donderdag 23 mei 2013

De zakdoekenboom

In deze maand mei bloeit de zakdoekenboom, ook wel vaantjesboom genoemd (Davidia involucrata); een loofboom, met een bloeiwijze waarbij de schutbladen aan zakdoeken doen denken. De bloemen zijn ong. 20cm groot. De boom kan in ons land zo’n 12 m hoog worden. De boom komt oorspronkelijk uit China, daar kan hij wel 20 meter hoog worden. Er bestaat ook nog een soort met bloemen die 2 x zo groot zijn.

De Franse pater David ontdekte deze boom in 1869 in China. Het geslacht Davidia is daarom naar hem vernoemd.

Dit zijn de zaden van de vaantjes.

dinsdag 21 mei 2013

Bomenschade door nalatigheid Firma Rouwmaat in Groenlo

Zo troffen wij deze boom aan op één van de bouwplaatsen van de Fa. Rouwmaat in Groenlo.
Ook op andere bouwplaatsen van de firma zagen wij vergelijkbare situaties.
Wij hebben Rouwmaat hierover aangeschreven.
Tevens kopie hiervan gestuurd naar de opdrachtgever; B&W van de gemeente Oost Gelre, met het dringend verzoek Rouwmaat er op te wijzen de boombeschermingsmaatregelen op bouwplaatsen beter in acht te nemen.

maandag 20 mei 2013

Naar de rechter voor monumentale linde

Voor deze monumentale lindeboom werd een kapvergunning aangevraagd. Onze stichting maakte bezwaar en vergunning werd geweigerd. De eigenaar maakte bezwaar tegen deze weigering. Hij stapte naar het Gelders Genootschap waar men concludeerde dat deze linde “uit oogpunt van cultuurhistorie kan worden beschouwd als een waardevol onderdeel” van het gehele perceel met bebouwing.
Tot ieders verbazing verleende de gemeente Doetinchem alsnog de kapvergunning. De gang van zaken hieromtrent is in strijd met de wet. Vandaar dat wij nu beroep hebben ingediend bij de rechtbank in Arnhem.

Ook u kunt eigenaar worden van een stuk natuur! *

Staatsbosbeheer verkoopt momenteel stukken natuur aan de hoogstbiedende via een veilinghuis. Zo kunnen jagers stukken natuur aan hun jachtveld toevoegen, boeren en speculanten stukken natuur kopen en wordt de toekomst van die natuur onzeker. De uitverkoop is het gevolg van de drastische natuurbezuinigingen die voormalig staatssecretaris Bleker (CDA) doorvoerde. Staatsbosbeheer moet nog deze kabinetsperiode 100 miljoen afdragen aan de staatskas.

Ook u kunt eigenaar worden van een stuk natuur!
Kijk op: https://www.partijvoordedieren.nl/groeiendverzet

*De Bomenstichting Achterhoek wil zich afzijdig houden van politieke voorkeuren, maar voor dit o.i. belangrijke initiatief maken wij een uitzondering, want ook wij maken ons grote zorgen over de wijze waarop met de natuur wordt omgegaan.

Voorgenomen kap haagbeuken Oranjelaan Eefde

Bron: Stentor augustus 2012

Ruim 5 jaar geleden kwam de gemeente met dezelfde plannen. Tesamen met de Bomenstichting Zutphen hebben voorstanders van behoud van de bomen toen nog kunnen voorkomen dat er gekapt ging worden.
Echter nu wil de gemeente de straat alsnog aanpakken. Er zijn problemen met de riolering die nodig moet worden vernieuwd. De gemeente claimt nl. dat kap van de bomen daarvoor noodzakelijk is.
Onlangs, tijdens een informatieavond voor de bewoners waar uiteraard veel werd besproken, is het misverstand ontstaan dat de gemeente ook de rioleringen vanaf de straat tot aan de woningen zou vernieuwen. Dit is echter niet het geval. De spraakverwarring is waarschijnlijk ontstaan doordat de woorden "hoofdriool"en "huisaanlsuitingen" beide als "riool" worden betiteld. De vernieuwing houdt in, dat de gemeente alleen de huisaansluitingen vervangt, die lopen vanaf het hoofdriool tot aan de erfgrens van de huizen.
Nogal wat bewoners hebben op hun erf problemen met de riolering, dus gaven nu veel meer mensen daarom aan dan maar voor de kap van de bomen te zijn, echter de kosten van vernieuwing van hun riolering komen dus voor rekening van de bewoners zelf.
Ook voert de gemeente aan dat de wortelopdruk van de bomen een groot probleem is, maar er bestaan inmiddels diverse aantal technieken die kunnen worden toegepast om dit te verhelpen, waarbij de bomen gespaard kunnen blijven.
De Bomenstichting Achterhoek houdt momenteel een inventarisatie onder de bewoners om te zien hoe men hier, met ook meewegen van deze huidige informatie, nu over denkt. De reacties die we al binnen hebben zijn gunstig voor de bomen.

