vrijdag 31 januari 2014

Aanplant 57 iepen Bedrijvenweg Doetinchem:

In november 2013 zijn voor het 3000-bomenplan 57 iepen aangeplant in de gemeente Doetinchem. Dit 3000-bomenplan is gericht op het verbeteren van de ruimtelijke en ecologische kwaliteit. De ambitie is om ervoor te zorgen dat de zogenaamde “groene waas” over Doetinchem wordt versterkt. Daarnaast is het streven om de laanstructuren vanuit het buitengebied tot in het centrum te herstellen, zodat tegelijkertijd een zowel visueel ruimtelijke als ecologische verbinding wordt gemaakt tussen het stedelijk groen en natuur en landschap van het buitengebied.
 
De iepen zijn aangeplant in de middenberm van de Bedrijvenweg. Deze is een belangrijke toegangsweg naar Doetinchem. De groeiplaats is verbeterd door middel van het doormengen van de gehele middenberm met bomengrond. De gebruikte iep (Ulmus ‘Plantijn’) is weinig gevoelig voor iepziekte. Door gebruik te maken van een grote aanplantmaat (omtrek 35-40 cm) is het beeld van de Bedrijvenweg nu een aansprekende binnenkomer geworden.

dinsdag 28 januari 2014

Nieuw bestuurslid Bomenstichting Achterhoek

De BSA is verheugd dat het bestuur na het overlijden van onze Willem Pasman op 15 december jl.  een nieuw bestuurslid heeft gevonden in de persoon van Bas Waterham, woonachtig in Doetinchem.
Hieronder geeft hij zelf aan wat hem daartoe heeft doen besluiten.

De natuur, dichtbij en verder weg, de groene omgeving om en in de stad, het neemt al tientallen jaren een prominente rol in in mijn leven. Ik kan (en wil) er het jaar rond intens van genieten, alleen of met familie en gelijkgestemde vrienden.  Maar het is helaas niet vanzelfsprekend dat wij dat ongestoord tot in lengte van jaren kunnen blijven doen. Wereldwijd, maar ook in ons eigen land en in onze mooie Achterhoek, staat de natuur en onze groene omgeving onder steeds grotere druk. Dat komt in mijn ogen met name door (in-)direct menselijk handelen. Denk aan klimaatverandering, onze levenswijze, de belangen van de economie of politiek bestuur, die onvoldoende belang hechten aan de enorme waarde voor de mens van voldoende natuur, ook om ons heen.  Bomen, planten, dieren: ze zijn vaak zo weerloos tegen de nukken en grillen van de mens. Het is daarom essentieel dat er organisaties bestaan waar mensen actief zijn die zich wel druk maken om het behoud en, waar mogelijk, de uitbreiding van onze natuur. En zich daar met woord en daad voor in willen zetten. Ik doe dat nu voor de bomen in de Achterhoek, en met name in en rond de gemeente Doetinchem. Of ze nu klein zijn of majestueus groot en monumentaal oud. Ondanks beleidsplannen van gemeentes inzake behoud en kap van bomen is het naar mijn mening vaak te gemakkelijk (gebleken) om bomen te kappen. In Doetinchem bijvoorbeeld is een boom met een stamomtrek van 120 cm gemeten op 130 cm hoogte helaas meestal al heel slecht beschermd. En dan heb je het toch al snel over een boom die er al tientallen jaren staat en een diameter heeft van bijna 40 cm. Daarom wil ik mij via de BSA inzetten voor het behoud van bomen en in het kielzog daarvan de aanplant van compenserende of nieuwe bomen. Dat doen we bij voorkeur door een constructieve bijdrage te leveren middels advies en overleg met gemeenten, particulieren en andere belanghebbenden.
De eerste vergaderingen, overleggen en dergelijke al achter de rug; heb er enorm veel zin in.
Ik sluit graag af met een gedicht dat ik van mijn moeder kreeg. Het is van de hand van Jacob Cats (1577-1660, dichter, jurist en politicus) dat mijn 'drive' mooi verwoordt:

Wie prijst er ooit een mens die oude bomen velt
En in dezelfder plaats geen nieuwe wederstelt?
Want hadden oudstijds toch onze ouders niet geplant,
Wat zoude ons Neerland zijn als louter veen en zand?..


