zaterdag 16 maart 2019

Bomen kappen voor het Klimaatakkoord

In Bomen kappen voor het klimaatakkoord; hoe het gebruik van biomassa ook averechts kan werken (Volkskrant 13.03.19: https://bit.ly/2Fh1EZW) wordt terecht het advies gegeven dat de grondstof hout een betere bestemming kan krijgen dan het gebruik voor energie opwekking. Maar de essentie van het bezwaar tegen biomassa als brandstof staat niet in het artikel. Er is immers al veel te veel CO2 in de atmosfeer en dat neemt nog steeds toe.
Voor de groei van bomen en andere gewassen is het dus niet nodig daar nog meer aan toe te voegen. Er zit voldoende CO2 in de lucht voor plantengroei.
Bij de opwekking van energie moeten we derhalve die brandstof kiezen die de minste uitstoot per eenheid opgewekte energie of warmte heeft. Biomassa stoot gemiddeld veel meer uit dan steenkool en aardgas. Zie onderstaande tabel:
(bron Lomme, SLEA)
Dat geldt voor alle vormen van biomassa, ook van restmaterialen en zogenaamde biofuels. In het artikel wordt dus ten onrechte nog betekenis gehecht aan biomassa voor groene energie.
Leffert Oldenkamp, adviseur bosbeheer
Naschrift: Daarnaast zijn er andere zwaarwegende bezwaren tegen het gebruik van biomassa:
  • Er zijn gigantische oppervlakten bos nodig om de voorgenomen energieopwekking met biomassa te kunnen behalen. Bos verdwijnt daardoor. Eveneens de capaciteit om CO2 langdurig vast te houden in houtaanwas en in duurzame houtproducten. Houtvezels kunnen een betere bestemming krijgen in duurzame producten.
  • Dat geldt ook voor landbouwgewassen die biofuels moeten leveren. Dat gaat ten koste van voedselproductie en leefbaarheid platteland.
  • De subsidie voor biomassa (SDE+) wordt onjuist besteed (contraproductief).


dinsdag 12 maart 2019

Reacties politieke partijen op de vragenlijst voor onze Kieswijzer

Overzicht van partijen die wel of niet hebben gereageerd.
Zuid Holland en Utrecht dus helemaal niet.


Groningen Friesland Drenthe Overijssel Gelderland NoordBrabant Limburg NoordHolland ZuidHolland Utrecht Flevoland Zeeland Onbekend
PvdD ***


*** *** *** ***
Groenlinks

***

*** ******
VVD ***

***

***

D66


***
*** *** ***
PvdA
***
***
SP
OP Drenthe

***

50 Plus


***
Friesland NP
***


CDA

***

Jezus Leeft***


Aantallen en soorten insecten op de verschillende boomsoorten


Klik op afbeelding voor vergroting

Gemeente Doetinchem winnaar van onze jaarlijkse “Bomenprijs”!

