dinsdag 7 oktober 2014

Bomenstichting Achterhoek bestaat 3 jaar!

Vandaag vieren wij alweer ons drie-jarig bestaan!
Ook het afgelopen jaar is weer veel gebeurd.
Het feit dat we afscheid moesten nemen van onze Willem Pasman viel ons zwaar.
Gelukkig kunnen we nu gebruik maken van de expertise van boomdeskundige Rob Weimer.
Inmiddels hebben we verder contacten opgebouwd met vrijwel alle Achterhoekse gemeenten en relevante organisaties zoals Geldersch Landschap, Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, Vitens, etc.
We zijn het natuurlijk vaak niet eens, maar zaak is in gesprek te blijven en op deze wijze hebben we toch weer een flink aantal vitale bomen kunnen behouden.
Maar zo zijn er zelfs ook gemeenten die overwegen kapvergunningen (voor een groot deel) af te schaffen!
Tevens is men momenteel in de Tweede Kamer bezig aan een nieuwe Wet Natuurbescherming, die de plaats moet innemen van de Boswet. Hiervan zal de situatie ook niet beter worden.
Onbegrijpelijk, temeer daar ons land nog steeds een zeer hoog percentage luchtvervuiling heeft en wij dit jaar weer een forse boete krijgen van de EU omdat wij onze afspraken m.b.t het verbeteren van de luchtkwaliteit alweer niet hebben gehaald.
Er blijft nog veel te doen…
Wij willen hierbij ook onze donateurs en sympathisanten weer hartelijk danken voor de steun in het afgelopen jaar!

Met vriendelijke groet,

Bestuur Bomenstichting Achterhoek