Bas Waterham
 

zondag 26 januari 2014

Prachtige wandeling Winterswijk!

Een heel mooie wandeling door karakteristiek Achterhoeks coulissen landschap van de gebieden Bekendelle en Buskersbos, langs het riviertje de Boven Slinge.

Via deze link kunt u routebeschrijving en wandelkaart gratis downloaden:
http://www.wandelzoekpagina.nl/wandeling/groene-wissel-winterswijk/11915/

Mocht u de 19 km te lang vinden; de route is gemakkelijk in te korten. Begint u bijv. bij het zwembad, dan kunt u van daar uit een prachtige rondwandeling maken van 8 km.

Dit dijkje langs de Boven Slinge wordt door de boomwortels op zijn plaats gehouden.

Hetzelfde dijkje in de herfst..
 

http://www.wandelzoekpagina.nl/ is overigens een uitstekende site met grote keuzemogelijkheid!

zaterdag 25 januari 2014

Doetinchem dingt mee naar titel "Groenste Stad"!

Nationale Groencompetitie Entente Florale 2014 van start

Wie worden Groenste Stad of Dorp van Nederland 2014? Vijf steden en vijf dorpen gaan met elkaar, ieder in hun eigen categorie, de strijd aan om het Goud. In de categorie 'steden' (plaatsen met meer dan 15.000 inwoners) komen Bergen op Zoom, Culemborg, Doetinchem, Dronten en Oisterwijk tegen elkaar uit. In de categorie ‘dorpen en kleine steden’ (plaatsen met minder dan 15.000 inwoners) gaan de gemeenten Beesel, Hoenderloo (gemeente Apeldoorn), Werkendam, Willemstad (gemeente Moerdijk) en Vianen voor het Goud. Deze gemeenten worden in de periode van mei t/m juni beoordeeld door een vakkundige en onafhankelijke jury.

De stichting Entente Florale Nederland stelt zich ten doel om het grote belang van goede groenvoorzieningen uit te dragen naar overheden, bedrijfsleven en burger. Zij doet dit in het kader van de Vitale Groene Stad. Waarbij de achterliggende gedachte is dat groen van groot belang is voor de gezondheid en het welbevinden van de inwoners en dat het groen daarnaast een grote economische toegevoegde waarde heeft. Hierbij wordt nauw samengewerkt met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten en kennisinstituut Platform31. De nationale competitie Entente Florale wordt ondersteund door het ministerie van Economische Zaken.

Bron: Stad & Groen; dinsdag 21 januari 2014

Financieel jaaroverzicht 2013

Naar aanleiding van de gewijzigde regelgeving omtrent de ANBI Registratie publiceren wij hierbij ons financieel jaaroverzicht.
Inkomsten:


Saldo 01-01-2013

     1235,86

Donaties

       502,50

Griffierechten retour inzake Saturn

       310,-

Schenking proceskosten inzake Saturn

      1131,20

Advies gem. Oude IJsselstreek

      1020,-

Griffierechten retour Doetinchem

        636,-

Griffierechten retour inzake Kruittorenstraat

        318,-

Advies Lage Vuursche

        200,-

Donaties Bloemen voor Willem

        155,-     


     5508,56
 

Uitgaven:

Bankkosten

         99,14

Boek : De verborgen boom

         27,74

Voorgeschoten griffierecht Willem

        310,-

Pr-kosten: folders, visitekaartjes

        298,87

Autokosten

        114,70

Contributie GNMF

          50,-

Secretariaatskosten

        106,21

Proceskosten Vorden

        375,-

Griffierechten Doetinchem

        636,-

Griffierechten Kruittorenstraat

        318,-

Relatiebeheer

        126,-

Lief en leed

        236,06


    2697,72Saldo 31-12-2013

    2810,84


    5508,56

donderdag 23 januari 2014

Uitstel kap Thuja's Hengelo

Op 13 januari zijn wij op lokatie gaan kijken. Daarbij hebben we Veilig Verkeer Nederland (VVN) uitgenodigd, omdat het tenslotte vooral gaat om de verkeersveiligheid; ook de projectleider van de gemeente en tevens twee omwonenden die goed op de hoogte zijn van de situatie.
Verschillende opties werden bekeken. Het beste leek ons dat VVN met haar project KANS, dat gaat over kinderen zo veilig mogelijk naar school brengen, aan de slag zou gaan met scholen en ouders.
Daarbij stelden we voor de kap uit te stellen en eerst te kijken hoe het parkeerverhaal zich zou ontwikkelen nadat de scholen beide in september geopend zouden zijn. Als tijdelijke oplossing dan een deel van het geiteweidje inrichten met tien parkeerplaatsen. Want niet zelden blijkt achteraf uit de praktijk dat bomen uiteindelijk toch wel hadden kunnen blijven staan..
De gemeente gaat hiermee nu akkoord! In december zullen we dan evalueren hoe e.e.a. zich ontwikkeld heeft. Het gevaar is dus nog niet geweken! De komende verkiezingen zullen op dit moment vast wel enigszins hebben geholpen...
(Klik op artikel voor vergroting)

 

 

Bomenwacht Oost Gelre reikt prijs uit voor Fantastisch Boomidee 2013

Op vrijdag 17 januari jl. heeft Jaap Cannegieter, voorzitter van de Bomenwacht Oost Gelre, samen met wethouder Vincent van Uem, de prijzen uitgereikt voor de beste boomideeën uit 2013. Omringd door leden van de Bomenwacht Oost Gelre plantten Marco Zieverink en Anton Stortelder vrijdagmiddag de klimboom bij de toekomstige Zorg- en activiteitenboerderij Leemland in Zwolle bij Groenlo. De prijs werd uitgereikt door Vincent van Uem en Jaap Cannegieter in kader van de prijsvraag ‘Fantastisch Boomidee’. De prijs ging naar Marco en Sandra Zieverink met een klimboom voor hun Zorg- en activiteitenboerderij en naar Anton Stortelder met het idee ‘Elke boer een solitaire boom’.

De Bomenwacht  is een initiatief van de gemeente Oost Gelre en is opgericht in oktober 2013. Deze werkgroep bestaat uit 24 betrokken Oost Gelrenaren (8 kerngroepleden en 16 klankbordgroepleden). De Bomenwacht gaat de komende tijd aan de slag om door middel van projecten het belang van een groene gezonde omgeving onder de aandacht te brengen. Ook adviseert de Bomenwacht het gemeentebestuur over ruimtelijke projecten, altijd met het belang van de bomen en de ruimtelijke kwaliteit voor ogen.

bron: gemeente Oost Gelre/ Boomzorg


dinsdag 21 januari 2014

Schors, bast en jaarringen


De ongelijke jaarringen hier wijzen er op dat deze eik geprobeerd 
heeft zijn scheefstaande stam recht te trekken.

 Prachtige gekleurde schimmels op zaagsnede van een linde.
 
 Op deze den zijn de jaarringen goed te zien.
 
 Deze populier toont duidelijk schors, en daaronder de bast.
De bast zorgt voor het voedseltransport.
 

Een prachtig voorbeeld van ijzer in de stam van een eik!
Op dit punt zit veel ijzer in de grond.

maandag 20 januari 2014

Bomenbieb, een nieuwe online bomengids

Simen Brunia en zijn compagnon Bram van der Weerden hebben de afgelopen periode hard gewerkt aan de realisatie van een nieuwe online bomengids onder de naam http://www.bomenbieb.nl
De site is volgens Brunia nog niet helemaal klaar zeker al het bezoeken waard.
Brunia: 'Eigenlijk is de bomenbieb als idee ontstaan toen ik op het internet wilde zoeken naar kwalitatief hoogstaande, juiste, actuele en makkelijk toegankelijke informatie over bomen. Dat is bijna niet te vinden. Door mijn omzwervingen door Nederland op zoek naar Monumentale bomen, het feit dat ik altijd mijn camera bij me heb om foto's te kunnen maken en deze wens, hebben wij uit passie voor de bomen deze site als privé project opgezet.'
Volgens Brunia zit er in beginsel geen commercieel gedachtegoed achter de site. Wel zijn de twee partners op zoek naar partijen om geheel financieel onafhankelijk te worden en de site nog beter te kunnen profileren.
Brunia: '2014 is nog het jaar waarin we vooral de focus hebben liggen op het vullen van de site met informatie. En gezien de bezoekersaantallen die vanaf het begin van de site alleen maar zijn gestegen (inmiddels duizenden unieke bezoekers elke maand), zal dit jaar waarschijnlijk het jaar zijn dat we alleen al door het bieden van kennis en kwaliteit op onze eigen benen kunnen staan.
Bomenbieb is opgebouwd rondom drie pijlers: boomsoorten, boomziekten en monumentale bomen.
De verschillende boomsoorten zijn de basis. Aan de hand van foto’s en een beschrijving van de kenmerken per soort word de bezoeker wegwijs gemaakt in de bomenwereld. Elke boomsoort kent zijn eigen bedreigingen bijvoorbeeld in de vorm van schimmels, bacteriën en insecten. Ook deze ziekten en aantastingen worden aan de hand van foto’s en teksten beschreven.

