woensdag 29 oktober 2014

Promenade van 4.5 km

In Münster bij onze oosterburen heeft men in de 18e eeuw op de vroegere wallen rondom de stad een promenade aangelegd. Vaak met een dubbele rij lindes, die op een afstand van 3,5 m van elkaar werden geplant, zodat ze snel in de hoogte zouden gaan vanwege de lichtconcurrentie, en daarmee ontstond een groene tunnel van 4,5 km!

Elke 20 jaar werden om en om bomen eruit gehaald totdat tussen 
elke boom een flinke afstand was bereikt, omdat ze anders teveel 
in elkaar zouden groeien en takken zouden afsterven.

Er mogen geen auto's rijden!
Middenbaan voor fietsers en wandelpad aan de zijkant.

Het asfalt is zo aangelegd dat het de boomwortels niet belast!

Flinke perenboom

Zo groot kom je ze niet vaak tegen..
(Buitengebied Winterswijk)

zaterdag 25 oktober 2014

Afgezette singel

Mooi voorbeeld van een singel in het buitengebied van Winterswijk. Oorspronkelijk als erfafscheiding aangelegd en ook om wild tegen te houden. Deze singel is pas "afgezet", dat betekent dat de bomen en struiken tot 10 à 20 cm worden afgezaagd en zo weer kunnen uitlopen.
Singels leverden vroeger brandhout en geriefhout voor stelen van gereedschap zoals spades, harken, etc. en palen.
Ook ecologisch hebben singels een belangrijke functie; ze vormen een verbindingszone voor kleine zoogdieren, vogels, vlinders.
Meestal zijn singels beplant met eiken en/of berken en met struiken zoals meidoorn.

Rust even uit..

Wanneer u de mooie wandeling (http://bomenachterhoek.blogspot.com/2014/01/prachtige-wandeling-winterswijk.html) bij Winterswijk maakt komt u dit leuke bankje tegen.

zaterdag 11 oktober 2014

Onder de bomen...

Deze poëzieposter kwamen wij tegen op ramen van particuliere huizen in Culemborg.
Wij hebben de uitgever toestemming gevraagd dit gedicht te mogen publiceren op onze weblog.
Zij dragen bomen een warm hart toe en gingen direct akkoord met publicatie!


Uitgeverij: Plint.
Gedicht: Fetze Pijlman
Beeld: Cecile van der Heiden © plint.
Meer leuke en creatieve zaken van Plint: www.plint.nl

dinsdag 7 oktober 2014

Lancering weerbestendige bomenposter ‘Werken rond bomen’

Vorig najaar is de bomenposter 'Werken rond bomen' gelanceerd. Tijdens de Dag van de Openbare Ruimte op 8 en 9 oktober aanstaande zal het Norminstituut Bomen als effectieve aanvulling van deze poster een weerbestendige variant presenteren.

De bomenposter ‘Werken rond bomen’ toont de kwetsbare zone direct rond een boom en laat zien welke belangrijke randvoorwaarden er gelden voor de uitvoering van werkzaamheden. In menig kantoor van de groenbeheerder en werkkeet van de aannemer hangt de bomenposter aan de wand. Volgens het Norminstituut Bomen zou het beter zijn als de poster ook in de buurt hing van de bomen die bescherming behoeven tijdens werkzaamheden. 

Na een tip van de heer Dekker van de gemeente Apeldoorn heeft het Norminstituut Bomen een watervaste, lees weerbestendige, variant van de bomenposter ‘Werken rond bomen’ ontwikkeld. De weerbestendige bomenposter is gemaakt van stevig zeildoek dat een regenbui en stootje kan verdragen. De poster is 40 cm breed en 80 cm hoog. Hierdoor is de poster ook toe te passen op een smalle boom(stam)bescherming. De 6 roestvrijstalen ringen maken het mogelijk om de poster met tie rips of touw aan een bouwhek of boombescherming te bevestigen. De poster zal na de beurs in sets van 10 stuks te bestellen zijn via het Norminstituut Bomen. Bron: Boomzorg

Bomenstichting Achterhoek bestaat 3 jaar!

