dinsdag 30 oktober 2012

Overleg met gemeente Montferland

Al geruime tijd is de gemeente Montferland bezig met de herinrichting van het 'Lockhorstpark' in Didam. 
Wij zijn betrokken bij de keus van de te kappen bomen.
Het betreft een project waarbij de gemeente samen andere partners een herinrichting van het park financiert.
De onderstaande termen spelen een grote rol in het ontwerp:

  • Waardevol gebied;
  • Groene oase;
  • Gebruikswaarde;
  • Natuurwaarde;
  • Spelen
  • Recreatie;
  • Sociale cohesie


(Klik op de tekening voor vergroting)

 

vrijdag 26 oktober 2012

'Aantal onbekende boomaantastingen neemt drastisch toe'

 

Het aantal onbekende boomaantastingen neemt drastisch toe. Dat concludeert Bomenwacht Nederland naar aanleiding van driejarig onderzoek naar boomaantastingen in de gemeente Alphen aan den Rijn.

'Aantal onbekende boomaantastingen neemt drastisch toe'Volgens Bomenwacht Nederland zijn veel gemeenten niet op de hoogte van onbekende aandoeningen en wordt er niet op gemonitord. Het gaat om bastknobbels, bastlijnen, bastscheuren, bastvlekken en transparantie.

Uit het onderzoek naar 121 bomen, onderverdeeld in tien verschillende soorten, blijkt dat het aantal aantastingen sinds 2009 gemiddeld met 11% is toegenomen. Na drie jaar bleek 80% van de gecontroleerde bomen een of meer onbekende aantastingen te hebben.

Uit eerder onderzoek blijkt dat bodemomstandigheden of een tekort aan voedingsstoffen niet de oorzaak zijn van de aantastingen. Ook beschikbaarheid van water is uitgesloten als oorzaak.

Zeer urgent
Volgens de onderzoekers is de noodzaak van vervolgonderzoek zeer urgent, nu blijkt dat de vitaliteit van het bomenbestand sterk afneemt. Zij pleiten voor een landelijk onderzoek.

Het is volgens de onderzoekers voor 99% zeker dat er een milieufactor in het spel is. De onderzoekers noemen het zorgelijk dat de oorzaak na vele jaren onderzoek nog niet is gevonden.

Uit tuin en landschap 24-08-2012

dinsdag 23 oktober 2012

Rechtszitting Bomenstichting/ Saturn Doetinchem

Op 22 oktober diende de zitting Bomenstichting Achterhoek versus Gemeente Doetinchem en de projectontwikkelaar van Saturn.
Wij spanden deze zaak aan in samenwerking met de Stichting Milieuwerkgroep De Oude IJsselstreek.
Verslag De Gelderlander:

 


zondag 21 oktober 2012

Gemeenten kappen illegaal!

Regelmatig komen wij tegen dat gemeenten zelf illegaal kappen. Ook nu is dit weer het geval. Hierbij een artikel uit de Gelderlander van 20 oktober, waarin aandacht wordt besteed aan weer zo'n treurig incident waarbij het karakteristieke dorpscentrum van Varsseveld onherstelbaar werd vernield.
 
 

(Klik op de artikelen voor vergroting). 

 
 

zaterdag 13 oktober 2012

Bomen als Kostenpost

Is een bedrag van € 738,- om een boom te laten kappen gerechtvaardigd? Op de website van Vers Beton woedt hierover een discussie (‘Hoge bomen vangen veel geld‘). De Bomenridders zijn van mening dat deze discussie afleidt van waar het daadwerkelijk om gaat, namelijk het grote belang van bomen (en andere groenstructuren) voor onze leefomgeving. Zeker in zo’n stenige stad als Rotterdam waar de luchtkwaliteit ernstig te wensen overlaat. Bomen moeten geen slachtoffer worden van gekrakeel over geld.

Monetaire waarde
Overigens moeten inwoners van Rotterdam ook voor een bouw- en sloopvergunning leges betalen. Aan het aanleggen van een oprit (uitweg) hangt een prijskaartje van € 1.083,-. Afvalstoffenheffing, OZB, waterschapsbelasting: het leven kost nu eenmaal geld. Als wij naar de rechtbank stappen om bomen van de zaag te redden, moeten wij € 310,- neertellen voor een verzoek om een voorlopige voorziening of een beroepsprocedure.
Leefbaarheid
Door zich zo blind te staren op de kosten van een kapvergunning, vergeten mensen dat bomen juist vele voordelen bieden. Bomen zijn hun geld meer dan waard. Zij zijn een investering in leefbaarheid. Een gezonde boom legt fijn stof vast, koelt de stad en zet mensen tot beweging aan. Verder vertegenwoordigen bomen ook een monetaire waarde. Koop maar eens een volwassen boom bij een kwekerij – gesteld dat dat mogelijk zou zijn. Voor een plataan met een omtrek van 120-140 cm moet dan zo’n € 6.000,- tot € 7.000,- worden neergeteld.
Leges
Of het betalen van leges voor het laten kappen van een boom voordelig voor bomen uitpakt, is ongewis. Aan de ene kant zullen mensen het wel uit hun hoofd laten om een boom om het minst of geringste om te laten hakken. Aan de andere kant wordt op deze manier wellicht illegale kap (of andere boomonvriendelijke methoden) in de hand gewerkt.
De praktijk zal het leren…
Geschreven door op okt 1, 2012 in Actueel
 
1000-jarige linde; Heede (D).
(Foto: Isolde van Overbeek)

maandag 8 oktober 2012

Herfstkleuren!

Van een sympathisante kregen we deze foto 
met prachtige kleuren toegezonden.


Herfstkleuren komen bij vele bladwisselende bomen en struiken voor.
De kleur van de bladeren verandert in de herfst gedurende enkele weken
langzaam van hun normale groene kleur naar een variëteit van geel, oranje
tot rood en bruin.
Doordat bij lagere temperaturen het chlorofyl in de bladgroenkorrels
wordt afgebroken, worden de daarnaast aanwezige pigmenten zichtbaar.
Japanse esdoorn

maandag 1 oktober 2012

Verjaardag Bomenstichting Achterhoek!Op 7 oktober vieren wij ons éénjarig bestaan!!
In deze periode gebeurde veel: we hebben o.a. een flink aantal
onnodige kapplannen voor gezonde bomen kunnen voorkomen.
Gelukkig hebben we inmiddels ook met een aantal gemeenten goed
contact kunnen opbouwen. Dat houdt in dat men reeds in een vroeg
stadium contact met ons zoekt voor overleg.
Ook vragen steeds meer mensen ons om adviezen op bomengebied.

Vier met ons mee en neem een taartje...

Bij ons is het cadeau seizoen uiteraard altijd open…
Triodos Bank: 77.64.54.846 t.n.v.
Bomenstichting Achterhoek, Doetinchem.

Hartelijk dank!!