Tot slot geven de monumentale bomen een beeld van enkele topexemplaren per boomsoort in Nederland en daar buiten. Aan de hand van een beschrijving, foto’s en een locatiekaart kun je op zoek naar de levende monumenten om ons heen.
Bron: Stad & Groen 16-01-2014

vrijdag 17 januari 2014

Oude bomen beter voor klimaat

Een van de manieren waarop overheden en bedrijven proberen om het klimaat te beteugelen, is door nieuwe bomen te planten. Die nemen kooldioxide (CO2) op, een van de broeikasgassen. Ook als er bomen worden gekapt, wordt er steeds vaker herplant om het verlies aan opname te compenseren.
Dat helpt wel een beetje, maar de meeste effecten zullen we pas in decennia zien, zo valt te concluderen uit een onderzoek van de US Geological Survey. Bomen zetten CO2 namelijk om in groei. En wanneer groeien bomen het meeste? Als ze ouder zijn.


Tot nu toe werd gedacht dat bomen net zo groeien als mensen: heel snel in hun jeugd, met nog een spurt in de pubertijd om dan af te vlakken in volwassenheid. Mensen groeien daarna alleen nog rond het middel, bomen krijgen misschien een iets dikkere stam, zo was de theorie.
Het Amerikaanse onderzoek ontdekte echter dat bomen anders groeien dan mensen. Ze blijven in omvang gestaag toenemen met ieder jaar min of meer (het weer speelt een belangrijke rol) hetzelfde percentage. Daardoor vindt de meeste groei plaats in de volwassen fase van een boom. Een stam met een omtrek van 2 meter die een tiende procent groeit, produceert immers meer hout dat een stam met een omtrek van 20 centimeter die hetzelfde percentage dikker wordt.
Dat geldt voor alle bomen. De onderzoekers bekeken 605.000 bomen van 402 soorten. Overal waren het vooral de wat oudere (en dus dikkere) bomen die de CO2 opslokten en omzetten in hout, zo schrijven de onderzoekers in het blad Nature. Hun advies is om bestaande bomen - vooral de grotere soorten - beter te beschermen, omdat ze een veel belangrijke rol spelen dan tot nu toe gedacht.

Bron: Metro

donderdag 16 januari 2014

Cursus: Verantwoord eenvoudig kapbeleid

Bron: Boomzorg

Op woensdag 12 maart organiseert Visser & Partners samen met EKootree in Driebergen een cursus: Verantwoord eenvoudig kapbeleid.

De cursus gaat in op de nieuwste inzichten voor het verantwoord vereenvoudigen van de kapregels en het weloverwogen besparen op groenbeheer. Aan de hand van praktijkvoorbeelden worden succesfactoren en valkuilen belicht. Tevens wordt de 'Efficiëntiemeter kapbeleid' geïntroduceerd.
U leert hoe u een efficiëntieslag kunt maken, zonder in te hoeven leveren op een effectief boombeleid en -beheer. Naast presentaties wordt tijdens de cursus een wandeling gemaakt langs verschillende projecten rond bouw en bomen. Dit geeft voldoende ruimte voor het uitwisselen van ervaringen en het toetsen hoe om te gaan met de theorie in de praktijk.
Nadere info: http://www.EKootree.nl
     

Ludieke Bomenkunst

Bomenkunst van Marjolein Mandersloot:


Object: " Olifantenpaadje: 2013 hout, klei en brons; 38cm hoog

Elephant PathObject:"Topoverleg" is uitgevoerd in brons; 53cm hoog.
Topoverleg

Meer kunst van Marjolijn vindt u op:

http://www.marjolijnmandersloot.nl/Work

 Eerste nieuwe product van 2014: iBoom app

Snelle meting boomschade

Van Helvoirt Groenprojecten lanceert de iBoom app voor snelle waarde indicatie van bomen en schades.

