vrijdag 28 december 2012

Kale bomen herkennen

In de zomer is de natuur makkelijk te ontleden, maar hoe doe je dat in de winter, als al het blad verdwenen is? Met de Winterflora van Dirk Slagter wordt het een stuk makkelijker. Want knoppen, takken, vruchten en stam vertellen ook een verhaal.
Met deze nieuwe uitgave breng je in de winter 110 bomen, struiken, klim- en slingerplanten vlot op naam. Ideaal voor elke excursie of wandeling in de ogenschijnlijk ‘saaie’ winter. De natuur in de winter lijkt te slapen, maar door de veelvormigheid aan knoppen, takken en vruchten is een wereld te ontdekken.

Vorm van vruchten
Bomen en struiken kan je in de winter onderscheiden door de vorm van de vruchten zoals dennenappels, door de kleur of ruwheid van de stam, door knoppen die kleverig kunnen zijn en zelfs door de geur. Sommige soorten herken je zelfs met de ogen dicht. Bijvoorbeeld ‘ kattenpis’ bij de knoppen van de zwarte bes, ‘sterk kruidig’ bij de amberboom en ’appel’ bij de egelantier.
  • Meer over het boek Winterflora via www.natuurmedia.nl
  • Winkelprijs: € 14,50
  • ACTIEPRIJS tot eind 2012: € 12,50
  • Auteur: Dirk Slagter 

donderdag 27 december 2012

Nieuwe aanplant

Op landgoed Enserinck in de Achterhoek wordt het parkbos aangepakt.
Hier ziet u hoe een echte laanstructuur is aangeplant, met dubbele rijen jonge lindebomen.


De oudste boom van Nederland!

Dit is de Dikke Boom op landgoed Verwolde in Laren, in onze onvolprezen Achterhoek!
Volgens velen zou dit de oudste eik in Nederland zijn. Deze mag natuurlijk niet ontbreken op onze weblog.


De geschiedenis is te lezen op dit bord. 

  
Helaas is de eik niet meer in goede staat. Wel wordt hij nog zo goed mogelijk verzorgd. 

 

U kunt een kleine bijdrage leveren aan de verzorging in de collectebus aan het hek rondom de boom.

Kale kruin kantwerk

 
Ziehier hoe prachtig de vertakkingen van de kruin van deze esdoorn afsteken tegen de achtergrond.
(Aan de IJssel bij Dieren).

Bomen in hoog water

Dit is de toegangsweg naar de Gelderse Poort in Spankeren. Elk jaar loop deze onder en staan deze eiken met hun stam een flink eind onder water.
Blijkbaar kunnen ze hier tegen, want ze staan er al even!Ook deze boom komt elk seizoen onder water te staan in de IJssel bij Dieren.
Het lijkt een fruitboom. Volgende zomer nog maar eens kijken wat voor boom het is!zaterdag 22 december 2012

Bomenplan gemeente Oost Gelre

Bron: De Groenlose Gids, d.d. 21/12/2012.


Ook de Bomenstichting Achterhoek dacht mee met de gemeente teneinde een visie te bepalen voor de toekomst van bomen in de gemeente Oost Gelre.
Op 19 februari wordt dit plan in de Raad behandeld.
Klip op artikel om te vergroten.

dinsdag 18 december 2012

Uitspraak rechter bomen Vorden

De rechter heeft gesproken: kort gezegd stelt de rechter ons in het gelijk, maar vindt het belang van de gemeente zwaarder wegen en daarom mogen de bomen alsnog worden gekapt.
Zo is dan een einde gekomen aan een lange strijd om het behoud van zoveel mogelijk van de 74 bomen in het centrum van Vorden; eerst gevoerd door Bomenbelang Vorden/ Bronckhorst, en daarna op verzoek van deze vereniging overgenomen door de Bomenstichting Achterhoek.

Natuurlijk is Bomenstichting Achterhoek niet blij met de uitspraak van de rechter. Toch zijn we van mening dat we veel bereikt hebben met het indienen van de bezwaren: de 15 lindebomen aan de Bleek worden niet gekapt maar een stukje verplaatst en de zuileiken worden op depot gezet.

