zondag 4 december 2022

BIJEN ZIJN ACTIEF IN BOOMKRUINEN VAN BOSSEN

Volgens nieuw onderzoek van de Universiteit van East Anglia bezoeken wilde bijen net zo graag het hoge bladerdak van bossen als de bloemen op de grond. De schaduwrijke binnenlanden van bossen worden doorgaans beschouwd als een slechte habitat voor zonminnende bijen. Maar een nieuwe studie toont aan dat een diverse gemeenschap van wilde bijen hoog boven de schaduw actief is - tussen de takken en bladeren van de bomen in het zonovergoten bladerdak. De boomkruinen spelen een belangrijkere rol bij het behoud van bijen dan eerder werd gedacht, waarbij de nectar- en stuifmeelrijke platanen bijzonder aantrekkelijk zijn voor bijen.

Hoofdonderzoeker Guthrie Allen van de School of Biological Sciences van de UEA, zei: "We wilden meer te weten komen over de activiteit van bijen in het bladerdak en over het potentieel van het bladerdak van bossen om wilde bijengemeenschappen te ondersteunen.”

Het team onderzocht in het late voorjaar de bijengemeenschappen in 15 bosgebieden in een agrarisch landschap in Norfolk. Allen zei: "We hebben ontdekt dat een gevarieerde gemeenschap van wilde bijen actief is in het bladerdak van het bos - en daarmee bedoelen we hoog tussen de takken en het gebladerte van de bomen. De activiteit was bijzonder hoog in de buurt van bloeiende platanen. 

We ontdekten ook dat de bijengemeenschappen verschillen tussen het bladerdak en de onderlaag - de vegetatielaag die dicht bij de bosbodem groeit. En we waren verrast dat de meeste bijensoorten net zo talrijk waren in de onderlaag van het bos als aan de zonovergoten randen van landbouwgrond.

Verder onderzoek is nodig om te begrijpen waarom de gemeenschappen in het bladerdak en de onderbouw verschillen, maar in het algemeen suggereert ons werk dat bossen een belangrijkere rol spelen in de ondersteuning van bijengemeenschappen op landbouwgrond dan eerder werd gedacht."

Bron: NatuurNetNieuws, uitgave van platform GROEN! natuurlijk: groen-natuurlijk.nl


woensdag 20 juli 2022

Nederlands bossen bedreigd door Staatsbosbeheer

Opiniestuk via het Landelijk Netwerk Bossen-en Bomenbescherming.


Een groot deel van onze Nederlandse natuur, 270.000 ha, valt onder het beheer van Staatsbosbeheer. Aangezien de Nederlandse natuur onder druk staat zou je verwachten dat Staatsbosbeheer als publieksrechtelijke organisatie prioriteit geeft aan het beschermen van deze natuur. Dat is ook het beeld dat wordt uitgedragen tijdens TV programma’s zoals 'Vroege Vogels' en 'Binnenste Buiten'. 

De realiteit is echter dat Staatsbosbeer het laatste decennium zijn focus heeft verlegd naar de houthandel en evenementenbranche ten koste van natuurbehoud.

Tussen 2013 en 2017 is het Nederlandse bos afgenomen met 5400 ha. Het aandeel van Staatsbosbeheer hierin is een afname van 1680 ha, zo’n 3360 voetbalvelden. Hoewel Nederland tot één van de dunst beboste landen van Europa behoort, wordt het merendeel van de houtoogst geëxporteerd naar bosrijke landen als België, Duitsland en Luxemburg. Samen met de Belgische houtverwerkingsgigant IBV werkt Staatsbosbeheer aan de totstandkoming van een nieuw, grootschalig houtverwerkingsbedrijf van Wood Trading & Technologies in Delfzijl. Met het resthout voldoet Staatsbosbeheer zijn leveringscontracten aan verschillende biomassacentrales waarbij men zich beroept op een achterhaald duurzaamheidsideaal dat alleen maar leidt tot meer CO2 uitstoot.