 
 

Burgemeester Doetinchem berispt voor illegale kap

Vorig jaar september deed de Bomenstichting Achterhoek aangifte van deze illegale kap:
 
DOETINCHEM - Burgemeester Herman Kaiser van Doetinchem beleefde onlangs een ongemakkelijk moment.
 
Een milieu-officier van justitie uit Zwolle en een politiefunctionaris tikten hem op de vingers.
Daar bleef het niet bij. Hij of beter gezegd de gemeente kreeg ook nog eens een boete van 4000 euro. Niet Kaiser zelf was in de fout gegaan, maar een ambtelijke afdeling. Zij hadden een half jaar geleden toestemming gegeven voor de kap van een bosje bomen dat op de plek aan de Weemstraat in Wehl stond van de toegangsweg voor het A18 Bedrijvenpark.
Kaiser: "De ambtelijke afdeling dacht ten onrechte dat voor bomen met een bepaalde omvang geen vergunning nodig was, maar voor een bos van die omvang was wel een kapvergunning nodig. Dat is dus een economisch delict."
Bron: De Gelderlander
(klik op afbeelding voor vergroting)Stem op Buur maakt Natuur!

De Stichting Buur maakt Natuur wil meer natuurterrein realiseren in het gebied de Wehlse Broeklanden. Dit is het buitengebied tussen Doetinchem, Wehl en Langerak. Om meer natuurterrein te realiseren koopt de stichting landbouwgrond. De gemeente Doetinchem richt deze grond in. Uiteraard in overleg met de Stichting Buur maakt Natuur. De gemeente Doetinchem onderhoudt het natuurterrein. Voorwaarde is dat het natuurterrein open is voor publiek. Het nieuw aangelegde natuurterrein wordt ook in het bestemmingsplan als natuurterrein vastgelegd.

Buur maakt Natuur staat nu landelijk genomineerd voor de Pluk van de Petteflet Natuur- en Landschapsprijs. Deze prijs is een initiatief van de Natuur en Milieufederaties, waaronder de Gelderse Natuur en Milieufederatie en radio Vroege Vogels en wordt uitgereikt aan het beste idee om natuur en landschap te verbeteren. De winnaar maakt kans op een geldbedrag van 3000 euro. Voor deze stichting betekent dit zo maar 500 m2 natuur erbij!
Meer informatie: www.buurmaaktnatuur.nl

U kunt stemmen tot 1 juni en maakt daarbij kans op het boek van Pluk van de Petteflet van Annie M.G.Schmidt en Fiep Westendorp, op de website van Vroege Vogels:


zaterdag 18 mei 2013

Kastanjes

Tot het geslacht paardenkastanje (Aesculus) behoren ruim twintig soorten. De paardenkastanje komt op het Noordelijk halfrond voor, voornamelijk in Noord Amerika, Zuidoost Europa, Himalaya, China en Japan.
Dit exemplaar heeft zowel rode als witte bloesem.

 
Van dichtbij kun je zien hoe mooi de bloemen zijn.


 
Hier zijn de vruchtjes al te zien.
  
Geen paardekastanje; deze soort groeit als struik.

 
Een 200-jarige Tamme Kastanje, die ondanks zijn conditie nog altijd uitloopt in de lente.
(Park Chichester Cathedral Engeland).
 

donderdag 16 mei 2013

Boom van 't Groot Verdriet


De Boom van 't Groot Verdriet in Leuven. Een reusachtige 200 jaar oude Japanse honingboom (Sophora japonica) die in de Naamsestraat te Leuven in de voortuin van het Atrechtcollege staat.
Van 1921 tot 1977 was dit college een meisjeskostschool waar zeker geen jongens toegelaten waren. Wanneer de meisjes om 19:00 uur 's avonds binnen moesten zijn ging het afscheid van de jongens gepaard met veel verdriet. Vandaar de naam...

 
De boom is helaas niet meer in al te goede staat.
Duidelijk is te zien dat er een grote tak is uitgevallen.
Een docent van het college vertelde ons dat men erg trots is op de boom
en er alles aan doet om deze zo lang mogelijk te behouden.
 

 
Naast deze boom staat een oude pomp uit 1754,
met onderstaand gedichtje over de geschiedenis ervan.


Boomgaarden in bloei

 
De bloeiende boomgaard van Huize Beukenstein in Lochem.
Complimenten voor de hovenier voor het keurig onderhouden
van gazon en boomspiegels!
 
 
De recent aangelegde boomgaard van de
Botanische tuin ("Kruidtuin") in Leuven (B).
 
 
De grootste appelboom die we tot nu toe zijn tegengekomen!
Arboretum Kalmthout (B).
 
 
 

Zo kan het ook!!

