donderdag 12 december 2013

Informatie avond gemeente over Thuja's Hengelo

De informatie avond van de gemeente Bronckhorst, georganiseerd inzake de verkeersveiligheid en de voor de nieuwe school daarom benodigde 16 parkeerplaatsen in Hengelo, is gisteravond druk bezocht.

Zo'n driekwart van de aanwezigen bleek vóór het behoud van de beeldbepalende thuja's en veel aanwezigen droegen creatieve alternatieve oplossingen aan.
Zo werd de mogelijkheid aangedragen de strook naast de begraafplaats, die nu als het Geiteweitje fungeert, voor deze parkeerplaatsen in te richten, waarbij ook een passende nieuwe plek werd genoemd waar de geiten dan konden worden gehuisvest.

Ook werd geopperd een aantal  "Kiss and ride" mogelijkheden aan te leggen, waar de ouders hun kinderen kunnen "afleveren" bij de school.
Het bleek ook niet geheel duidelijk voor wie de 16 benodigde parkeerplaatsen nu eigenlijk bedoeld waren. Dat bleek te zijn voor de leraren, dus die kunnen wel zonder gevaar zelfstandig de weg oversteken...

Een aantal omwonenden wilde de bomen weg hebben; men klaagde veel last te hebben in hun tuin van het afval van de bomen en daardoor elk jaar kosten te moeten maken voor afvoer.
Wellicht zou de gemeente deze mensen tegemoet kunnen komen door afval gratis te laten storten, tenslotte behoort dit ook bij het bomenonderhoud dat de verantwoordelijkheid is van een gemeente.

Afgevaardigden van de gemeente benadrukten dat zij de geboden alternatieven "serieus zullen meenemen" en "er serieus naar zullen kijken". Echter werd ook herhaaldelijk vermeld dat men "eind februari wilde gaan kappen", vóór het begin van het broedseizoen (15 maart tot 15 juli).

Dus hopen wij, met velen, dat het "meenemen en kijken" ook echt serieus zal gebeuren en de gemeente de wens van de meerderheid; het behoud van deze mooie laan met de monumentale, 120 jaar oude, gezonde, thuja's, zal respecteren.