woensdag 24 december 2014

Mistletoe toch niet zo romantisch..

Vroege Vogels laat ons weten dat de Mistletoe of Maretak (Viscum album) toch niet zo romantisch is als gedacht:
"Mare is een ouderwets woord voor een kwelgeest. Het gebruik om enkele takjes boven de voordeur te hangen was in Nederland een manier om boze geesten af te weren. Vanuit Engeland waait nu de de traditie over om elkaar te kussen onder de mistletoe, zoals maretak daar genoemd wordt. Letterlijk betekent mistletoe 'poep-op-een-tak'. Dat klinkt toch iets minder romantisch".

Bron: Vroege Vogels
Lees meer: http://tinyurl.com/ovzolks

Deze oude Linde zit helemaal vol!

Ook op de Populier kan hij goed gedijen.

dinsdag 23 december 2014

IPC en Stadswerk organiseren bijeenkomst over herziene gedragscode Flora- en Faunawet

23 Januari 2015 organiseren IPC Groene Ruimte 
en Stadswerk, samen met brancheorganisatie VHG, Ministerie van EZ een nieuwe voorlichtings- bijeenkomst over de herziene gedragscode Flora- en Faunawet bestendig beheer en onderhoud groenvoorzieningen.

De gedragscode is universeel in heel Nederland toepasbaar door gemeenten en groenbedrijven. U maakt hem eenvoudig op maat voor uw organisatie of project met de leidraad en het plan van aanpak.
De bijeenkomst wordt gehouden in Venlo. Als deelnemer ontvangt u enkele dagen na de bijeenkomst een code om gratis de complete informatieset met de goedgekeurde gedragscode, voorbeeld plan van aanpak en gebruiksleidraad te downloaden. U kunt de informatieset ook afzonderlijk bestellen. Inschrijven doet u via deze link.

Bron: Stad & Groen


zaterdag 20 december 2014

Boom geplant ter herinnering aan onze Willem

Op maandag 15 december, de eerste sterfdag van ons bestuurslid Willem Pasman, hebben wij bij een alvast voor hem vóór de winter geplante Tulpenboom (Liriodendron tulipifera) een gedenkplaat onthuld.
Klaar voor de onthulling
Willem was 30 jaar lang fervent strijder voor het behoud van gezonde bomen in de Achterhoek. 
Wij hebben hem nog kunnen vragen welke soort boom hij graag zou willen hebben; dat was een Liriodendron tulipifera, of echte Tulpenboom.
Hier staat de Liriodendron nog in herfsttooi op de
kwekerij van Theo Westerveld in Varsseveld

Met de gemeente Oude IJsselstreek had Willem goede contacten. Ze waren het niet altijd eens, maar bleven wel steeds in gesprek, en zo kwamen ze er meestal wel uit.
Nu was de gemeente zo vriendelijk een mooie open en zonnige plek voor Willem’s herdenkingsboom ter beschikking te stellen in het plantsoen op de hoek van ‘t Veld en De Tuit in Terborg.  


We missen hem nog steeds...

Willem's boom in augustus 2021


15 jaar onderzoek naar laanbomen

Een 15 jaren durend onderzoek naar de bruikbaarheid van 75 soorten en cultivars heeft dit uitstekende document opgeleverd; download:
http://documents.plant.wur.nl/ppo/bomen/DeJuisteBoom[1].pdf

Een uitgave van:
Praktijkonderzoek Plant en Omgeving (PPO) i.h.k.v. het project
"Gebruikswaarde onderzoek laanbomen" (www.straatbomen.nl)
in samenwerking met Plant Publicity Holland (PPH) i.h.k.v.
De Groene Stad (www.groenestad.nl).


woensdag 17 december 2014

Stambeschermer nu ook leverbaar in biologisch variant

Tijdens het maaiseizoen krijgen veel jonge bomen groeiproblemen door toedoen van maaischade.