Vele malen hebben wij getracht met de gemeente in gesprek te komen. Ook de ruim 2000 handtekeningen vanuit de Vordense bevolking konden de gemeente niet bewegen de dialoog aan te gaan. Dus begonnen wij een bezwaarprocedure.

De zitting bij deze Bezwaren Commissie, met zo’n 100 sympathisanten op de tribune, resulteerde in een advies waardoor de gemeente Bronckhorst nog wel een aantal zaken had in te halen; bomenanalyse rapporten die al gemaakt hadden moeten worden voordat de kapvergunning werd verleend.

De wethouder deed daarna een “handreiking”; de zuileiken en de 15 lindes aan de Bleek verplanten.

In augustus deden wij al een compromisvoorstel: dat hield in:
  • behoud van de acht platanen, Zutphenseweg.
  • behoud van de 16 kastanjes, Dorpsstraat.
Als wisselgeld boden wij:
  • akkoord met de kap van de zuileiken aan de Zutphenseweg, omdat deze 2 x verplant zouden worden en de eiken zo’n aktie waarschijnlijk toch niet zouden overleven.
  • de lijsterbessen aan de Komvonderlaan waren in slechte conditie; bovendien waren de omwonenden akkoord met de kap.
Reactie van de gemeente hierop was dat men nu opeens de zuileiken tot elke prijs wilde behouden. Verder werd niet op ons voorstel ingegaan.

Wij zagen ons daarom genoodzaakt een Voorlopige Voorziening in te dienen bij de rechtbank; het middel om de kap in elk geval tegen te houden tot de rechter uitspraak heeft gedaan.
Deze zaak diende op 10 december. Op 27 november deden wij weer een compromis voorstel; ons eindbod was:
  • behoud van de acht platanen aan de Zutphenseweg.
  • behoud van nog 4 kastanjes bij de kerk.
Op dit laatste voorstel/eindbod heeft de gemeente geen enkele reactie gegeven. Dit in tegenstelling tot de bewering in de Gelderlander van 12 december van een woordvoerder dat "de gemeente op de Bomenstichting Achterhoek wachtte: Zij moeten de stap zetten”. 

Wel werden ons te elfder ure, zeer kort voor de rechtszitting, nog nieuwe expertise rapporten (d.d. 5 december) over de bomen verstrekt.
Hieruit bleek dat een flink aantal van de kastanjes aan de Dorpsstraat inmiddels ook door de bloederziekte was aangetast, dus had het helaas geen zin om deze nog te proberen die allemaal te behouden, en bleven de platanen over.

Dit nieuwe beoordelingsrapport over de platanen stelde zelfs dat voor alle acht bomen de kapvergunning geweigerd diende te worden: 
“De platanen zijn gezond. Vervanging van de huidige bomen door nieuwe aanplant met een vergelijkbare kroonafmeting is praktisch niet uitvoerbaar. In de toekomst komt de kant van de nieuwe rijbaan op grotere afstand van de platanen te liggen dan in de huidige situatie, waardoor er meer mogelijkheden ontstaan de groeiplaats goed in te richten onder de verharding van het trottoir en de toekomstige parkeervakken aan de zuidzijde van de bomen. Vanwege bovengenoemde omstandigheden is het haalbaar de platanen in te passen en wordt de kapvergunning geweigerd”.

Het trieste is, dat wat de platanen betreft het vooral gaat om de aanleg van slechts vijf extra parkeerplaatsen. Die vindt de gemeente Bronckhorst blijkbaar belangrijker dan de wens van meer dan 2000 van haar burgers.

 

zaterdag 15 december 2012

Respectabele Esdoorn!

Deze Esdoorn of ahorn (Acer) staat in het parkbos van paleis 't Loo. Ooit is de oude boom gekapt en is de stronk weer uitgelopen, met dit prachtige resultaat.
Er zijn wel 120 soorten esdoorns; dit is de Acer saccharinum, een Amerikaanse zilveresdoorn of Witte esdoorn.

Oude tamme kastanjeboom

De kastanje is oorspronkelijk geen inheemse boom in ons land.


 
Dit prachtige exemplaar vindt u buiten het dorp Almen (gemeente Lochem).
Gelukkig blijken tamme kastanjes (nog) niet vatbaar voor bloederziekte, zoals je paardenkastanje.

