donderdag 31 maart 2016

Monumentale Plataan

Deze Oosterse Plataan staat hier al vele jaren; hij wordt nu wel wat minder, maar blijft indrukwekkend..
Landgoed Den Bramel/ Vorden
Lees meer: https://nl.wikipedia.org/wiki/Oosterse_plataan


Tonderzwam op beuk

Een tonderzwam op een afstervende beuk. En een van een flinke omvang, te zien aan de maat van het zakmes er naast!

Lees meer: https://nl.wikipedia.org/wiki/Echte_tonderzwamvrijdag 25 maart 2016

Ooievaars

Mooi de ooievaarsnesten in de monumentale populieren langs de IJssel nu eens vanaf het water te zien! (Ingezonden door een sympathisant).

donderdag 17 maart 2016

Ludieke Boomfeestdag actie van Kappen Nou

Belangengroep Kappen Nou gaf gisteren op ludieke wijze uitdrukking aan de treurnis over de kap van 900 laanbomen die de gemeente Oude IJsselstreek in haar buitengebied om bezuinigingsmaatregelen gaat uitvoeren. Gezamenlijk plantte men symbolisch een mooie Winterlinde (Tilia cordata). De Winterlinde is ook  Boom van het jaar 2016.
Dit gebeurde aan de Boskapelle, waar de gemeente eerder deze week al 27 mooie gezonde eiken kapte. De bewoner van de Boskapelle was zo aardig grond voor deze Linde ter beschikking te stellen.
De wijlen gezonde eiken aan de Boskapelle
De verantwoordelijke wethouder, die niet wil luisteren naar tegenargumenten en dit geen kap maar “dunnen” blijft noemen, plantte gisteren voor Boomfeestdag nieuwe boompjes met schoolkinderen uit de regio.
Hij noemde de kap en het planten de “Circle of Life”…
Echter, de Circle of Life houdt in dat je de natuur juist haar gang laat gaan, dan grijp je niet in.
En dunnen doe je niet in een laan: dunnen doe je in een bos ..

Op YouTube is het filmpje hiervan te zien: https://www.youtube.com/watch?v=Y93STFuFfaU

En dat deze Linde maar goed mag groeien en wel gewoon oud mag worden..zondag 13 maart 2016

PERSBERICHT

N.a.v. de kap-acties van de gemeente Oude IJsselstreek betr. 900 bomen in haar buitengebied en de houding van deze gemeente t.o.v. onze Stichting en belangengroep Kappen Nou, hebben wij vandaag onderstaand persbericht verzonden:

Vertrouwen in gemeente Oude IJsselstreek onder zware druk

De Bomenstichting Achterhoek (BSA) en belangengroep Kappen Nou (KN) hebben het vertrouwen in de gemeente Oude IJsselstreek nu definitief verloren.
De raadsrotonde van 4 februari jl. waarin de gemeente de BSA en KN de gelegenheid bood hun argumenten tegen de kap van de 900 bomen in het buitengebied mondeling kenbaar te maken, bleek slechts een treurige democratische schijnvertoning.
Boomdeskundigen lichtten die avond toe dat het door de gemeente gebruikte argument van “dunning” niet op deze laanbomen van toepassing is. Dunning heeft immers betrekking op jonge bomen; wanneer je bij oudere bomen tussen de rijen exemplaren weghaalt  worden hiermee de overblijvers kwetsbaarder, met alle gevolgen van dien.
Maar de gemeente houdt vast aan deze term, want daarmee is deze kap-actie namelijk niet vergunningsplichtig en kan juridisch geen bezwaar worden gemaakt.
Ook bleef de gemeente stelselmatig ontkennen dat het hier gewoon een ordinaire bezuinigingmaatregel betreft; terwijl dit duidelijk als zodanig in gemeentelijke documenten te lezen is en zelfs ook zo werd betiteld door één van haar eigen ambtenaren.

Wethouder Sluiter was op deze avond echter niet bereid te luisteren, herhaalde steeds dat “de gemeente ’zorgvuldig’ ging kappen” (het was toch “dunnen”?) en weigerde het aanbod van de BSA en KN om i.h.k.v. de burgerparticipatie gezamenlijk, met alle deskundigen, tot een voor alle partijen bevredigende en duurzame oplossing te komen.
Tevens bleek dat op het moment dat de raadsleden konden reageren op ons pleidooi, een aantal van hen een al eerder geschreven kant en klare mening uit de binnenzak trok en voorlas dat men "erg van bomen hield" maar toch akkoord ging met de kapplannen.
Kortom: een zeer beschamende vertoning, waaruit weinig respect blijkt van deze gemeente voor haar burgers, die NB met meer dan 1800(!) handtekeningen te kennen hebben gegeven de bomen te willen behouden..
Daags na dit debacle stuurden wij B&W een bericht, waarin nog eens gewezen werd op de alinea in haar eigen rapportage die kond doet van de “Reden: Bezuiniging”. Tevens uitten wij nogmaals onze verbazing over de weigering van de wethouder met ons om de tafel te gaan, en dat ons aanbod dit alsnog te doen nog steeds van kracht was.