Juist bij jonge bomen zijn de stammen nog heel gevoelig en deze hebben een extra beschermlaag nodig. De Treeprotect boomstambeschermer van Greenmax is een goedkope en effectieve methode om bomen tegen maaischade en kleine knaagdieren te beschermen. De boomstambeschermer is naast de uitvoering in FDA gecertificeerde kunststof nu ook levervaar als biologisch afbreekbare variant (in de kleuren wit en groen). De Bio Treeprotect is geproduceerd uit biologische polymeren en is hierdoor volledig afbreekbaar. De Bio Stambeschermer is duurzaam en ecologisch verantwoord en voldoet aan de eisen van biologische afbreekbaarheid. Bron: Boomzorg 09 december 2014

maandag 15 december 2014

Scheve boompjes verschijnen op het Witte Lint in Zutphen
Een prijsvraag in 2008 om van de rondweg nabij Zutphen een Parkway te maken en kunst met landschapsarchitectuur te verenigen, werd gewonnen door het idee 'het Witte Lint'. 
Het project wordt op dit moment gerealiseerd.

In het artikel 'Witte rook voor het witte lint' (http://boomzorg.nl/upload/artikelen/bz4awittelint.pdf), dat in 2012 in het vakblad Boomzorg stond, wordt uitgebreid aandacht besteed aan dit project in Zutphen. Er is toen gekozen voor 'het Witte Lint' van Atelier de Lyon | Rietveld Landscape. Een zes kilometer lang lint van 'schuine' witbloeiende meidoorns staat centraal in het ontwerp. Dankzij die schuine bomen maakt het lint een knipoog naar de vele oude vlechthagen in de omgeving, zo menen de landschapsarchitecten. Dat effect wordt niet bereikt door de bomen schuin te planten, maar door juist een bocht aan te brengen in de stam. Op donderdag 11 december jl. staan de werkzaamheden gestart en de eerste scheve bomen gepland. Op Omroep Gelderland staat een filmpje over de start van deze werkzaamheden:

Bron: Stad & Groen

zaterdag 13 december 2014

Gelders groene Volkslied

Nu inmiddels meerdere gemeenten zich mede door de gunstige houtprijzen laten leiden en daarmee inzake bomen "kosten-neutraal" onderhoud willen plegen c.q. wegverbeteringen uitvoeren, worden vooral in de buitengebieden veel laanbomen bedreigd.
Hopelijk is over een paar jaar onderstaande tekst nog van kracht...


Zo kan het ook...


Ons Gelderland
Waar der beuken breede kronen, Ons heur koele schaduw biên;
Waar we groene dennebosschen, Paarse heidevelden zien;
Waar de blonde roggeakker en het beekje ons oog bekoort,
Daar is onze Vale ouwe, Kost'lijk deel van Gelre's oord.
Daar is onze Vale ouwe, Kost'lijk deel van Gelre's oord.

Waar bij zomerzon de boomgaard, Kleurig ooft den wand'laar toont,
En de vruchtb're korenakker, Stagen arbeid rijk'lijk loont;
Waar het aorige rivierke, Rustig stroomt langs groenen boord,
Daar is onze rijke Betuw, Kost'lijk deel van Gelre's oord.
Daar is onze rijke Betuw, Kost'lijk deel van Gelre's oord.

Waar kasteelen statig prijzen, Rond door park en bosch omringd,
Waar het voog'lenkoor zijn lied'ren, In het dichte loover zingt;
Waar het lief'lijk schoon van ’t landschap, 't Oog des schilders steeds bekoort,
Daar is onze "olde Graafschap", Kost'lijk deel van Gelre's oord.
Daar is onze "olde Graafschap", Kost'lijk deel van Gelre's oord.

Tekst en muziek: C.J.C. Geerlings 

Te horen op: 
https://www.youtube.com/watch?v=sXxM8BhFB6c

zondag 7 december 2014

Lindeboom met tweede kans

De weer uitgelopen stobbe van deze Lindeboom wordt steeds opnieuw in vorm gesnoeid.
woensdag 3 december 2014

Mastjaren

Beuken kennen iedere vijf tot zes jaar een goed zaadjaar. In deze zogenaamde mastjaren stopt de beuk bijna 2/3e deel van de in dat jaar geassimilleerde suikers in haar vruchten.