Bewoners in Utrechtse wijk kleuren hun woonomgeving groen08.05.2013
In de Utrechtse wijk Zuidwest worden het stenige Roerplein, de Grevelingenstraat, Mijdrechtstraat (Rivierenwijk) en de Bolksbeekstraat (Dichterswijk) flink vergroend. Ook de Van Eysinghalaan zal dankzij nieuw ingeplante boomspiegels een groene uitstraling krijgen. Dit zijn allemaal onderdelen van het wijkgroenplan Zuidwest. De afgelopen maanden konden bewoners daar plannen voor indienen.

Totaal zijn 64 ideeën ingediend, en heel divers; meer groen en bloemen in de straat en op pleinen, opfleuren van groenstroken, boomspiegeltuinen, nieuwe parken, spelen en stadslandbouw. De meeste ingediende ideeën voldoen aan de vooraf gestelde criteria om in aanmerking te komen voor financiering uit het wijkgroenplanbudget.
Bewonersparticipatie
Veel bewoners hebben gezamenlijk, bijvoorbeeld als straat, een plan ontwikkeld. Een deel van het nieuwe groen zal ook door de bewoners zelf worden aangelegd en onderhouden.
Duurzame groene stad
In alle Utrechtse wijken wordt deze jaren een wijkgroenplan uitgevoerd. Per wijk is een budget van 420.000 euro beschikbaar. Meer informatie is te vinden op
tekstversie.utrecht.nl/wijkgroenplannen. Utrecht streeft naar een duurzame groene stad, waar iedere inwoner op loopafstand kan genieten van een park of plantsoen.
Wijkgroenplan
Groen staat in Utrecht hoog op de agenda van het gemeentebestuur. De wijk Zuidwest is de vijfde wijk waarvoor een wijkgroenplan is opgesteld en groene ideeën van bewoners worden uitgevoerd. De wijken Zuid, Noordoost, Oost en Noordwest hebben inmiddels een wijkgroenplan. Na Zuidwest volgen dit jaar de wijken West, Overvecht en de Binnenstad.
Bron:
Gemeente Utrecht

zondag 5 mei 2013

Bericht van Werkgroep "Bomen in Lochem".

(Klik op artikel voor vergroting)

Werk sporthal Zuid ligt stil vanwege specht

Foto ANPAfbeelding

DOETINCHEM - Het weghalen van struikgewas om de bouw van de nieuwe sporthal op sportpark Zuid mogelijk te maken is vrijdag stopgezet. Volgens een woordvoerder van de gemeente Doetinchem moet eerst komende week worden onderzocht of een specht een blijvend onderkomen heeft in een vlakbij staande boom.
De gemeente is attent gemaakt op de vogel door Willem Pasman van de Bomenstichting Achterhoek. Pasman: "Vanwege het broedseizoen mag er alleen worden gekapt als zeker is dat er geen vogels zijn."
De bedoeling is dat op 1 juni wordt begonnen met de bouw.

(Bron: De Gelderlander)

zaterdag 4 mei 2013

Sequoiadendron giganteum of "Levend fossiel"


De Sequoiadendron wordt ook Mammoetboom genoemd; is een altijdgroene naaldboom, heeft een roodbruine stam met zachte bast (soms wel tot 50 à 60 cm dik bij oudere exemplaren!). Heeft door deze bast niet te lijden van bosbranden.
Deze enorme naaldbomen komen voor in de Sierra Nevada in Californië en kunnen vele eeuwen oud worden.
Helaas zijn in de vorige eeuw veel van deze reuzen gekapt en zijn er niet erg veel exemplaren meer over.
De boom "General Sherman", is met 83 meter de grootste onder hen; op anderhalve meter heeft hij een stamomtrek van 24,10 meter. Zijn leeftijd wordt geschat op 2000 à 3000 jaar. Hij wordt vaak het grootste levende wezen ter wereld genoemd.


donderdag 2 mei 2013

Koninklijke 'dwarsboom’ geplant

01-05-2013
Bewoners hebben gisteren als protest tegen de verlenging van de A4 over hun grondgebied een koningslinde geplant op de plek van het Blankenburgtunneltracé tussen Vlaardingen en Maassluis.
 
De ‘dwarsboom’ was een van de vele koningslinden die de afgelopen dagen zijn geplant.

Plaquette
Rondom de boom is een sierhekwerk geplaatst dat voorzien is van een plaquette met hierop de tekst: “Deze koningslinde is op 30 april 2013 geplant ter gelegenheid van de inhuldiging van koning Willem-Alexander. Een koningslinde gaat wel honderd jaar mee en staat daarom als ’Koninklijke Dwarsboom’ op het omstreden Blankenburgtunneltracé”.
Tweede Volksbos
Vorige maand plantte zo'n 800 bewoners, verenigd in het comité Groeiend Verzet, al het Tweede Volksbos om de aanleg van de weg te voorkomen.
Foto Irene Hoekstra