Zelfs al zou Staatsbosbeheer het rondhout beschikbaar stellen voor de Nederlandse houtmarkt, dan kan het momenteel in slechts 3% van de nationale houtvraag voorzien. Men kiest ervoor deze te laten stijgen ten koste van de laatste Nederlandse bossen. Deze handel voltrekt zich binnen een Sywert van Lienden-achtige constructie van BV’tjes en joint ventures. 

Zo verkocht Hoofd Productgroep biomassa Henk van Wanningen houtsnippers aan zichzelf als directeur van Bio Enerco, die dit doorverkoopt aan o.a. Vattenvall. En Staatsbosbeheer medewerker Zwier van Olst was directeur van SBB Projecten BV en Energiehout BV en verzorgde als externe FSC keurmeester de certificering voor zijn eigen biomassa..

Om deze lucratieve handel ten volste te benutten creëert Staatsbosbeheer volop nieuwe natuur. Daarbij worden zonder uitzondering bosrijke gebieden vervangen door bosarme heidevelden, duinen en natte natuur. Men strijkt via het Subsidie Natuur en Landschap (SNL) flinke bedragen aan subsidie op en de bomen worden verkocht als hout en biomassa. Een win-win situatie.


Maar Staatsbosbeheer plant toch ook veel nieuwe bossen aan?

Dat valt nogal tegen, de beloofde 37000 ha nieuw bos is nog lang niet gerealiseerd, waarbij tevens aangemerkt dat een gedeelte hiervan verplichte herplant is vanwege kap. Bovendien krijgen deze bossen veelal een productiefunctie, waardoor slechts 6% van de bomen ouder mag worden dan 100 jaar. De natuurlijke levensduur van een beuk is zo’n 150 tot 200 jaar en eiken en linden kunnen vele malen ouder worden. Van de vorming van een uitgebalanceerd ecosysteem is dus geen sprake. Staatsbosbeheer noemt dit trouwens geen productiebossen maar “multifunctionele bossen”. Men schat blijkbaar in dat de 21e eeuwse mens ondertussen zo afgestompt is dat ie blijmoedig tussen de boomstoppels paradeert.

En die 1/3 deel natuurbos waar Staatsbosbeheer herhaaldelijk mee schermt? De zogenaamde collectie van 'bosparels'?

Dat zijn de bossen met een zeer hoge recreatiedruk vol wandel- en fietspaden (niet zelden opgevuld met schadelijk natuuronvriendelijk afval). De bossen waar Staatsbosbeheer ook graag allerlei evenementen organiseert zoals rally’s, nachtwandelingen en outdoor runs. Dit staat ver af van het beeld van een natuurlijk bos dat floreert bij rust en een natuurlijke ontwikkeling. Bovendien telt men voor het gemak, om maar tot dit jubelend uitgedragen percentage te komen, ook singels en bossnippers mee.

 

Staatsbosbeheer organiseert een groot nachtelijk evenement in Natura 2000- gebied Elswout; een bioscoopvoorstelling met honderden bezoekers en horeca.


De onlangs ontwikkelde bossenstrategie die nog door de kamer geloodst moet worden zou paal en perk moeten stellen aan de exploitatie van onze bossen maar deze ademt duidelijk de invloed van Staatsbosbeheer. Na een lyrische lofzang op de schoonheid van bos en beemd wil men de houtoogst toch vooral laten groeien want: “Een lichte toename is wenselijk omdat mensen zich meer verbonden kunnen voelen met het bos via het gebruik van hout en waardering voor het product.” Met het opvoeren van dergelijke absurde argumenten lijkt men andere belangen te willen verdoezelen.