Deze worden graag door eekhoorns, vinken, gaaien en slaapmuizen gegeten. Ze blijven alleen kiemkrachtig wanneer er veel loof of aarde bovenop ligt. Het optreden van veel beukennootjes in mastjaren zou wijzen op een koude en strenge winter.
Beuken zijn in vrijwel heel Europa tot de 60e breedtegraad aan te treffen. In het zuiden echter alleen in de gebergtes. In Duitsland groeien de fraaiste beukenbossen op de kalkrijke bodems van de Schwäbische Alb en in de Fränkische Jura. Hier kunnen de beuken hoogte van 30 meter (soms zelfs 45 meter) bereiken en 300 jaar oud worden. De gemiddelde leeftijd bedraagt echter 140-160 jaar.
Volwassen Beuken leveren per dag circa 9.000 liter zuurstof, dat is evenveel als 10 mensen nodig hebben. Ook vangen ze dagelijks 4 kilo fijnstof uit de lucht.

Bron: Natuur Net Nieuws december 2014


Nieuwe website over landschap in Nederland

Iedereen die beroepsmatig betrokken is bij het landschap kan nu terecht op:www.landschapinnl.nl.


Deze nieuwe website is een initiatief van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. De website biedt praktische informatie over beleid en regelgeving, het beheer van het landschap, en bronnen en kaarten. Met deze nieuwe portal wordt praktische en toepasbare kennis over cultuurlandschap verzameld en toegankelijk gemaakt.
Naast www.monumenten.nl, in samenwerking met Nationaal Restauratiefonds, en www.archeologieinnl.nl, is er nu dus ook www.landschapinnl.nl.

Bron: Natuur Net Nieuws december 2014

dinsdag 2 december 2014

Miljard bomen erbij langs de Zijderoute

Overheden, internationale organisaties, bedrijven en inheemse gemeenschappen gaan gezamenlijk 1,3 miljard bomen langs de historische Zijderoute planten. Dat is een van de beloften die zij hebben gemaakt tijdens het IUCN World Parks Congres. Dit tienjaarlijkse congres over beschermde gebieden eindigde 18 november.

Betere bescherming van natuur draagt bij aan het stoppen van biodiversiteitsverlies, het tegengaan van klimaatverandering, minder risico’s op natuurrampen, betere voedsel- en waterzekerheid en volksgezondheid. 
'Beschermde gebieden zijn veruit de beste investering die we als globale gemeenschap kunnen doen om dit soort mondiale uitdagingen het hoofd te bieden', zegt Julia Marton-Lefèvre, directeur-generaal van IUCN. 'Dankzij het congres liggen er nu stevige toezeggingen om deze investeringen ook te doen.'

Het congres benadrukte de noodzaak tot beter beheer van beschermde gebieden. Voorbeelden van goed beheerde gebieden worden vanaf nu opgenomen in de IUCN Groene Lijst van beschermde gebieden. Innovatieve technologie kan ook helpen bij goed beheer. Zo maken steeds meer parkwachters gebruik van drones (onbemande vliegtuigjes) tijdens hun surveillance.

Bron: Boomzorg en www.iucn.org

Goed nieuws voor Thuja's begraafplaats Hengelo!

De 125 jaar oude karakteristieke Thuja's aan het Iekink

Eind 2013 en begin van dit jaar waren wij in contact met de gemeente Bronckhorst over het behoud van deze 37 Thuja's. Gemeente wilde deze kappen om ruimte te maken voor parkeerplaatsen(!) voor de in september te openen school. Wettelijk is nl. voor deze bomensoort (Conifeer) geen kapvergunning nodig.
Op ons verzoek de bomen nu te laten staan om eerst eens te kijken hoe de verkeers- en parkeersituatie zich in de praktijk zouden ontwikkelen, legde de gemeente een (tijdelijke) extra parkeerplaats aan op een gedeelte van het naast de begraafplaats gelegen Geiteweidje.
Ook vroegen wij de landelijke Bomenstichting waarom deze monumentale bomenrij niet op hun Monumentale Bomenlijst geregistreerd was, terwijl andere bomen op de begraafplaats zelf hier wel op voorkomen. 

