vrijdag 16 augustus 2019

Landelijk Netwerk Bossen- en Bomenbescherming

Het Landelijk Netwerk Bossen- en Bomenbescherming

heeft als doelstelling:

Behoud van bossen en bomen in dorpen en in stedelijk gebied, langs
rijks-, provinciale en gemeentelijke wegen, langs de spoorlijnen van
Prorail en langs de rivieren.
Het is niet meer van deze tijd van een veranderend klimaat dat
gezonde bomen worden gekapt; bomen die CO2 opnemen, fijnstof 
opvangen en belangrijke bronnen van zuurstof zijn. 

Bomen waarin vele honderden soorten insecten huizen en waarvan 
de populatie, zoals bekend, inmiddels al met 70% is afgenomen. 


De deelnemers aan het Landelijk Netwerk Bossen- en Bomenbescherming zijn:
(Deze organisaties ondersteunen tevens onze petitie: 


Bomen Brigade Boxtel
Bomenclub Nederland
Bomenstichting Achterhoek
Bomenstichting Den Haag
Comité Matiging Kapbeleid Slangenburg
Landelijk Meldpunt Bomenkap
Natuur- en Milieuvereniging Het Groene Hart Brabant
Partij voor de Bomen op Texel
Platform Duurzame en Solidaire Economie
Platform GROEN!natuurlijk
Stichting Amsterdam Fossielvrij
Stichting ter Behoud van het Schoorlse en Noord-Kennemerduingebied
Stichting Boom en Bosch
Stichting Bomenridders Groningen en Ommelanden
Stichting Bomenridders Rotterdam
Stichting Bossche Milieugroep
Stichting Behoud Kemnade en Waalse Water
Stichting Behoud Natuurlijk Helenaveen
Stichting Bomenridders Groningen
Stichting Boombehoud Vlaardingen
Stichting De Woudreus Drenthe
Stichting Groen in Amersfoort
Stichting Haarlemse Bomenridders
Stichting Kritisch Bosbeheer Dieren
Stichting Levensbomenbosch
Stichting Leven met de Aarde
Stichting Mooi Groenlo
Stichting Natuurbehoud
Stichting Natuurlijk Achterhoek
Stichting Red het Beusebos
Stichting Sparrenrijk 
Stichting Tuin van Zeeland
Stichting Vrienden van de Bisonbaai
Stichting Vrijwillig Bosbeheer Noord-Nederland
Verbond voor Duurzame Ontwikkeling
Werkgroep Behoud Bomen Arnhem
Werkgroep Bomen Groningen
Werkgroep Grenzeloos Groen Groningen
Werkgroep Het Bos de Klos Helenaveen/ Griendtsveen
Werkgroep Stop Bomenkap Noord-Hollands Duinreservaat
Werkgroep Transitie Boxtel
Werkgroep Voetafdruk Nederland