De natuur mag alleen bestaan als het een economisch doel dient zoals houtvoorziening, decor voor evenementen en plaats biedend aan woningbouw, natuurbegraafplaatsen, zonneparken (met een schaamlap groen eromheen) en windmolens. Nergens mag de natuur gewoon natuur zijn, terwijl het voortbestaan van ons ecosysteem de allerhoogste waarde vertegenwoordigt; namelijk het bieden van een biotoop aan het leven op onze planeet. Staatsbosbeheer, de organisatie die onze laatste natuurlijke bossen zegt te beschermen, vormt in de praktijk zelf de grootste bedreiging en kan daarbij helaas ongecontroleerd zijn gang gaan, want het systeem zit in ons land zo in elkaar dat Staatsbosbeheer zichzelf mag controleren; een o.i. zeer ongewenste, ongezonde en schadelijke ‘Slager Eigen Vlees’ situatie. Kaalslag in Boswachterij Ruurlo 


Inmiddels overwoekerd door de Japanse Duizendknoop.

 


WANDELENDE BOSSEN

Een bos is voortdurend in beweging. Boomzaden ontkiemen, jonge boompjes worden opgegeten of groeien uit tot grote bomen, die sterven af, waarna er weer plek ontstaat voor nieuw bos. In een natuurlijke situatie 'wandelt' een bos. Er ontkiemen bomen aan de bosrand of op een open plek, losgewoeld door wilde zwijnen, waar vogels zaden hebben verstopt of uitgepoept. De jonge boompjes worden deels weer opgegeten door grote grazers. Op plekken waar die grazers niet komen groeien de bomen uit tot bos. Na vele decennia of soms zelfs eeuwen, valt een boom weer om, door storm, brand, ziekte of ouderdom. Het dode hout is een rijk gevuld buffet voor allerlei schimmels en insecten als het vliegend hert. Op de opengevallen plek groeien kruiden, struiken en uiteindelijk wellicht weer bomen.

In een bos ontstaat niet zomaar een nieuw bos. In de schaduw van reuzen is het voor een klein boompje veel te donker om te overleven. Daarom is een omvallende boom, of zelfs een heel omvallend bos, door storm of brand, voor de natuur een nieuwe kans. Ook ontstaat er rond dood hout een heel ecosysteem aan schimmels, insecten, vogels en vleermuizen.

Dat ‘wandelen' doet een bos overigens in een rustig tempo. Bosranden kun je in de loop van 2 of 3 jaar zien oprukken. De overgang van grasland, via ruigte en struweel naar bos zie je in 20 of 30 jaar gebeuren. Met de hele cyclus tot volgroeid bos ben je zo 200-300 jaar verder.

BRON: ARK Natuurontwikkeling via NatuurNetNieuws Natuurnieuwsbrief juli/aug 2022; uitgave van platform GROEN! natuurlijk: www.groen-natuurlijk.nl

OUDE GROTE BOMEN

Niet elk type groen in een stedelijke omgeving heeft hetzelfde positieve effect op de mens. Eén grote boom met een stevige kruin doet meer dan 10 kleine jonge bomen. Dat blijkt uit een grootschalige studie van Belgische onderzoekers van de Katholieke Universiteit Leuven.


De onderzoekers maakten gebruik van vliegtuigbeelden gemaakt op basis van de LiDAR techniek. Die techniek, in combinatie met een bijzonder algoritme voor de verwerking van de data, stelde hen in staat een heel gedetailleerd 3D-beeld te krijgen van het bomenbestand in een stedelijke omgeving. Ze konden 616.379 bomen identificeren, een beeld schetsen van de grootte van hun kruin en het aantal boomstammen op een bepaalde oppervlakte in kaart brengen.

De patronen die het onderzoek aantoont zijn verrassend. De onderzoeksresultaten suggereren dat het bewaren van oude, grote bomen in een stedelijke omgeving vanuit gezondheidsperspectief meer waarde heeft dan het aanplanten van 10 nieuwe jonge bomen. 