Aan bomen ontstaan regelmatig schades, bijvoorbeeld tijdens bouwwerkzaamheden of door een aanrijding. Ook kan bij de voorbereiding van bouwprojecten een inschatting van de monetaire waarde van een boom gewenst zijn. Om zonder volledige taxatie toch een eerste inschatting van de waarde van de boom en of de schade te krijgen, heeft Van Helvoirt Groenprojecten samen met iHandhaving de nieuwe iBoom app ontwikkeld.

Met de iBoom app kunnen op eenvoudige wijze gegevens van de boom of bomen, de omgeving en eventuele schades, op een kaart en met GPS-locatie en foto's, geregistreerd worden. Deze gegevens worden vervolgens automatisch naar een geregistreerd boomtaxateur doorgestuurd. Deze geeft binnen 48 uur op basis van de gegevens een samengevatte indicatie van de waarde van, en de eventuele schade aan een boom af.

Met de boomwaarde en schade indicatie kan de eigenaar of beheerder van de boom beter beslissen of en hoe verder te handelen. Twijfel omtrent de vervolgstappen wordt daarmee tegen een fractie van de volledige taxatiekosten weggenomen. Het mislopen van schadebedragen kan op die manier met de iBoom app voorkomen worden.

Meer informatie vindt u op www.iboomapp.nl

Bron: Boomzorg 15 januari 2014

dinsdag 14 januari 2014

Verkiezingen en Bomenbeleid

Onlangs verzonden wij onderstaande brief aan de fracties van de politieke partijen in alle Achterhoekse gemeenten.

Tevens zullen wij onderzoeken wat er van de voornemens en beloften aangaande bomenbeleid van de vorige verkiezingsprogramma's van alle partijen is uitgekomen.
Ook dat zullen wij op deze weblog publiceren. 
                  

Geachte mevrouw, mijnheer,

Wij zijn zeer benieuwd naar het verkiezingsprogramma van uw afdeling.
Daarom verzoeken wij u vriendelijk ons uw programma, of de relevante paragrafen uit de onderwerpen Milieu, Natuur en Groen, Gezondheid/ Recreatie, digitaal te willen toezenden.
 
Als Bomenstichting Achterhoek hebben wij ons tot doel gesteld: “Het bevorderen van zorg en aandacht en het in stand houden, en waar mogelijk verbeteren, van de groene leefomgeving van de Achterhoek: de beeldbepalende groene structuren in het Achterhoekse landschap en de karakteristieke Achterhoekse dorpskernen, met name gericht op bomen en de daarbij behorende biodiversiteit en ecosystemen”.

Wij willen daarom uw standpunten vermelden op onze weblog, zodat onze sympathisanten en andere belangstellenden deze kunnen meewegen bij hun keuze op 19 maart.
Graag ontvangen wij uw stukken vóór 1 februari.

Bij voorbaat dank voor uw medewerking.


Met vriendelijke groet,
Bomenstichting Achterhoek

 
 


Berkel Milieu neemt aantal taken gemeente Lochem over

Sinds 1 januari onderhoudt en beheert het bedrijf Berkel Milieu de buitenruimte van de gemeente Lochem.
Berkel Milieu is de nieuwe werkgever van 27 medewerkers buitendienst die tot eind 2013 nog in dienst waren van de gemeente Lochem.

De gemeente blijft voorlopig plannen en regels maken voor het groenonderhoud.

Berkel Milieu doet voortaan het volgende werk op het terrein van Civiel en Groen:
• Spoedeisend onderhoud van bomen buiten de bebouwde kom
• Onderhoud van bomen binnen de bebouwde kom
• Onderhoud en beheer van de gemeentelijke begraafplaatsen
• Het groenonderhoud in wijken, industrieterreinen en centra
• Onderhoud van perken en bloembakken
• Kleine reparaties van bestrating en asfalt
• Rioolwerkzaamheden
• Zwerfvuil opruimen, prullenbakken legen
• Herstel en onderhoud van verkeersborden en straatmeubilair.

bron: gemeente Lochem/ Stad & Groenmaandag 13 januari 2014

woensdag 8 januari 2014

Boom van een vent..

