maandag 2 september 2019

ONTBOSSING in NEDERLAND – een korte documentaire

Robin Noorda en het team van Kunstenaars van de Stichting Tropism Art & Science Collective (www.tropism.eu) hebben voor ons allen een no budget videofilm gemaakt over de kaalkap die plaatsvindt in ons land, niet in de laatste plaats vanwege de perverse subsidieprikkel die hiermee gepaard gaat.
Zij maakten deze ook vooral als voorlichtingsfilm voor politici en beleidsmakers die zich helaas nog steeds niet bewust zijn van de omvang van deze zeer schadelijke gang van zaken, in de hoop bij te dragen aan bewustwording.

Het doet ons goed dat deze mensen de moeite hebben genomen ons op deze manier te steunen! 
In onderstaande link wordt de problematiek van de Nederlandse ontbossing treffend verfilmd en van commentaar voorzien, met heel veel dank aan de makers voor hun belangeloze inzet!

Wijlen het bos Schoorlse duinen


Boswachterij  Ruurlo


zondag 1 september 2019

Bedreigingen van bos

Duitsland vreest het verlies van 120.000 hectare bos. Door droogte, hoge temperaturen, bosbranden, stormen en kevers sterven er veel bomen in Duitse bossen. Als er niks wordt ondernomen, neemt de bomensterfte enorm toe.

Volgens natuurorganisatie Schutzgemeinschaft Deutscher Wald is er al 120.000 hectare bos verloren gegaan. Een van de grootste bedreigingen is de schorskever, een insect dat tussen het schors en het hout van de boom leeft en daardoor de boom beschadigt. Vooral sparren worden aangetast. Door verandering in het klimaat rukt de schorskever op.
Minister Klöckner van Landbouw voerde in augustus met bosbouwministers overleg over een masterplan om de bedreigde bossen beter te beschermen als voorbereiding op het nationaal topoverleg over hetzelfde onderwerp in september. Hij heeft al om 500 miljoen euro uit het Energie- en Klimaatfonds gevraagd voor een herbebossingsprogramma.


Bron: Focus Online
NatuurNetNieuws september: www.groen-natuurlijk.nl/natuurnetnieuws.html