dinsdag 1 oktober 2019

Douglasspar en hitte.

Bossen nemen in de zomer veel CO2 op uit de lucht, maar eind juli stootten bossen in Nederland juist CO2 uit. Dit blijkt uit metingen van de Universiteit Twente. Onderzoekers meten sinds 2006 in een bos bij Garderen hoe Douglassparren reageren op weer en klimaat. Tussen 24 en 26 juli was het uitzonderlijk warm.

Daardoor werd de groei zo beperkt, dat er overdag minder CO2 werd opgenomen door het bos dan er 's nachts werd uitgestoten. De netto uitstoot aan CO2 van de bossen tijdens de warme dagen bedroeg 30 kilogram per hectare.
Na de hittegolf werd de groei hervat en op 29 juli had het bos zijn uitstoot weer gecompenseerd.
De onderzoekers zijn benieuwd of andere naald- en loofbomen ook CO2 uitstoten tijdens warme dagen.
De metingen kunnen bosbeheerders helpen om beter in te spelen op een veranderend klimaat, bijvoorbeeld bij de keuze van boomsoorten bij de aanplant.


NatuurNetNieuws, uitgave van platform GROEN!natuurlijk:  www.groen-natuurlijk.nl