En zowaar!: 
http://www.destentor.nl/regio/bronckhorst/levensbomen-laan-in-hengelo-krijgt-monumentale-status-1.4652712


zondag 30 november 2014

Winter

Altijd weer leuk te zien wat er in de winter tevoorschijn komt..

Wespengallen


Wespengalletjes op eikenblad.
Wat is een gal?
Een gal is een abnormale groei, meestal op een plant, die wordt geproduceerd door de gastheer (meestal een plant) die reageert op de aanwezigheid van de galmaker. De galmaker gebruikt de gal als schuilplaats, als voedselbron en vaak ook voor de voortplanting. De cellen vergroten en vermeerderen zich plaatselijk buitengewoon.

Bron:
http://www.plantengallen.com/

donderdag 27 november 2014

Mooie korte wandeling bij Borculo

Deze wandeling van 4.2 km gaat door het gebied Stelkampsveld, dat onderdeel uitmaakt van landgoed Beekvliet.
Staatsbosbeheer heeft hier onlangs "nieuwe natuur" aangelegd: http://bit.ly/1U5FZ9M

Start: t/o museum De Lebbenbrugge 
Lebbenbruggedijk 25, 
7271 SB Borculo.
Museum De Lebbenbrugge

U volgt de gele pijltjes.

Halverwege treft u een bord aan met een keuzemogelijkheid, waarmee u de wandeling kunt verkorten. Kiest u voor de 4.2 km, dan kunt u evt. op de terugweg, die verder alleen nog rechtstreeks over de Lebbenbruggedijk teruggaat naar het beginpunt, bij dit keuzebord weer het oorspronkelijke pad terug nemen, dat is afwisselender.
Het "afgeschraapte" gebied in herfstlicht.

Meer info:
http://www.staatsbosbeheer.nl/Activiteiten/Achterhoek/Wandelroute%20Kampenlandschapsroute%20Achterhoek%204,-d-,2%20km.aspx

Op Landgoed Beekvliet zijn nog meer prachtige wandelingen te maken; vanaf adres Beekvliet 1 in Borculo, nog vóór de brug over de Slinge, vindt u bordjes met verschillende kleurenpijltjes.

Dat gedeelte van het landgoed behoort aan Natuurmonumenten:
https://www.natuurmonumenten.nl/beekvliet

Huize Beekvliet, mooi gelegen aan de Slinge.


woensdag 26 november 2014

Houtkunst

Een sympathisant stuurde ons deze foto met knap gemaakte meikever.
En nòg een kever
Pas gemaakt; zaagsel en spaanders lagen er nog..

En nog een uil..

Trotse adelaar speurt het Ruurlose landschap af.
En nog een bankje..

zondag 23 november 2014

Monumentale Beuk geveld..

Wij kregen vragen over de kap van een monumentale Beuk aan de Barchemseweg in Lochem.
De linker beuk op de foto zag er deze zomer al niet goed uit, en het bleek dat aan de voet van de stam de Honingzwam al fors aanwezig was.
De eigenaar heeft er alles aan gedaan de boom te kunnen behouden, maar helaas; de Honingzwam is echt fataal...
Op 10 en 11 november werd deze prachtige boom gekapt, want zo vormde hij een gevaar voor het drukke verkeer.

Hopelijk blijft de andere Beuk gespaard.

Honingzwam aan de voet van de Beuk.

Helaas...


vrijdag 21 november 2014

De bijzondere binnentuinen van het Internationale Strafhof (ICC) Den Haag.

Een overzicht van de wel heel bijzondere groene binnenplaatsen van het nieuwe strafhof in Den Haag.
De vijf verschillende binnentuinen zijn elk begroeid met planten uit een specifiek deel van de wereld, Oost-Europa, Afrika, Latijns Amerika, West- Europa en Azië.
Meer informatie: http://degroenestad.nl/
en:

Binnentuin A: Oost Europese statencourtyard-dwarsdoorsnede-aBinnentuin B: Afrikaanse statencourtyard-dwarsdoorsnede-bBinnentuin C: Latijns-Amerikaanse en Caribische statencourtyard-dwarsdoorsnede-cBinnentuin D: West Europese en andere statencourtyard-dwarsdoorsnede-dBinnentuin E en F: Azië en de staten van de Stille Zuidzeecourtyard-dwarsdoorsnede-e
Boom tegen het Boze Oog..