Meer informatie is te vinden in de publicatie 'Residential exposure to urban trees and medication sales for mood disorders and cardiovascular disease in Brussels, Belgium: An ecological study' in Environmental Health Perspectives.

Bron: Katholieke Universiteit Leuven; NatuurNetNieuws Natuurnieuwsbrief juli/aug 2022; uitgave van platform GROEN! natuurlijk: www.groen-natuurlijk.nlmaandag 2 mei 2022

Stimuleren groei bossen

Wageningse wetenschappers werken aan het EFISCEN-model dat de samenstelling en groei van Europese bossen onder verschillende scenario’s stimuleert in de periode tot aan 2050.

De verwachting is dat klimaatverandering de bloei en zaadproductie van bomen beïnvloedt, maar hoe precies is complex en er is nog maar beperkt kennis over. Voor de meeste bomen is winterkou belangrijk om in het voorjaar te bloeien. Blijft die kou weg, dan kan dat de bloei vertragen, onregelmatig maken, of het aantal bloemen en zaden verminderen. Daarnaast speelt winterkou en voorjaarstemperatuur een rol in de kiemrust en kieming van zaden.

Bomen hebben verschillende strategieën om een zaadbank op te bouwen. Een beuk laat elk jaar een nieuwe lichting zaden vallen en die kiemen in de lente. Afhankelijk van de condities groeien ze door of sterven ze af. Bij naaldbomen blijven de zaden in kegels aan de boom hangen. In de juiste omstandigheden laat de boom de zaden vallen. De invloed van de klimaatverandering kan voor bomen daardoor heel verschillend zijn. Het grootste gevaar voor Europese bossen is de droogte. Met name in Zuid-Europa kunnen bomen zo veel water verdampen dat ze uitdrogen en sterven. Vooral de fijnspar wordt hard getroffen door klimaatverandering.


De spar maakt minder hars aan door droogte en hitte en heeft daardoor weinig verdediging tegen de letterzetter, een schorskever. De verwachting van de onderzoekers is dat naaldbomen terugtrekken naar koudere klimaatstreken en dat beuk en eik uitbreiden binnen Nederland. Bomen die door natuurlijke verjonging een plek vinden zijn over het algemeen bestendiger tegen droogte dan aanplant. Omdat de zaden hier kiemen, zijn de zaailingen beter geworteld. Daarnaast ontstaat met die vorm van verjonging min of meer automatisch een overgang van monocultuur naar gemengd bos, met meerdere lagen. Ook dat maakt het bos veerkrachtiger tegen extreem weer.

Bron: Wageningen University & Research, via NatuurNetNieuws, uitgave van platform GROEN! natuurlijk: www.groen-natuurlijk.nl

Noot van de Bomenstichting Achterhoek:

Tevens is de kwaliteit van het bosbeheer een belangrijke factor. Wanneer dat adequaat gebeurt zijn sparrenbossen beter bestand tegen de letterzetter.BAKENBOMEN

In maart zijn de drie eerste nieuwe bakenbomen geplant in projectgebied Meanderende Maas. De bomen zijn beeldbepalend voor de Maas en de regio.

Bakenbomen zijn bomen (van oorsprong Canada-populieren) die op de oevers langs de rivier staan om de grens tussen land en water te markeren. Ze staan in een rij met een onderlinge afstand van ongeveer honderd meter en komen voornamelijk voor langs het bedijkte deel van de Maas van Boxmeer tot Geertruidenberg. De bomen zijn circa 80 jaar geleden geplant na de kanalisatie van de Maas. Omdat bij de kanalisatie de grote meanderlussen van de rivier werden afgesneden, ligt de dijk nu op veel plekken kilometers verwijderd van de rivier. Aan de hand van de hoge populieren kan je echter de loop van de gekanaliseerde Maas nog volgen.

