zaterdag 30 juni 2012

Ingezonden brief betreffende Bomen Centrumplan Vorden
Stentor 30 juni jl.


Vleermuizen in de stad


De Zoogdiervereniging houdt op
dinsdag 04 september 2012,
15:00 een bijeenkomst over:

vleermuisvriendelijk bouwen en monitoring

Welke mogelijkheden zijn er voor vleermuizen in de stad?
Hoe bouw je vleermuisvriendelijk?
Hoe werkt een gemeentelijk meldpunt en hoe zit de
regelgeving in elkaar?
Op vragen als deze wordt antwoord gegeven tijdens
de bijeenkomst 'Vleermuizen in de stad', die wordt
georganiseerd door de gemeenten Arnhem en Utrecht,
de Zoogdiervereniging en Ekoza.
Er zijn verschillende sprekers en er worden twee
workshops gehouden.
De bijeenkomst wordt afgesloten met een
vleermuisexcursie door Park Sonsbeek.
Wanneer: Dinsdag 4 september, 15.00 - 21.30 uur
Waar: Bezoekerscentrum Sonsbeek,
Zijpendaalseweg 23-A in Arnhem
Deelname: Gratis. Het diner kost 10 euro,
ter plekke te voldoen
Opgave: Vóór 15 aug. robin.driessen@arnhem.nl

vrijdag 29 juni 2012

Artikel Stentor 28 juni Bomen Centrumplan Vorden

woensdag 27 juni 2012

Gisteren hebben B&W Bronckhorst vergaderd over het vernieuwde voorstel van de wethouder: een aantal bomen te laten staan.
Het is gebleven bij de zelfde eerdere kleine aanpassingen van de wethouder.
De Gelderlander stelt dat dit voorstel al eerder zou zijn "besproken" met o.a. Bewonersgroep "Houd Vorden Groen" en onze Bomenstichting.
Dit is echter niet het geval; op 1 juni nodigde de wethouder ons uit "voor een informeel gesprek; zonder agenda".
Ons werd daar slechts meegedeeld welke aanpassingen aan B&W zouden worden voorgelegd.
Wij hebben daarom hiervan "kennis genomen" en vermeld dat wij deze handreiking erg summier vonden. Met name t.a.v. de beeldbepalende platanen.
Inmiddels heeft de gemeente ons nog steeds geen advies rapport van de Bezwaren Commissie verstrekt. Wèl aan De Gelderlander, die ons een exemplaar heeft toegestuurd.
De inhoud hiervan is zeker niet ongunstig voor ons!
Wij beraden ons inmiddels over de verder te ondernemen stappen. Wordt vervolgd!


dinsdag 26 juni 2012

Voorlopige uitspraak van de voorzieningenrechter inzake de bomen Hofstraat/ Saturn Doetinchem:

  • Zowel de Bomenstichting Achterhoek als de Stichting Milieuwerkgroep “De Oude IJsselstreek”, met wie wij samen procedeerden, werden door de rechtbank erkend als belanghebbenden.
  • De betreffende bomen hadden door de gemeente niet van de lijst Bijzondere Bomen mogen worden gehaald. De voorzieningenrechter overweegt dat, zelfs als de bomen niet eerder op deze lijst hadden gestaan, de gemeente toch rekening had moeten houden met dat strengere (èn het eigen) toetsingskader.Wanneer dit ook zou blijken uit de latere definitieve uitspraak van de rechter, zou dit voor evt. toekomstige gevallen ook zeer nuttig kunnen zijn.
  • Ook heeft de rechter ernstige twijfel over de financiële uitvoerbaarheid van dit project en dit is dus een tweede inhoudelijke grond op basis waarvan geschorst is.
  • Verder oordeelde de rechter dat de gemeente Doetinchem ons gemaakte proces- en reiskosten, alsmede griffiekosten dient te vergoeden.

Artikel Gelderlander 16 06 2012

Stippelmot of spinselmot.

De witte spinsels van deze mot zijn behoorlijk sterk. Hierin “verpakt” ziet u grote aantallen van hun larven, midden boven in de foto. In deze nesten verpoppen de larven zich tot rupsen en daarna tot stippelmot. Ondertussen vreten ze de boom helemaal kaal, zoals deze Amerikaanse eik, die zich later wel weer herstelt en alsnog nieuw blad aanmaakt.
De mezen zijn dol op deze larven en voeren hun jongen er mee.


Zie hoe het spinsel een soort kous heeft gevormd.


Landgoed Verwolde, Laren (Gld).
Hoe bomen op grappige wijze kunnen vergroeien:


Eik en den (Landgoed Ampsen, Lochem)


Beuk op landgoed Den Bramel, Vorden.

Leuke manier om parasolplatanen toe te passen.


Park bij kasteel Bentheim (D).
De Quercus ilex; of Steeneik.De bladeren lijken op die van de hulst (Ilex aquifolium).


Komt veel voor in zuid Engeland, nu ook steeds meer in ons land.


