maandag 7 oktober 2019

Toezeggingen Natuurmonumenten sigaar uit eigen doos?!

N.a.v. een ingrijpende kap actie van Natuurmonumenten in het natuurgebied Dottinkrade in Winterswijk is vandaag onderstaand bericht uitgegaan naar de boswachter die zich bezighoudt met de Achterhoek.

Zaterdag 5 oktober gingen we wandelen in Winterswijk, gelokt door de aantrekkelijke beschrijving op de site van Natuurmonumenten over natuurgebied Dottinkrade:  In samenwerking met het waterschap is de oorspronkelijke loop van de Ratumse Beek hersteld. Nu de beek weer rustig door het natuurgebied kabbelt, is het beekdal natter geworden en keert de oorspronkelijke natuur langzaam terug. Langs de beek zie je klein heksenkruid, slanke sleutelbloem en ruig klokje weer staan”. https://www.natuurmonumenten.nl/natuurgebieden/dottinkrade

Al snel hoorden we echter geluiden van een zware machine en luid gekraak van bomen die omver werden gezaagd.
We zijn om het bos heen gelopen en kwamen uiteindelijk uit bij de inrit die door de harvester was gemaakt: een breed pad van een paar honderd meter lang aan gort gereden bosbodem met ravage van veel gekapte bomen en takken er op en er langs. Daarmee ook veel paddenstoelen kapot gereden. Jammer voor die “oorspronkelijke natuur”, en om van FSC nog maar te zwijgen..


...een breed pad van een paar honderd meter lang 
aan gort gereden bosbodem.Zo kwamen we bij het de door de harvester kaalgekapte perceel. Honderden gezonde bomen lagen al om..We hebben ons voorgesteld aan de machinist en hem uitgelegd waarom we foto’s maakten.
(Zo’n harvester verbruikt al gauw 100 liter diesel per dag zoals je weet, dus goed voor flink wat CO2 en stikstofoxiden uitstoot. Mocht er ook nog een versnipperaar aan te pas moeten komen: 300 liter diesel per dag en dan natuurlijk nog het brandstofverbruik van de uitrijwagen en de afvoer van de stammen d.m.v. vele vrachtwagenritten).


Wij vragen ons nu dus af wat er werkelijk nog over is van de mooie toezeggingen van Natuurmonumenten eerder dit jaar!
Want dit alles staat toch in zeer schril contrast met het beleid dat NM leek te bepleiten met haar deelname aan de Coalitie van Urgenda:
https://nos.nl/artikel/2280158-tientallen-natuurorganisaties-bundelen-krachten-tegen-bomenkap.html: Tientallen natuurorganisaties, waaronder het Wereld Natuur Fonds en Natuurmonumenten, hebben de krachten gebundeld om het aantal bomen dat wordt gekapt flink terug te dringen. Duurzamer beheer van bestaande bossen zal tot een jaarlijkse CO2-besparing van 0,2 megaton leiden, zeggen zij. Duurzaam bosbeheer en herbebossing zijn effectieve en goedkope maatregelen en hebben daarnaast ook andere voordelen, zeggen de organisaties. "Bosbeheer waarbij hier en daar een boom wordt gekapt, in plaats van hier en daar een halve hectare, leidt tot meer koolstofopslag voor het klimaat en tegelijkertijd tot meer biodiversiteit."

Onze Stichting maakt overigens ook deel uit van de coalitie van Urgenda, tezamen met veel organisaties van ons onlangs gestarte Landelijk Netwerk Bossen- en Bomenbescherming: https://bomenachterhoek.blogspot.com/2019/08/landelijk-netwerk-bossen-en.html.
https://nos.nl/artikel/2279878-natuurmonumenten-stopt-voorlopig-met-bomen-kappen.html: “Natuurmonumenten stopt voorlopig met het kappen van bomen. Aanleiding is de groeiende kritiek van de achterban op het kapbeleid. De organisatie gaat de komende maanden het gesprek aan met betrokken leden, donateurs en vrijwilligers. Op plekken waar in de toekomst bomen moeten worden gekapt, gaat Natuurmonumenten praten met de omwonenden. De organisatie sluit niet uit dat de gesprekken kunnen leiden tot het heroverwegen van het kapbeleid”.
Het feit dat dit plan op Dottinkrade al op de plank lag is hiermee dus ook volgens NM zelf geen reden om het alsnog uit te voeren. Zeker niet na alle mooie woorden waarmee NM haar leden en het publiek eerder heeft voorgelicht.
Moeten wij nu constateren dat de mooie toezeggingen van Natuurmonumenten slechts sigaren uit eigen doos blijken te zijn?
Vriendelijke groet,
Mede namens het Landelijk Netwerk Bossen- en Bomenbescherming,
Bomenstichting Achterhoek