De bakenbomen fungeerden bij hoogwater en op bepaalde locaties (bochten en kribben) als begeleiders van de scheepvaart. Op dit moment is de cultuurhistorische waarde het belangrijkste. De hoge populieren zijn als het ware de vertegenwoordigers van de ‘riviernormalisaties'. De bomen vertellen het verhaal van de verandering van de rivier en het landschap door de mens en de enorme impact die dit gehad heeft. Vooruitlopend op de nieuwe generatie bakenbomen zijn de eerste drie bomen geplant. Hiermee blijft de markante lijn van bakenbomen in het landschap voor toekomstige generaties behouden én behoudt ook de Maas haar eigen identiteit. De nieuwe bakenbomen maken onderdeel uit van project Meanderende Maas.

Bron: www.meanderendemaas.nl

via NatuurNetNieuws: https://groen-natuurlijk.nl/natuurnieuwsbrieven/vrijdag 1 april 2022

Winnaar Europese Boom van het Jaar 2022

De Europese verkiezing 'Tree of the Year' onderstreept het belang van bomen en verbindt gemeenschappen door heel Europa.

En de winnaar is…  De Eik: Dunin met 179.317 stemmen

Soort: Zomereik (Quercus Robur L.)

Leeftijd: 400 jaar

Regio: Przybudki, Provincie Podlaskie, Polen

 

Beschermheer van het Woud van Białowieża

Deze eik groeit aan de rand van het Woud van Białowieża, een van de bekendste laaglandbossen, niet alleen in Polen, maar ook in Europa.

Hij wordt in het bijzonder gerespecteerd en bewonderd door de lokale bevolking, maar ook door toeristen die dit gebied in Polen komen bezoeken.

Hij verwondert in ieder seizoen, als hij vol in het blad zit, maar ook wanneer hij zijn kale, mysterieuze, ronde takken laat zien.

De winnaar van dit jaar en voorgaande verkiezingen: https://www.treeoftheyear.org/Previous-Years/2022 

Bron: NatuurNetNieuws, uitgave van platform GROEN!natuurlijk: http://groen-natuurlijk.nl


vrijdag 11 februari 2022

Beleidsplan Bomenstichting Achterhoek 2022-2025

Inleiding:


De Bomenstichting Achterhoek (BSA) is opgericht op 7 oktober 2011. Lochem is de statutaire vestigingsplaats. De BSA is door de Belastingdienst erkend als een ANBI organisatie.

De doelstelling van de BSA is het bevorderen van de zorg en aandacht voor bomen. We zijn met name actief in de Achterhoekse gemeenten. We zijn onafhankelijk en niet gelieerd aan een bepaalde politieke partij of NGO. We staan open voor de samenwerking met andere partijen die het belang van bomen ook hoog in het vaandel hebben staan. De BSA kan onafhankelijk functioneren omdat we opereren met vrijwilligers die onbezoldigd zijn. Onkosten die we maken worden gedekt door donaties en giften.

De BSA heeft als statutaire als statutaire doelstelling:

Het bevorderen van zorg en aandacht en het in stand houden, en waar mogelijk verbeteren, van de groene leefomgeving van de Achterhoek en de karakteristieke groene structuren in het Achterhoekse landschap en de karakteristieke Achterhoekse dorpskernen, met name gericht op bomen en de daarbij horende biodiversiteit en ecosystemen. Deze vormen een onmisbare keten in het leven op aarde.

De BSA tracht dit volgens haar statuten te bereiken door:

          vergaarde kennis in de vorm van voorlichting en adviezen aan diverse doelgroepen over te dragen;

          het stimuleren van overheid en natuurorganisaties zich voor dit doel in te zetten:

          het voeren van bezwaar- en beroepsprocedures bij bedreigingen van bomen in het algemeen en bij dreigende kap in het bijzonder.