De Bomenstichting Achterhoek (BSA) heeft voor haar jaarlijkse prijs voor “het Groenste Project van het afgelopen jaar” deze keer gekozen voor het Project “EEN GRATIS BOOM” van de gemeente Doetinchem.
Het is al weer de vijfde keer dat de BSA i.h.k.v. de jaarlijkse Nationale Boomfeestdag haar “Bomenprijs” ter beschikking stelt. Hiermee willen wij onze waardering uitdrukken voor een gemeente of organisatie die in het afgelopen jaar bijzondere inspanningen leverde om bijv. bomen te onderhouden, dan wel te behouden of juist nieuw aan te planten.
Daarom reiken wij dit jaar deze prijs uit aan de gemeente Doetinchem. Reden is dit enkele jaren geleden ontwikkelde initiatief om inwoners van de gemeente een GRATIS BOOM boom ter beschikking te stellen. Dit vloeit voort uit het zogenaamde “3000 BOMENPLAN“ en wordt gefinancierd vanuit het Bomenfonds van de gemeente.
Hiermee wordt een prettige, groene en gezonde woon- en leefomgeving gecreëerd. Omdat het grootste gedeelte van de ruimte in stad of dorp in bezit is van particulieren, wil de gemeente Doetinchem met dit project de bewoners stimuleren hun eigen ruimte groener te maken.
Hoewel een dergelijk initiatief al eerder door onze Stichting werd beloond in de gemeente Oost Gelre, vinden wij in deze de volharding van de gemeente Doetinchem dit jaarlijks te blijven doen extra te waarderen, temeer omdat hier ook sprake is van een Bomenfonds!
Ook de bijdrage van meer bomen aan het opvangen van de klimaatverandering is een belangrijke factor bij bepaling van onze keuze.
In 2016, 2017 en 2018 werden al bomen geplant in Gaanderen, Wehl, Nieuw Wehl, Schöneveld, Overstegen, Dichteren, De Hoop, Wijnbergen en Noord.
Zie o.a: https://www.buha.nl/wonen-leven/gratis-boom-voor-dichteren-wijnbergen-en-de-hoop_46889/, waarbij men ook een keuze kan maken uit 15 boomsoorten die worden beschreven in een te downloaden Bomenlijst.
In de komende jaren zullen de inwoners van de overige wijken ook nog worden benaderd om zich aan te melden voor een gratis boom.
Dit mooie plan is tot op heden door de inwoners zeer verwelkomd, getuige de enorme belangstelling waardoor er nu al circa 2000 bomen in de gemeente zijn bijgekomen. Daarnaast toont de gemeente Doetinchem zich sterk begaan met haar bomenbestand (> 30.000 openbare bomen) en werken er dagelijks deskundige en betrokken medewerkers aan het duurzaam in standhouden van al die prachtige bomen en dit bomenbestand.
Dit alles is daarom voor de Bomenstichting Achterhoek een belangrijke reden geweest om dit jaar ter gelegenheid van de Nationale Boomfeestdag op 13 maart 2019 onze jaarlijkse prijs toe te kennen aan de gemeente Doetinchem!
Het moment van overdracht en planten zal nog nader worden vastgesteld.
Afbeelding bomen
(Foto Gem. Doetinchem)


zaterdag 9 maart 2019

Publicaties m.b.t. de ontbossing in Nederland

Nieuwsblad De Kaap: 
Artikel waarmee het allemaal begon: 02 feb 2019:


En verder:

Bio Energie Centrale Cuijk bedrijfsvideo: d.d. 18 dec 2015(!)Ziehier de grote stapels boomstammen waarmee wordt aangetoond dat niet alleen afvalhout, en tak- en tophout uit bossen wordt verbrand. https://www.youtube.com/watch?v=38nw09mDyss&feature=youtu.be&t=53

Overzicht biomassa centrales in NL:

https://www.avih.nl/biomassakaart/

Algemene Vereniging Inlands Hout: En dit is slechts één van de vele grote en kleinere verbrandingscentrales in NLhttps://www.avih.nl/biomassakaart/..

Tweede Kamer: Het bericht ‘Zware kritiek van oud-directeur Staatsbosbeheer op houtkap’ Vragen van kamerlid Laura Bromet / GL aan minister Carola Schouten.  https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/detail?id=2019Z02029&did=2019D04600

De Monitor:
NRC:
AD: 
Vroege Vogels:

De Volkskrant:
  • Bomen kappen voor het Klimaatakkoord; hoe het gebruik van biomassa ook averechts kan werken. 12 03 2019 https://www.volkskrant.nl/economie/bomen-kappen-voor-het-klimaatakkoord-hoe-het-gebruik-van-biomassa-ook-averechts-kan-werken~b9958c8d/

Reformatorisch Dagblad:

RTV Utrecht:

De Veluwenaar: Kapwoede van natuur(beschermings)organisaties! 02 maart 2019 https://www.de-veluwenaar.nl/2019/03/02/kapwoede-van- natuurbeschermingsorganisaties/

trouw OPINIE:

TransitieWeb:

Leeuwarder courant:

Gelderlander:
Euractiv:


Protest Franse boswachters: Het is hier geen houtindustrie!Groene Ruimte: Europese Commissie kritisch over de manier waarop Nederland milieu effecten beoordeelt 

Buurt en Regio: Zorgt verbranden van het hout dat nu gekapt wordt voor meer CO2 uitstoot? 08 03 2019 https://buurtenregio.nl/zorgt-verbranden-van-het-hout-dat-nu-gekapt-wordt-voor-meer-co2-uitstoot/


Zembla:
Nieuwsuur:

Tuin & Landschap:
Green Musketeer:
  • Het was duurder om de banken in Europa te redden binnen 3 jaar na de crisis, dan het kost om ons klimaat te redden. 11 03 2019  https://bit.ly/2He2Kb9