Kappen voorkomen?

Wat kun je zelf doen tegen een voorgenomen kap?

Omdat we regelmatig meldingen krijgen van mensen die verontrust zijn over kapplannen in hun omgeving, hebben wij een instructie geschreven. Hierin wordt aangegeven hoe u kunt handelen in dergelijke gevallen.
Tevens hebben wij een voorbeeld van een bezwaarschrift, en documentatie betreffende argumenten. 
Deze zijn bij ons op te vragen via bomenachterhoek@gmail.com

Juridische bomenvraagbaak:
  • Op 1 januari 2012 werd de website www.bomenrecht.nl  gelanceerd. Een juridische vraagbaak voor particulieren, ondernemingen en overheden. De website is daarmee de kenniswebsite als het aankomt op bomenrecht en staat vol verwijzingen naar wetten en relevante uitspraken van rechtbanken. Actuele uitspraken worden verspreid via Twitter (@bomenrecht). De website Bomenrecht.nl is een initiatief van Broekman Advocaten uit Laren. 
  • Regelmatig komt het voor dat de aanvrager van een kapvergunning een Flora & Fauna onderzoek moet laten doen. Meer informatie hierover op: http://bit.ly/1Pl4sVm
Informatie over bomen die onder de nieuwe Wet Natuurbescherming vallen:
(Deze vervangt drie wetten; de Natuurbeschermingswet 1998, de Boswet en de Flora- en Faunawet).
https://www.rvo.nl/onderwerpen/agrarisch-ondernemen/beschermde-planten-dieren-en-natuur/wet-natuurbescherming

Bouwen & Bomen:
Wanneer er bomen staan op een bouwplaats is het van groot belang dat deze op de juiste wijze worden beschermd. Dus bijv. bescherming van de stam en geen zware belasting op de wortels.
Vraag de instructie "Bouwen & Bomen" en "Boombescherming op bouwlocaties" bij ons op via: bomenachterhoek@gmail.com

En maakt u vooral melding van kapplannen bij het Landelijk Meldpunt Bomenkap:
https://www.bomenkapmeldpunt.nl/