woensdag 25 december 2013

Kerstman op troon

Aan de Nieuwe Weg in Lochem zit deze relaxte kerstman hoog op een gekapte boom.

zaterdag 21 december 2013

‘Groene kaart van Nederland’

Van onze collega's De Bomenridders in Rotterdam kregen wij het volgende bericht:

Nederland wordt steeds voller, stadsnatuur staat onder druk door woningbouw, herinrichting van de buitenruimte en bezuinigingen op groenonderhoud. Sommige bestuurders en tuineigenaren zien bomen als bron van overlast. Ook wordt in steeds meer gemeenten de kapvergunning deels afgeschaft in het kader van de deregulering. De wekelijkse lijst verleende kapvergunningen spreekt boekdelen. Nu het goede nieuws: steeds meer mensen komen op voor het behoud van groen in hun omgeving. Inmiddels tellen we 38 lokale organisaties die het belang van bomen onder de aandacht brengen. Daar worden we blij van! Goed nieuws moet je delen, dus sturen we u bij deze onze kerstkaart, de

De Groene kaart van Nederland is gebouwd door Lyckle Aardema.
Bekijk hem hier:

 
 


Aandacht voor Willem in Boomzorg

Willem Pasman van Bomenstichting Achterhoek overleden
dinsdag 17 december 2013


Via de nieuwsbrief van Bomenstichting Achterhoek kreeg dit vakblad het treurige nieuws van het overlijden van Willen Pasman van de Bomenstichting Achterhoek.
Vakblad Boomzorg heeft maar relatief weinig met Pasman samengewerkt, maar wat ons vakblad betreft is hij het ultieme bewijs van een actievoerder die op het moment dat de Landelijke Bomenstichting op sterven na dood was regionaal zorgt voor heel veel positieve aandacht voor bomen.
Concreet hebben Pasman en Boomzorg samen gewerkt aan een regionale conferentie in de gemeente Lochem onder de titel 'Het gedonder is begonnen toen bomen natuur werden'. Daar liet Pasman merken dat hij weliswaar scherp was op het behoud van bomen in de Achterhoek, maar zeer zeker niet gespeend was van realiteitszin.

Wij wensen familie en vrienden veel sterkte bij het verwerken van dit verlies.


dinsdag 17 december 2013

In Memoriam Willem Pasman

Op 15 december is onze Willem gestorven.
Hij was al enige tijd ziek; tumoren in zijn hersenen, al in een te ver stadium, dus niets meer aan te doen…
Hij en wij allemaal wisten wat er komen ging: de woudreus geveld; een onvoorstelbaar idee.
Met onstuitbare energie heeft Willem zich al vanaf 1984, als contactpersoon voor de landelijke Bomenstichting, ingespannen voor het behoud van gezonde bomen; in de gemeente Doetinchem en ook in de gemeenten daar omheen.
Toen deze Bomenstichting failliet dreigde te gaan, richtte hij samen met een aantal andere contactpersonen van Achterhoekse gemeenten in 2011 de Bomenstichting Achterhoek op.
In die korte tijd hebben we samen erg veel meegemaakt. Er waren nogal wat turbulente tijden, waarin we soms zelfs genoodzaakt werden rechtszaken te voeren, omdat gemeenten weigerden met ons te praten. Wat overigens ook tot gevolg had dat ons aantal sympathisanten steeds flink steeg.
Wat is er in die korte periode al veel veranderd; inmiddels worden wij door steeds meer gemeenten gezien als gesprekspartner en uitgenodigd voor overleg. Niet in de laatste plaats door Willem’s inzet.
Ook reed Willem vrijwel dagelijks door de Achterhoek in zijn kleine vrachtwagentje met ons logo op de deuren om kapvergunningen na te gaan. Zelfs stuitte hij eens op een groepje mannen die illegaal aan het kappen waren en toen ze Willem zagen aankomen hard wegrenden. Wat hebben we daarom gelachen!
Dus zo, op zijn manier, werd Willem wereldberoemd in de Achterhoek!
Niet altijd even geliefd als luis in de pels van gemeenten, maar hij kreeg veel voor elkaar en had ook veel goede contacten daar.
Veel van deze goede contacten hebben, toen zij hoorden van Willem’s situatie, nog laten merken hoe zij hem waardeerden. Door hem bloemen te sturen, een Groen lintje uit te reiken, en zelfs een herdenkingsboom voor hem te zullen planten. Dat heeft hij nog duidelijk meegekregen en dat heeft hem erg goed gedaan.
We zullen Willem nu moeten missen, maar we gaan op dezelfde wijze verder op de weg die we tot nu toe samen met hem zijn gegaan.
En daar zou hij wel tevreden over zijn..

Willem zal worden begraven op donderdag 19 december om 11.15 uur
op de Natuurbegraafplaats Slangenburg
kruising Kommendijk en Loordijk in Doetinchem
zondag 15 december 2013De redactie van het tijdschrift Boomzorg trof deze bijzondere vorm van boombescherming aan in Rosmalen, gemeente Den Bosch.
Deze wel zeer zeker uitgevoerde boombescherming is uitgevoerd in staal. De nog maar net geplante boom valt zeker op het gezicht niet eens op en wordt letterlijk en figuurlijk overvleugeld door de boombescherming.