Op 8 februari kwam via een ambtenaar een e-mail met uitnodiging om alsnog te komen praten. De BSA en KN maakten kenbaar hiertoe zeker bereid te zijn, maar dat zij niet nogmaals alleen maar voor de Bühne kwamen opdraven. Het zou deze keer om concrete mogelijkheden moeten gaan. Men kreeg de verzekering dat dit het geval was. Gemeente: “Het gaat niet voor de Bühne maar daadwerkelijk over samenspraak…Over de blessingen (voor kap gemerkte bomen), aantallen e.d. kunnen we praten… het is ons er aan gelegen een goede verstandhouding te hebben met de bomenstichting”. 
Zo werd op 17 februari gezamenlijk een aantal punten samengesteld, die aan de wethouder zouden worden voorgelegd. Na 2,5 week stilte trok de BSA maar eens aan de bel. Na 3 weken (“zorgvuldiger en beter communiceren”?) kwam de reactie van de wethouder:
O.a. zouden de voor kap gebleste bomen opnieuw worden nagelopen. Daarmee was de wethouder wel akkoord. Wat er echter intussen voor resultaat uit deze hercontrole was gekomen werd niet vermeld.
Tevens zou een heroverweging plaatsvinden van de oudere lanen. Daarmee ging de wethouder ook akkoord, “maar ondertussen moest de kap gewoon doorgaan” (?!).
Een omgekeerde, kromme redenering. Of de heroverweging ook is uitgevoerd, en welk resultaat daaruit is voortgekomen, werd ook niet vermeld.
En wat het kappen betreft: men gaat “de periode tot en met het begin van het broedseizoen op 15 maart volledig benutten”..
De gemeente gaat nu wel een Bomenbeleidsplan maken. Echter, een gemeente die zichzelf respecteert behoort een dergelijk plan natuurlijk allang te hebben. Voor een oplossing in deze zaak gaat dit Bomenbeleidsplan niet meer zorgen.
De BSA “mocht nog suggesties doen”. Klaarblijkelijk zijn de vele suggesties intussen al door ons gedaan op 4 en 17 februari geheel aan de wethouder voorbijgegaan.
Kortom; er is feitelijk dus niets veranderd. Toch opnieuw een schijnvertoning.
Van het “hechten aan een goede verstandhouding” is hiermee helaas weinig gebleken.
De gemeente Oude IJsselstreek heeft wel de mond vol van burgerparticipatie en het “herstellen van vertrouwen”, maar leeft helaas niet met het belang van de samenleving..

Mede namens Belangengroep Kappen Nou,
Bomenstichting Achterhoek

Zie ook:
http://bomenachterhoek.blogspot.nl/2016/02/toch-overleg-901-bomen-oude-ijsselstreek.html
zaterdag 12 maart 2016

Boomfeestdag 2016 in de Achterhoek

Na herhaalde oproepen aan alle Achterhoekse gemeenten met de vraag welke activiteiten men heeft gepland voor de Boomfeestdag op 16 maart as., was de response wel heel bedroevend.
Hoewel gemeenten niet zelden graag trots claimen "een Groene Gemeente" te zijn, hebben slechts drie gemeenten gereageerd:

Bronckhorst:
De organisatie van de boomfeestdag wordt hier al enige jaren niet meer door de gemeente gedaan. De organisatie hiervan ligt o.a. bij Bomenbelang Bronckhorst, 't Onderholt en verschillende groenvoorzieners.

Doetinchem:
Op de boomfeestdag gaat men in Doetinchem, samen met school Hagen en Wethouder Lambregts, enkele bomen aanplanten in het arboretum Ruimzicht. Tevens zal men gezamenlijk de nieuwe informatiebordjes onthullen. Bij elke boom in het arboretum staat een bordje met informatie over de betreffende boom. De nieuwe bordjes zijn voorzien van een QR-code, waarmee nog meer informatie over deze boomsoort verkregen kan worden. 

Montferland:
Deze gemeente heeft besloten boomfeestdag dit jaar in het najaar te vieren. Reden hiervoor is dat de Nationale Boomfeestdag altijd erg laat in het plantseizoen is en er hierdoor veel bomen uitvallen. De ervaring leert dat als bomen in het najaar geplant worden er meer bomen aanslaan. Men gaat het daarom dit jaar anders doen. Dit heeft voor de bomen voordelen, maar voor de publiciteit is dit nadelig, omdat je dan niet met de landelijke dag meedoet. Daarom zal men intern en met de scholen bekijken hoe dit bevalt en of de gemeente hier haar jaarlijkse lokale boomfeestdag van zal gaan maken. Afbeeldingsresultaat voor boomfeestdag

Het thema voor dit jaar is: Bomen en Bossen.
Meer info: http://bit.ly/1MdnHe8

vrijdag 11 maart 2016

Gekandelaberd

Deze foto van mooie gekandelaberde Kastanjebomen in Den Haag, kregen wij toegestuurd door een sympathisante.Meer info over kandelaberen: 
https://nl.wikipedia.org/wiki/Kandelaberen


vrijdag 4 maart 2016

Wat een opsteker...

Anonieme gift van iemand uit Lochem die van bomen houdt; zomaar in de brievenbus.
We zijn er stil van...


dinsdag 1 maart 2016

TILIA CORDATA - BOOM VAN HET JAAR 2016

Tilia cordata (kleinbladige winterlinde) is gekozen tot boom van het jaar 2016.

De verkiezing, een initiatief vanuit de boomkwekerijsector, kreeg het thema 'Bomen voor bijen' mee. Er werden dertig boomsoorten voorgedragen, drie bomen werden genomineerd: Sophora japonica (honingboom), Tilia cordata (winterlinde) en Tetradium daniellii (bijenboom). Belangrijke criteria voor de jury waren de kwaliteit van de boom als voedselbron voor bijen (nectar, stuifmeel), de functionaliteit, een gezonde groei en beschikbaarheid bij kwekers. Uiteindelijk gingen de meeste stemmen naar de winterlinde. 

Zijn bloei in juni en juli valt gelijk met die van enkele andere lindensoorten, zodat bijen specifiek op linden vliegen om nectar en stuifmeel te verzamelen. Overigens koos ook Duitsland de winterlinde tot boom van het jaar 2016.

Bron: Natuur Net Nieuws maart 2016
uitgave van platform GROEN! natuurlijk:
www.groen-natuurlijk.nl