Douglas spar

De douglasspar (Pseudotsuga menziesii, is in tegenstelling tot wat zijn naam doet vermoeden geen spar maar een den. (Pinaceae familie). De boom komt van nature uit het westen van Noord Amerika, waar hij een hoogte kan bereiken van wel 100 meter! Bij ons in Europa wordt hij meer dan 50 m.
 
Een mooie laan met Douglas sparren: landgoed de Velhorst, Lochem.De Douglas heeft prachtige schorsDe naalden zijn wit aan de onderkant
 

 
 
De kegels zijn te herkennen aan de "pluizen" op de schubben.
 
 
 
 
 
 

Plataan vergroeid met hekHier kunt u zien hoe een plataan om de buis van een hek is heengegroeid.
De boom schijnt er niet van te lijden!
maandag 10 december 2012

Grote, oude bomen sterven in versneld tempo uit in veel delen van de wereld.

Daarvoor waarschuwen drie vooraanstaande ecologen vandaag in het wetenschappelijke tijdschrift Science.
Wat de oorzaak van het uitsterven van de bomen is, is nog niet precies bekend. Daarvoor is dringend verder onderzoek nodig, zegt professor David Lindenmayer, de hoofdauteur van het onderzoek, meldt Science Daily.
 
Als er geen politieke maatregelen worden genomen, zullen oudere bomen verdwijnen of in aantal verminderen in veel delen van de wereld, zegt Lindenmayer.

Ecosysteem

Bomen met een leeftijd van tussen de 100 en 300 jaar oud zijn volgens het onderzoek erg belangrijk zijn voor het ecosysteem op aarde: ze bieden onderdak voor vele dieren, ze nemen koolstof op, en zijn een bron van voedsel. Kleinere, jongere bomen vervullen die functie in veel mindere mate.
De onderzoekers ontdekten dat grote bomen sneller uitsterven toen ze een Zweeds archief onderzochten, waarin sinds 1860 informatie over Zweedse bossen is opgeslagen.
Een later onderzoek naar een bos in Australië bevestigde dat oude bomen niet alleen stierven in bosbranden, maar ook tien keer zo snel stierven zonder bosbranden. Mogelijke redenen zijn droogte, hoge temperaturen en het omhakken van bomen, maar ook andere redenen worden niet uitgesloten.

Bron: Nu.nl


 

vrijdag 7 december 2012

Resultaat onderhandelingen bomen Hengelo!


Vandaag zijn de gemeente Bronckhorst en Bomenstichting Achterhoek tot overeenstemming gekomen inzake het behoud van een aantal beeldbepalende bomen in Hengelo.

Voor de herinrichting van het centrum zouden veel bomen worden gekapt. Tijdens de rechtszitting op 22 november adviseerde de voorzieningenrechter beide partijen eerst te onderhandelen om zodoende tot een oplossing te komen.

In de overeenkomst van vandaag is het volgende vastgesteld: in de voormalige burgemeesterstuin zullen vijf beeldbepalende bomen worden ingepast ten koste van enkele parkeerplaatsen.

Ook zullen acht bomen op de hoek Raadhuisstraat/ Schoolstraat niet worden gekapt.

De Beatrix boom wordt verplant en de linde aan de Regelinkstraat blijft bij de pomp staan. De Bomenstichting Achterhoek is gedeeltelijk tevreden met deze uitkomst gezien de plannen die al waren vastgesteld. We hopen in de toekomst in staat te worden gesteld om in een eerder stadium mee te denken, zodat dure juridische procedures kunnen worden vermeden.

Op deze manier, in goed overleg, waardevolle bomen behouden is uiteindelijk ook het doel waar de Bomenstichting Achterhoek naar streeft.

En, zo zijn er ook alleen maar winnaars!
  

donderdag 6 december 2012

Majestueuze eik behouden!


Dick Chargois en Wim Dielman, initiatiefnemers van de nieuwe sporthal op sportpark zuid in Doetinchem, namen al in een zeer vroeg stadium contact met ons op voor advies omtrent deze eik.

U leest in dit artikel (Gelderlander van 5 december) hoe, door vroegtijdig overleg, een tijdrovend traject met kapvergunningen, Bezwaren Commissies, etc. kon worden voorkomen!

 (Klik op artikel voor vergroting).