Hoe meet je een boom?!

      

Er bestaan eenvoudige manieren om de hoogte van een boom te schatten. Iedereen die vroeger op de padvinderij heeft gezeten zal dit trucje kennen. En als je βèta bent is deze driehoek gesneden koek. Ik leerde het van een boswachter van Staatsbosbeheer.

Ga met je rug tegen de boom staan en wandel van de boom weg. Kijk af en toe om en stop als je de top van de boom onder een hoek van 45° ziet. Dat lijkt moeilijker dan het is maar als je met je arm omhoog wijst naar de boomtop dan moet je arm een hoek maken met je lichaam van 45 graden.
De hoogte van de boom is dan de grondafstand van jou tot de boom, bijvoorbeeld 10, 20 of 30 meter + jouw ooghoogte (dus de hoogte van de grond tot aan jouw ogen (bv. 1.70 meter).

Jij vormt met de boom namelijk een driehoek met een rechte hoek van 90° (de hoek grond-boom) en een hoek van 45 graden (de hoek tussen jouw zichtlijn en de grond). Een ouderwets lesje meetkunde: bij een gelijkzijdige driehoek met een hoek van 90 graden zijn de twee rechte zijden even lang. De hoogte van de boom is dan even lang als de afstand van de boom tot de waarnemer. Aangezien jouw ogen zich niet op de grond bevinden, moet je jouw eigen ooghoogte er bij optellen (zie figuur).

Bron: Vroege Vogels 09 12 2013

donderdag 12 december 2013

Informatie avond gemeente over Thuja's Hengelo

De informatie avond van de gemeente Bronckhorst, georganiseerd inzake de verkeersveiligheid en de voor de nieuwe school daarom benodigde 16 parkeerplaatsen in Hengelo, is gisteravond druk bezocht.

Zo'n driekwart van de aanwezigen bleek vóór het behoud van de beeldbepalende thuja's en veel aanwezigen droegen creatieve alternatieve oplossingen aan.
Zo werd de mogelijkheid aangedragen de strook naast de begraafplaats, die nu als het Geiteweitje fungeert, voor deze parkeerplaatsen in te richten, waarbij ook een passende nieuwe plek werd genoemd waar de geiten dan konden worden gehuisvest.

Ook werd geopperd een aantal  "Kiss and ride" mogelijkheden aan te leggen, waar de ouders hun kinderen kunnen "afleveren" bij de school.
Het bleek ook niet geheel duidelijk voor wie de 16 benodigde parkeerplaatsen nu eigenlijk bedoeld waren. Dat bleek te zijn voor de leraren, dus die kunnen wel zonder gevaar zelfstandig de weg oversteken...

Een aantal omwonenden wilde de bomen weg hebben; men klaagde veel last te hebben in hun tuin van het afval van de bomen en daardoor elk jaar kosten te moeten maken voor afvoer.
Wellicht zou de gemeente deze mensen tegemoet kunnen komen door afval gratis te laten storten, tenslotte behoort dit ook bij het bomenonderhoud dat de verantwoordelijkheid is van een gemeente.

Afgevaardigden van de gemeente benadrukten dat zij de geboden alternatieven "serieus zullen meenemen" en "er serieus naar zullen kijken". Echter werd ook herhaaldelijk vermeld dat men "eind februari wilde gaan kappen", vóór het begin van het broedseizoen (15 maart tot 15 juli).

Dus hopen wij, met velen, dat het "meenemen en kijken" ook echt serieus zal gebeuren en de gemeente de wens van de meerderheid; het behoud van deze mooie laan met de monumentale, 120 jaar oude, gezonde, thuja's, zal respecteren.

woensdag 11 december 2013

De Gelderlander over onze voorzitter!

Na eerdere onjuiste berichtgeving op 30 november heeft dezelfde journalist, Rick Aalbers, heel sportief vandaag een leuk artikel gepubliceerd over onze voorzitter.

(Klik op artikel voor vergroting:) 
 

donderdag 5 december 2013

Brief aan Schoolbestuur voor behoud laan met monumentale Thuja's HengeloInmiddels heeft de schooldrectie ons laten weten deze kap helemaal niet te hebben aangevraagd.
Reactie van de betreffende wethouder, Paul Seesing: "Het klopt dat de gemeente verantwoordelijk is voor de schoolomgeving en niet het schoolbestuur. Men heeft samen de mogelijkheden verkend en deze oplossing als meest gerede gezien".


Aan het Bestuur van Openbare Basisschool Rozengaardsweide
Rozenstraat 14
7255 XT  HENGELO
                                                                                                          Lochem, 4 december 2013


Betreft: Beeldbepalende bomenlaan begraafplaats Het Iekink Hengelo.