Even een uitstapje; een boom volgehangen met Nazars in Cappadocië/ Turkije.
Nazars zijn amuletten in de vorm van een oog, die volgens volksgeloof beschermen tegen het Boze Oog.

(klik op abeelding voor vergroting).
Op de achtergrond zicht op een stad van grotwoningen in de Duivenvallei, waarin ooit duizenden mensen woonden.
Men verzamelde vroeger de mest van de duiven voor hun gewassen. 

maandag 10 november 2014

In de herfstzon

Het paadje dat de achtergrond vormt van onze weblog; nu eens in het herfstzonnetje.

Zó kan het ook, en zo hóórt het ook!

Bij de renovatie en verbouwing van kasteel Ruurlo tot museum worden de boombeschermende maatregelen heel goed in acht genomen!
Kan de firma Rouwmaat een voorbeeld aan nemen...

(Klik op afbeelding voor vergroting).

KnotwilgHerfstVeteraan..

In het park van het kon. paleis in Laken, België.


Airco helpt helemaal niets bij warmte in huis; bomen wèl!

Door de opwarming van het klimaat krijgen we binnenshuis steeds vaker te maken met ernstige oververhitting. De beste maatregelen om dit te beteugelen zijn verrassend eenvoudig: de ramen open zetten of buitenzonwering aanbrengen.

Dit blijkt uit berekeningen van de Technische Universiteit Eindhoven (TU/E) binnen het brede onderzoeksprogramma Climate Proof Cities. Forse isolatie, wat de afgelopen decennia de standaard is geworden in de Nederlandse bouw, blijkt de oververhitting juist sterk te verergeren. Ook hebben groene daken heel weinig effect.


Verkoelende bomen

De Eindhovense onderzoekers bekeken ook of de temperatuur op straatniveau verminderd kan worden door groen te plaatsen. Ze keken specifiek naar het effect van waterverdamping door bomen en struiken. Dit ‘zweten’ zorgt in principe net als bij mensen voor een verkoelend effect.

Het onderzoeksteam maakte berekeningen op basis van een straat in Arnhem tijdens een hittegolf. Daaruit bleek dat het plaatsen van relatief kleine bomen, met een kroon met een diameter van ongeveer 5 meter, al leidt tot 1.6 graden Celsius temperatuurverlaging vlak bij de bomen. De hele straat van groene gevels voorzien geeft slechts een daling met 0.4 graden.

Vooral bomen, met veel waterverdamping, lijken dus een flinke bijdrage te kunnen leveren aan het beheersen van extreme temperaturen in straten. Daar komt nog bij dat de bomen schaduw geven, wat het koelend effect vergroot. 

Voor het hele artikel zie:

http://www.nieuws.nl/opmerkelijk/20141106/Wetenschap-airco-helpt-helemaal-niks-tegen-warm-huis

Bron: www.nieuws.nl

zondag 9 november 2014

Wubbo Ockels heeft eigen boom

De gemeente wil hiermee aandacht vestigen op de duurzame ideeën van de astronaut

Op het Haarlemmerplein in Amsterdam is het gedachtegoed van de overleden astronaut Wubbo Ockels vereeuwigd met de 'Wubbo Boom'. 
De gemeente wil op deze manier de aandacht vestigen op de duurzame ideeën van Ockels.
Zo'n 200 mensen woonden de onthulling van de iep bij, onder wie Ockels' weduwe. De astronaut overleed in mei op 68-jarige leeftijd aan de gevolgen van kanker.

Bijzonder exemplaar

Volgens een woordvoerder van de Dienst Ruimtelijke Ordening is de boom een bijzonder exemplaar: "Het is een kruising tussen twee Aziatische iepen". De iep wijkt daardoor in zijn kleur af van andere bomen op het plein.
Bovendien is de boom door een speciale ondergrondse constructie goed bestand tegen herfststormen.
Volgens de gemeente kan de iep zo'n 500 jaar oud worden. "Op die manier zal de boom het duurzame gedachtegoed van Wubbo Ockels nog lange tijd in leven houden."
Bron: NOS.nl