Wethouder Wybe Rijnsaardt van de gemeente Oude IJsselstreek schreef een mooi stuk over Willem Pasman op zijn weblog: wyberynsaardt.blogspot.com
Bomen
Deze maand overleed Willem Pasman, een man die ik leerde kennen als een fervent maar nuchter lid van de Bomenstichting. Regelmatig ging hij de strijd met ons aan als een ontwikkelaar of de gemeente in zijn ogen te voortvarend te werk ging met een bomenkap. Soms ging het er heftig aan toe en kwamen we tot aan de poort van de rechtbank. Zo was hij woedend toen in het Centrumplan Varsseveld per abuis een aantal bomen te vroeg was gekapt.
Net op tijd vond ik samen met Willem en onze ambtenaar een compromis in de vorm van herplant. In andere gevallen verplaatsten we zelfs bomen. 
Dat Willem het hard kon spelen bleek wel uit de rechtszaken die hij met andere gemeenten voerde.  
In augustus kwam ik hem tegen in het ziekenhuis. Hij informeerde meteen hoe het met me ging en wenste me sterkte. Aan het eind van het gesprek vroeg ik voorzichtig waarom hij eigenlijk in het ziekenhuis was. Niet iedereen is er van gediend om zo'n vraag te beantwoorden. "Niets bijzonders, jij bent er slechter aan toe, zie maar dat je snel beter wordt..." zei hij lachend. 
Twee weken geleden kreeg ik een kaartje van hem. Hij had het niet zelf geschreven. Ik las dat hij verlamd was aan een kant en niet lang meer had te leven. 
Een week later hoorde ik dat hij op 61-jarige leeftijd was overleden.
In zijn blauwe houthakkers blouse kon je niet om hem heen. Hij beschermde bomen tegen menselijke fouten. Maar als een voor het oog prachtige boom niet gezond was onderkende hij dat meteen: "De natuur moet zijn werk doen"
Dat juist deze boom van een vent dit moest overkomen is onbegrijpelijk...


dinsdag 7 januari 2014

Compendium van het Planbureau Leefomgeving

Het radio programma Vroege Vogels maakte ons attent op het Compendium van het Planbureau Leefomgeving (PBL); een zeer informatief (gratis) adviesorgaan van de overheid. Hier vind je (regelmatig aangepaste) informatie over natuur, milieu en landschap, en kun je je abonneren op de Nieuwsbrief zodat je van een en ander steeds op de hoogte blijft:
 
Dit schilderij, uitgevoerd in de techniek "negatief schilderen", werd geschilderd door
BSA sympathisant Hugo Pos.

donderdag 2 januari 2014

Wandelen over de Lochemse Berg

Wandelt u ook eens over de Lochemse Berg.

 
Startpunt van de gemarkeerde route bij het hek van het Geldersch Landschap, t/o Hotel BonAparte aan de weg van Lochem naar Barchem.
 
 
 
Onze sympathisant Hugo Pos stuurde ons de link van een filmpje dat hij maakte tijdens een wandeling over de Lochemse Berg: http://www.youtube.com/watch?v=RWw_Gd7nBNM

Stichting Bomen over Leven

De Stichting Bomen Over Leven is een landelijke, onafhankelijke natuurorganisatie, die zich inzet voor het behoud van bomen en natuur en probeert jong en oud daarbij te betrekken.
Deze stichting geeft een nieuwsbrief uit met tips, bomenweetjes en allerlei nieuws op natuurgebied.
Zie: www.bomenoverleven.nl.
Wie ook deze nieuwsbrief wil ontvangen; kan zich hiervoor opgeven via: nnn@bomenoverleven.nl

Kinderen van 6 tot 12 jaar en basisscholen hebben hun eigen Natuurnieuwsbrief!
Natuur Net Nieuws Junior met verhaaltjes uit de natuur en knutsel-ideetjes.
www.bomenoverleven.nl/natuurnetnieuwsjunior.html

Heb je een mooie natuurfoto gemaakt, dan kun je die insturen aan: tiny@bomenoverleven.nl
Wij deden dat ook en onderstaande foto werd geplaatst!