat er zeker in het coalitieakkoord moet komen te staan.

Er hadden zich bijna 200 mensen opgegeven, veel meer dan de provincie had verwacht. 

Het was een goede bijeenkomst en de deelnemers waren in het algemeen blij met dit initiatief van de provincie.

Wij zijn naar drie thema's geweest:
- Wonen, leefomgeving, natuur en biodiversiteit (B)
- Bereikbaarheid en economie (G)
- Duurzaamheid, klimaat en energie (B,G)

Iedereen kreeg 5 min de gelegenheid om op een kaartje te schrijven welke onderwerpen bij de sessies van belang waren en welke zin er in het coalitieakkoord moest komen. 
Vervolgens kon men zijn opmerkingen ca. 5 min. toelichten. 
Het was niet de bedoeling om met elkaar in discussie te gaan; alleen verhelderende vragen waren toegestaan. Bij elke tafel zat een onderhandelaar van de beoogde coalitie die de sessie leidde en de kaarten in ontvangst nam. Er werd ook genotuleerd.

We hebben m.b.t. de bomen vooral ook gevraagd om de Wet Natuurbescherming te veranderen zodat meldingen en vergunningen voor kap ter inzage liggen en er bezwaar gemaakt kan worden. 
Ook de kap langs de N319 hebben we aan de orde gesteld. Veel andere deelnemers vonden het ook absurd dat die bomen gekapt zouden worden.

Verder is naar voren gebracht dat biomassa meestal helemaal geen groene energie is (min. 15% meer vervuilend dan steenkool) en dat er dus geen biomassacentrales bij moeten komen en dat bestaande centrales moeten sluiten. Ook vanwege de luchtverontreiniging. 

Niet alleen klimaatverandering is een hot item, maar een minstens zo belangrijk onderwerp, dat lokaal ook veel sterker speelt, is de achteruitgang van de biodiversiteit. Daarom is ook gezegd dat de provincie het Ambitiedocument Natuur van dec. 2017 - dat natuur juist niet als hindermacht wil zien! - moet uitvoeren.

Als extra input hebben wij de zienswijzen bij de Omgevingsvisie Gelderland van de BSA en Stichting Natuur & Milieu Aalten van vorig jaar aan de onderhandelaars gegeven. Daar staan alle belangrijke punten ook in vermeld.
Nu afwachten wat er in het coalitieakkoord terug is te vinden van onze opmerkingen. 
Op 5 juni a.s denkt men het akkoord te presenteren.

Ten aanzien van het onderwerp "Bestuursstijl van de provincie" (aparte sessie maar je kon er ook wat over zeggen) is nog opgemerkt dat de provincie burgerparticipatie - die men toch zo belangrijk vindt ...- gemakkelijker moet maken. Vergunningen en inspraakgelegenheid melden in lokale bladen en inspraaktermijnen niet in de zomervakantie.

14 mei 2019