In dit beleidsplan kunt u lezen over:

1. de werkzaamheden en de hoofdlijnen van het beleidsplan

2. Inkomsten en uitgaven 

3. Puntsgewijze opsomming van activiteiten

Ad 1. Werkzaamheden en hoofdlijnen van het beleidsplan

De BSA zet zich met name in voor bomen en bos in steden, dorpen en op het platteland. Zij doet dit door belangstelling voor bomen bij het publiek te wekken, ervoor te zorgen dat gemeenten, provincies en andere boombeheerders verstandig met bomen omgaan, vraagbaak te zijn bij geschillen over bomen, te helpen met (bezwaar)procedures en zo nodig zelf voor bomen op te komen, zonodig ook d.m.v. bezwaar- en beroepsprocedures. Ook gemeenten krijgen advies, bijvoorbeeld bij plant- en rooiplannen van bomen en andere houtachtige gewassen. Verspreid over de Achterhoek dragen contactpersonen de doelstellingen van de BSA uit en zetten zij zich, tezamen met bestuursleden, in om burgers en gemeenten te adviseren.

Communicatie: 

Via onze weblog: https://bomenachterhoek.blogspot.com en via social media Twitter account: https://twitter.com/BomenAchterhoek wordt het publiek voorgelicht over actuele bomen- en natuurzaken; zoals bijv. de Wet Natuurbescherming, de Omgevingswet, etc. Tevens over de stand van zaken omtrent bomenbeheer bij Provincie, gemeenten en terreinbeheerders. Informatie betr. bomen, bossen, terreinbeheer, ziekten en plagen. BSA verzorgt geen gedrukte nieuwsbrieven of een tijdschrift. Wel worden sympathisanten en donateurs met enige regelmaat digitaal op de hoogte gehouden. Tevens plaatst en deelt de BSA regelmatig berichten op Twitter. Dit is een snelle manier om op actualiteiten te reageren en nieuwsberichten te verspreiden.

Ook het landelijke Bomenkapmeldpunt: https://www.bomenkapmeldpunt.nl is onderdeel van de BSA. Deze website heeft als doel een overzicht te krijgen van wat er op landelijk niveau gebeurt met betrekking tot bomenkap. Het verschilt nogal zowel per provincie en gemeente hoe er met kap wordt omgegaan. Het bleek bijv. dat veel gemeenten en provincies geen overzicht bijhouden van aantallen bomen die jaarlijks verdwijnen, en/of hoeveel er wordt herplant. Het blijkt aan onze Stichting te bewijzen hoeveel er wordt gekapt. Dit geldt ook voor de provincie Gelderland. Door journalisten wordt vaak naar voorbeelden gevraagd en wij hopen op deze manier daar een steentje aan bij te dragen door voorbeelden aan te geven. Deze website heeft gemiddeld 50.000 bezoekers per jaar.

Ad 2. Inkomsten en uitgaven:

De BSA is een vrijwilligersorganisatie, waarbij het bestuur en de andere contactpersonen hun vrije tijd inzetten om bomen te beschermen en te communiceren over het belang van bomen. Alle vrijwilligers zijn onbezoldigd en ontvangen alleen onkostenvergoeding voor aantoonbaar gemaakt kosten in het belang van de BSA. De bestuursleden verrichten hun werkzaamheden vanuit eigen huis. Er zijn geen huisvestingskosten. Overige betalingen aan derden vindt u aan het einde van dit Beleidsplan. 

Elk jaar maakt de penningmeester een jaarrekening op. Deze wordt door de andere bestuursleden goedgekeurd. De BSA financiert haar activiteiten grotendeels uit de kleine en meestal niet periodieke bijdragen van haar donateurs of andere begunstigers. (Wij vragen geen jaarlijkse bijdrage van onze donateurs en sympathisanten, maar geven er de voorkeur aan bij incidentele gevallen zoals bijv. juridische kosten m.b.t. een beroepszaak een beroep te doen op deze achterban).