(Chichester, Hampshire/ Engeland).


maandag 25 juni 2012

Woudreus

Deze woudreus heeft het een paar eeuwen volgehouden. Nadat de zwam erin kwam werd hij gevaarlijk. Toch mooi de stam zo te laten staan. (Landgoed Den Bramel, Vorden).zaterdag 9 juni 2012

Een van onze sympathisanten maakte ons attent op dit prachtige kunstwerk!
Mooi zichtbaar hoe de kleine takken van de binnenboom uitkomen als grote takken aan de buitenkant.Boom van Binnen

In de Arts Gallery of Ontario (Toronto) staat een enorme boomstronk, bijna een meter breed en zeker tien meter hoog. Hierin heeft de Italiaanse kunstenaar, Giuseppe Penone een groot gat gehakt, een halve meter breed en wel drie meter hoog. Je kijkt dwars door de boom heen, maar midden in dit gat staat een dunne stam met zijtakken. Het lijkt alsof Penone een klein boompje in de grote boom heeft geplaatst, maar als je goed kijkt is dat niet het geval. Penone heeft wel een gat gehakt maar middenin heeft hij de stam laten staan. Aangekomen bij de jaarring van toen de boom een jaar of vijf was, heeft hij het hout er omheen afgepeld over de volle lengte van het gat en zo het boompje tevoorschijn gehaald zoals het er toen uitzag. Met zijtakken en al zit het midden in de grote oude boom. Ineens besef je wat je ziet: in iedere oude boom zit binnenin nog steeds het jonge boompje zoals het er vroeger uit moet hebben gezien. Penone laat dit niet alleen zien in deze grote oude boomstronk, in de AGO staan enorme balken uit de bouw, 15 meter lang, een halve meter breed en 30 cm dik, waarin jonge boompjes te voorschijn zijn gehaald. Als je de boom in de boom hebt gezien durf je geen boom meer om te hakken en geen plank meer door te zagen.
Foto: Hanneorla Hanneorla

vrijdag 8 juni 2012


Wat een boom allemaal voor ons doet!(klik op afbeelding voor vergroting)
Meer bomennieuws uit Doetinchem

Deze tamme kastanje heeft zijn diensten bewezen...
(Landgoed Den Bramel/ Vorden).

Tonderzwam

Echte tonderzwam klinkt hol

Artikel TROUW/ Koos Dijksterhuis − 08/11/10
Tonderzwammen kunnen goed tegen droogte. Brokken van hun verdroogde binnenste werden vroeger gebruikt als tondels in de tondeldoos. Tonderzwam is kurkachtig, vat gemakkelijk vlam en blijft lang doorsmeulen. Smeulend kon men het in de tondeldoos meenemen, om bij een volgende rustpauze een nieuw vuurtje mee aan te steken.
In Nederland kwamen tonderzwammen lange tijd niet of hooguit sporadisch voor. Ze leven namelijk van zieke bomen. Hun zwamvlok doorweeft de stervende boomstam van berk of beuk. Populier, eik en linde zijn soms ook stamvader. Bomen met tonderzwammen gaan eraan. Ze waren al ziek en zwak, want gezonde bomen zouden beginnende schimmels bestrijden met desinfecterende stofjes. Jarenlang was er nauwelijks dood hout in Nederland. Dode bomen werden meteen opgeruimd. In het bos waren zelfs geen oude bomen. Er moest altijd verjongd worden. Sinds de jaren zeventig laten Staats- en andere bosbeheerders de bossen ouder worden en mogen bomen zelfs doodgaan, omvallen en wegrotten. De tonderzwam is in die tijd algemeen geworden.
Een tonderzwam klinkt een beetje hol als je hem beklopt. In de zwam leven vaak insecten, kevers bijvoorbeeld. Drie jaar geleden zijn tonderzwammen op insecten gecontroleerd en toen werden in meerdere zwammen zwartlijfkevers ontdekt, van een soort die nooit eerder in Nederland was gezien en die uitsluitend in tonderzwammen leeft. De keverlarven leven in en van de hoed, de kevers gaan nog wel eens aan de wandel en kunnen dan nieuwe tonderzwammen ontdekken om eitjes in te leggen.


Beuk met tonderzwammen
(Landgoed Twickel/ Twente).
Oude leifruit boom


(Landgoed Hinton Ampner/ Hamphire, Engeland)
We vroegen ons af welke boom dit was. Afdeling Groen gemeente Doetinchem zocht mee.
Het gaat hier om de Wilgpeer: Pyrus salicifolia. Komt uit Siberië, de Kaukasus en Iran.
Afwisselende geplaatste bladeren met smalle punten, de vrucht is peervormig.  


Bloesem van de Wilgpeer:


(Locatie: Pashegge, Winterswijk)

Deze conifeer is op een bijzondere manier uitgegroeid;
zijtakken hebben weer wortel geschoten.

(Landgoed Hinton Ampner/ Hampshire, Engeland)


Prachtige zeer oude eik, die toch weer uitliep in de lente.
(Landgoed Kranenkamp/ Twente)
Hier zien we dat de eik blijkt te behoren tot de beukachtigen!


(Arboretum Poort-Bulten, De Lutte).
Hier een mooi voorbeeld van haagbeuken.


(Landgoed Enserinck- Vorden)
En de haagbeuk behoort dus weer tot de berkachtigen…

(Landgoed Enserinck/ Vorden).

zaterdag 2 juni 2012

Artikel Gelderlander betr. Bomen Centrumplan Vorden 02 juni 2012

Bomen Hofstraat Doetinchem moeten volgens Bezwaren Commissie op Bijzondere Bomenlijst! Nu nog uitspraak rechter.