Vandaag vieren wij alweer ons drie-jarig bestaan!
Ook het afgelopen jaar is weer veel gebeurd.
Het feit dat we afscheid moesten nemen van onze Willem Pasman viel ons zwaar.
Gelukkig kunnen we nu gebruik maken van de expertise van boomdeskundige Rob Weimer.
Inmiddels hebben we verder contacten opgebouwd met vrijwel alle Achterhoekse gemeenten en relevante organisaties zoals Geldersch Landschap, Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, Vitens, etc.
We zijn het natuurlijk vaak niet eens, maar zaak is in gesprek te blijven en op deze wijze hebben we toch weer een flink aantal vitale bomen kunnen behouden.
Maar zo zijn er zelfs ook gemeenten die overwegen kapvergunningen (voor een groot deel) af te schaffen!
Tevens is men momenteel in de Tweede Kamer bezig aan een nieuwe Wet Natuurbescherming, die de plaats moet innemen van de Boswet. Hiervan zal de situatie ook niet beter worden.
Onbegrijpelijk, temeer daar ons land nog steeds een zeer hoog percentage luchtvervuiling heeft en wij dit jaar weer een forse boete krijgen van de EU omdat wij onze afspraken m.b.t het verbeteren van de luchtkwaliteit alweer niet hebben gehaald.
Er blijft nog veel te doen…
Wij willen hierbij ook onze donateurs en sympathisanten weer hartelijk danken voor de steun in het afgelopen jaar!

Met vriendelijke groet,

Bestuur Bomenstichting Achterhoek


Thema Boomfeestdag 2015 is Bomen en Water

Op woensdag 18 maart 2015, de dag dat de waterschaps- verkiezingen plaatsvinden, viert Nederland de 59ste editie van de Boomfeestdag met als thema ‘Bomen & Water!’. Water is niet alleen eerste levensbehoefte voor mensen, maar ook voor de natuur: zonder water is er namelijk geen leven.

Daarbij spelen bomen een belangrijke rol, zij houden met haar wortels namelijk de grond vast en zorgen in onze volgebouwde steden dat overtollig hemelwater wordt opgenomen. Het planten van bomen komt dus ten goede aan een goede waterberging en waterbeheersing.
Klimaatverandering
Volgens de stichting Boomfeestdag speelt water een steeds belangrijkere rol in onze maatschappij en de politiek: denk hierbij aan de klimaatveranderingen in relatie tot het steeds hoger worden van de zeespiegel. Dit komt mede door mondiale problemen rondom grootscheepse bomenkap die hun effect ook op ons land hebben. Daarnaast is het geven van water bij bomen belangrijk in deze tijd van droge voorjaars en zomers. De grondwaterstand is dan te laag waardoor vooral jonge bomen in de problemen komen.
Onmisbaar
Water is dus onmisbaar bij de groei van bomen, omdat alle biochemische processen in de boom zich afspelen in een waterig milieu. Er is een duidelijk verband tussen opname van koolzuur en de waterafgifte tijdens de hete dagen. Als er onvoldoende water in de bodem aanwezig is en ook te weinig luchtvochtigheid, heeft dat effect op de groei van de bomen. Van belang is daarom dat gemeenten bij de aanplant van bomen in het stedelijk gebied een post opnemen voor de nazorg in de vorm van watergeven.
Bron:
Boomfeestdag en De Vitale Groene Stad

Houtkunst

Tijdens de Kunstroute Geesteren/ Gelselaar kwamen wij deze prachtige kast tegen, gemaakt door houtkunstenaar Derk Havikhorst (www.d-havikhorst.nl).

De gebruikte houtsoort is grove den (Pinus sylvestris).

Zie hoe de voorkant van de laden is aangepast aan de vorm van de omlijsting!


Dit "dorpje in hout" maakte Derk uit verschillende houtsoorten.


maandag 6 oktober 2014

Oude Knotlindes

Uitstapje naar Limburg; oude knotlindes bij verschillende kastelen.


woensdag 1 oktober 2014

Vitens laat graffiti verwijderen van monumentale beuk!

Onlangs kregen we een aantal meldingen van omwonenden en wandelaars dat op de Paasberg in Lochem een monumentale beuk was beklad met graffiti.

Een treurige aanblik!


Ook een Douglas spar en Amerikaanse eik waren bespoten.
We namen contact op met Vitens, eigenaar van dit bosgebied, en zijn samen met hun beheerder Bennie Nijhuis gaan kijken naar de schade. 
Deze heeft actie ondernomen door een bedrijf in te schakelen dat werkt met een procedé van plantensappen, dat daarmee zo goed als mogelijk de spuitbusverf bedekt. 

Zo ziet het er in elk geval beter uit; goeie actie!!

Bomen en zwammen

Na deze mooie zomer werd het al vroeg herfst. We kwamen heel veel prachtige zwammen tegen!

(Klik op afbeeldingen voor vergroting).

Een echte heksenkring!
De Kammetjesstekelzwam (Hericium coralloides) 


In binnenste van een gekapte beuk van zo'n 1.50m doorsnee!


Dit is de Eikhaas zwam, helaas niet best voor de eik..
Een vreemd vergroeide elfenbank