Geachte Bestuursleden,

Bij deze benaderen wij u, mede namens een aantal zeer verontruste Hengelose sympathisanten van onze stichting, inzake de door u bij de gemeente aangevraagde kap van de vele Thuja’s/ Chamaecypares langs de begraafplaats aan Het Iekink in de nabijheid van uw school.
Deze zouden moeten wijken voor de aanleg van een aantal parkeerplaatsen.

Wij willen u hierbij vriendelijk doch dringend verzoeken deze aanvraag in heroverweging te nemen. Het betreft hier nl. een twintigtal zeer beeldbepalende en monumentale bomen, met grote waarde voor het voor Hengelo karakteristieke dorpsschoon!

Deze laan zou als Beschermd Dorpsgezicht gekwalificeerd dienen te zijn; er is zelfs een aantal bomen bij met een omvang van meer dan 3 meter! Deze tref je niet vaak meer aan; soms nog op landgoederen en dan vaak nog als solitair, het gaat hier dus om een voor ons land vrijwel unieke laan; die niet alleen beeldbepalend is, maar daarnaast ook een cultuur-historische waarde vertegenwoordigt.

De landelijke Bomenstichting is inmiddels zelfs bezig deze bomen toe te voegen aan haar lijst van Nationale Monumentale Bomen.
 
Graag dragen wij hierbij een te overwegen alternatieve oplossing aan. Deze zou bijvoorbeeld kunnen zijn:
Het naast uw schoolterrein gelegen gedeelte van Het Iekink heeft aan beide zijden een trottoir. De mogelijkheid doet zich daar voor het trottoir aan de lindebomenzijde om te vormen tot parkeerplaatsen. Hierbij blijven de lindes gespaard en zullen dan tevens niet te lijden hebben van druk op de wortels en zodoende zou plaats gecreëerd worden voor vrijwel hetzelfde aantal auto’s als het door u gewenste gedeelte bij de begraafplaats zou opleveren.

Als schoolbestuur is het toch mede uw streven (en dat van de ouders van) uw leerlingen waarden mee te geven die van belang zullen zijn voor hun verdere leven.
Het leren van een respectvolle houding voor omgeving en natuur zal hiervan zeker onderdeel uitmaken.

In deze tijden waarin sterk wordt bezuinigd, en juist ook nog op groen en natuur, is dit voor onze kinderen toch ook van groot belang voor hun toekomst, wanneer zij de verantwoordelijkheid hiervoor gaan dragen.
Het doen verdwijnen van een dergelijke prachtige bomenlaan voor parkeerplaatsen zou hiermee in schril contrast staan.

Daarom verzoeken wij u vriendelijk doch dringend alsnog af te zien van dit voor velen schrikbarende plan.

Met vriendelijke groet,
Bomenstichting Achterhoek


 

 

woensdag 4 december 2013

Boom filtert lucht ook letterlijk!


Bladeren blijken efficiënte fijnstofvangers
26 november 2013 Arjen Dijkgraaf

Met een berk voor je huis krijg je als stadsbewoner de helft minder fijnstof binnen. In elk geval zolang er blaadjes aan zitten, melden Engelse onderzoekers die het in de praktijk hebben uitgeprobeerd.

In Environmental Science and Technology melden Barbara Maher en collega’s van Lancaster University hoe ze metingen hebben gedaan in twee woonhuizen uit een rijtje van acht, langs een weg zónder bomen en mét veel autoverkeer. Om te beginnen bemonsterden ze gedurende 7 dagen elke 10 minuten de hoeveelheid stof die naar binnen kwam.

Bovendien gingen ze met natte doekjes langs tv-schermen om te meten hoeveel stof daar op was blijven plakken, waarbij ze met name keken naar de hoeveelheid ijzerdeeltjes. Die laatste komen vooral vrij door slijtage van autoremmen.

Vervolgens zetten ze 30 jonge berkjes (in grote bloembakken) neer voor 4 van de huizen. Na een week kwamen ze terug en concludeerden dat in die huizen nu 52 tot 65 procent minder fijnstof binnenkwam dan in de andere 4. Het effect was voor alle deeltjesgroottes ongeveer even sterk.

Onder de elektronenmicroscoop was te zien dat de berkenbladeren inderdaad vol deeltjes zaten. Die bladeren zijn van nature nogal harig en het lijkt er op dat fijnstof daardoor fysiek blijft plakken.

Er is al vaker beweerd dat bomen effectief zijn tegen fijnstof, maar tussen de schattingen van de mate waarin zat heel veel ruimte. De onderzoekers vermoeden dat dat komt omdat het fysieke adsorptie-effect in die eerdere modellen over het hoofd werd gezien.

De vraag is intussen wel hoe lang het duurt eer de bladeren verzadigd zijn met stof, en wat er precies gebeurt als het herfst wordt.
 
bron: C&EN
Dit is de Zwarte of Rode Berk: Betula nigra.
In tegenstelling tot de ons bekende berk met witte stam heeft deze een ruwe stam.