vrijdag 18 november 2016

Update Crowdfunding laanbomen Lochem november 2016

Op woensdag 16 november verzonden wij het volgende e-mail bericht:

Geachte donateurs en sympathisanten,

Inmiddels heeft zich het fenomeen voorgedaan dat de gemeente Lochem nu opeens verklaart “Nooit van plan te zijn geweest beeldbepalende laanbomen te kappen; dit zou op een misverstand berusten”.
Erg curieus, want al tijdens het Ronde Tafel gesprek op 09 mei jl. zijn juist de beeldbepalende laanbomen in onze aanwezigheid al als zodanig uitgebreid besproken.
Bovendien heeft Groen Links tot twee maal toe tijdens de raadsvergaderingen van 23 mei (hier samen met de PvdA) en van 27 juni een motie ingediend om “de helft van de geplande jaarlijks te kappen 660 beeldbepalende laanbomen, dus 330 exemplaren, alsnog te kunnen behouden door € 6.500 per jaar hiervoor vrij te maken vanuit de algemene reserve”. (Beide moties helaas afgewezen).

Desgewenst kunt u e.e.a. terugluisteren:

Tevens heeft de verantwoordelijke wethouder J. Kottelenberg op alle genoemde data desgevraagd verklaard dat “hij open stond voor gelden van externe fondsen waarmee alsnog deze 330 beeldbepalende laanbomen gespaard konden worden”.
Op 22 juni zond onze Stichting een mail aan de wethouder ter bevestiging van zijn uitspraken; waarmee “wij er tevens vanuit gingen dat hij deze toezegging mede namens het College heeft gedaan”. (Met cc aan burgemeester en overige wethouders).

Op zowel hetgeen besproken is op 9 mei, als op de ingediende moties van 23 mei en 27 juni, èn op deze bevestigings-e-mail heeft de gemeente nooit gereageerd met dat het hier een misverstand zou betreffen; wat dan uiteraard wel een logische reactie zou zijn geweest.
Dus zijn wij op zijn minst nogal verbaasd..

Ook heeft de verantwoordelijke gemeenteambtenaar inmiddels al gevraagd om “te komen praten over de besteding van het Crowdfunding bedrag dat wij bijeen hebben gebracht voor behoud van de beeldbepalende laanbomen”. Ook daar dus geen melding van een misverstand.
Intussen hadden wij de gemeente al verzocht ons het hierbij behorende Flora & Fauna rapport toe te zenden. (Bij de kap is het wettelijk verplicht een dergelijk onderzoek te laten uitvoeren).
Omdat het ons ook nog steeds niet helemaal duidelijk is hoe het nu staat met de aantallen die men zegt te gaan kappen (660, 683 of ?) hebben we besloten eerst te wachten op dit F&F rapport dat eind deze maand door Staring Advies over de betreffende 1e ronde te kappen bomen zal worden uitgebracht. Daarmee zullen de juiste aantallen alsnog vanzelf duidelijk worden.

Uiteraard gaan wij met uw crowdfunding bijdrage natuurlijk geen beeldbepalende laanbomen financieren die toch al zouden blijven staan!
Mocht de gemeente dit verhaal van “het misverstand” toch volhouden, dan zullen we alsnog focussen op “Toekomstbomen”.
Omdat de gemeente in al haar wijsheid heeft besloten voortaan een kapcyclus van 70(!) jaar te zullen aanhouden, kunnen wij dan vanuit die categorie bomen alsnog keuzes maken zodat die toch tot beeldbepalende exemplaren zullen kunnen uitgroeien.

Tot slot willen wij u de volgende publicatie van de gemeente Lochem niet onthouden:
September 2015: De gemeente wil met dit initiatief beeldbepalende bomen, zoals lindes, eiken en beuken, weer terugbrengen in het landschap!!
zaterdag 5 november 2016

De Wet Natuurbescherming

De wet Natuurbescherming die per 1 januari 2017 in werking treedt, vervangt de huidige Flora- en faunawet, Natuurbeschermingswet en Boswet. De nieuwe wet dient ter bescherming van gebieden, plant- en diersoorten en bossen. Net zoals de Flora- en Faunawet worden met de nieuwe wet kwetsbare planten en dieren zoals vleermuizen en mussen actief beschermd, in totaal 945 soorten.

De provincies krijgen de regie over het natuurbeleid in de regio, waar voorheen de Rijksoverheid verantwoordelijk voor was. Om de wet in werking te laten treden dienen beleidsregels en -verordeningen te worden vastgesteld. Hiermee wordt per provincie een kader gegeven voor het afgeven van vergunningen en ontheffingen.


Bron: Natuur Net Nieuws november 2016; uitgave van platform GROEN! natuurlijk: www.groen-natuurlijk.nldinsdag 1 november 2016

Wentworth-iepen

Een boom waarvan onderzoekers al jaren zeker wisten dat deze in Groot-Brittannië was uitgestorven, blijkt gewoon in de koninklijke tuinen te staan. Het betreft een iep (Ulmus ‘Wentworthii Pendula). Ooit kwam deze veelvuldig in Groot-Brittannië voor, maar dat veranderde aan het eind van de negentiende eeuw toen de iepenziekte genadeloos toesloeg en in Groot-Brittannië tussen de 25 en 75 miljoen bomen het loodje legden. 

Ook de Wentworth-iep werd hard getroffen. Zo hard dat deze in Groot-Brittannië uitstierf. Tenminste, dat dacht men. Onderzoekers hebben namelijk in de tuin van de Britse koningin twee volwassen Wentworth-iepen teruggevonden. De bomen staan in de tuin die hoort bij het Palace of Holyroodhouse, op een steenworp afstand van het centrum van Edinburgh.


Afbeeldingsresultaat voor Ulmus ‘Wentworthii Pendula
Foto: The Guardian
Bron: Scientas / https://www.scientias.nl/uitgestorven-boom-blijkt-gewoon-achtertuin-koningin-staan/


Oudste bewoner van Europa

De oudste, nog levende boom van Europa is een Bosnische den. De boom in kwestie leeft in Griekenland en blijkt meer dan 1075 jaar oud te zijn. Dat stelt een internationaal team van wetenschappers. “Het is heel opmerkelijk dat dit grote, complexe en indrukwekkende organisme zolang in zo’n onherbergzaam gebied en in een land dat al meer dan 3000 jaar bewoond wordt, heeft weten te overleven,” vindt onderzoeker Paul Krusic.

Krusic leidde de onderzoeksgroep die de boom dateerde. Om de leeftijd van de boom te achterhalen, werd er tot in het hart van de stam geboord. Het leverde een uitgeboorde kern op die ongeveer een meter lang was. In die kern telden de onderzoekers 1075 jaarringen.
De boom – die de onderzoekers Adonis hebben gedoopt – staat hoog in het Pindosgebergte en maakt deel uit van een bos waarin zeker nog tien andere bomen staan die meer dan 1000 jaar oud zijn. Hun jaarringen kunnen mogelijk meer inzicht geven in de klimaatgeschiedenis van dit gebied.Bron: Natuur Net Nieuws november 2016/ www.groen-natuurlijk.nl