Bestemming liquidatiesaldo:

In verband met de ANBI-status is het van belang om te vermelden wat er na een eventuele ontbinding met het vermogen van de stichting gebeurt. De statuten bepalen dat het batig saldo zal worden bestemd voor een door het bestuur te bepalen algemeen nut beogende instelling waarvan het doel zoveel mogelijk in overeenstemming is met het doel van de stichting.

Ad 3. Puntsgewijze opsomming van activiteiten

De activiteiten voor 2022-2025;

           Het adviseren over, en het stimuleren tot, behoud van bestaande bomen en het her- en aanplanten van bomen en struiken;

           Voorlichting aan particulieren inzake bezwaar- en beroepsprocedures;

            Betrokkenheid bij gemeentelijke plant- en rooiplannen van bomen en andere houtachtige gewassen, met een adviserende rol daarin;

           Het bijdragen aan de bevordering van biodiversiteit, door bijv. gemeenten, provincie en Waterschap te bewegen minder te maaien in bermen en langs oevers. (Dit kan bijv. bijdragen tot vermindering van aanwezigheid van de eikenprocessierups).

           Het stimuleren van registratie van bijzondere/ monumentale bomen en het bevorderen van specifiek beschermend beleid ten aanzien van deze bomen;

           Het stimuleren van een actief bomenbeschermingsbeleid bij de plaatselijke en provinciale overheid in de Achterhoek en omgeving (zoals Liemers; diverse gemeenten in het zuiden van de Achterhoek loggen zowel in de Achterhoek als de Liemers).

           Communicatieweblog, Bomenkapmeldpunt en sociale media;

           Het ondersteunen en verstrekken van informatie aan individuen of (buurt-) groepen die het niet eens zijn met plannen tot kap door gemeente of provincie;

           Het zonodig voeren van bezwaar- en beroepsprocedures bij bedreigingen van bomen, bij dreigende kap in het bijzonder. En voor andere houtachtige gewassen die deel uitmaken van hakhout, een houtwal, singel of steilrand; een grotere (lint)begroeiing, en beplanting van een bosplantsoen, een struweel of heg;

           Het stimuleren van de aandacht en waardering voor bomen, door voorlichting en het organiseren van activiteiten;

           Het organiseren van lezingen en excursies;

           Structureel overleg verder op te bouwen met de diverse gemeenten in de Achterhoek en met de Provincie;

           Samenwerking met gelijkgestemde organisaties, zoals de Gelderse Natuur en Milieu Federatie/ GNMF; Vereniging Nederlands Cultuurlandschap; de (landelijke) Bomenstichting; het Landelijk Netwerk Bossen- en Bomenbescherming; Bomenstichting Den Haag; Bomenstichting Zutphen; De Bomenridders Rotterdam; Bomenridders Groningen; Werkgroep Bomen Groningen; Bomenridders Leeuwarden; Natuur- en Milieuvereniging Het Groene Hart/ Brabant; Stichting Schoorlse Bos moet blijven; Stichting De Woudreus Drenthe; Utrechtse Bomenstichting; Stichting Achterhoek Weer Mooi; Stichting Mooi Groenlo, Stichting Mooi Lochem; Stichting Natuur & Milieu Aalten, Stichting Milieuwerkgroep "De Oude IJsselstreek"; Stichting Natuurlijk Achterhoek; Stichting Bossche Milieugroep; Stichting Beat the Carbon; Groen Natuurlijk: Vogelwerkgroep; Bomenkapmeldpunt; Boommarterwerkgroep en het Meldpunt Vleermuizen.


Financieel overzicht 2021      Bomenstichting Achterhoek

Inkomsten: 

 

Saldo 01-01-2021

2441,50

Donaties

305,00

 

    2746,50

Uitgaven:

Bankkosten

151,97

Contributies, donaties

150,00

Paskosten

20,00

Bijdrage meldpunt Bomenkap

280,00

Secretariaatskosten

107,76

 

        709,73

Saldo 31-12-2021

2036,77

 

   2746,50