zondag 10 september 2023

Toekomst Paardenkastanje in Nederland

De afgelopen twee decennia is het aantal aangetaste en afgestorven kastanjebomen door de kastanjebloedingsziekte toegenomen. Toch blijkt uit onderzoek door Wageningen University & Research dat de paardenkastanje toekomst heeft in Nederland. Met een speciaal ontwikkelde methode hebben de onderzoekers een grote en diverse collectie kastanjes gescreend op gevoeligheid voor de bacterie die de kastanjebloedingsziekte veroorzaakt.

De bomen werden kunstmatig met de bacterie geïnfecteerd waarna de symptoomontwikkeling in het jaar erna werd gevolgd. Daarbij blijkt dat er grote verschillen in gevoeligheid voor de kastanjebloedingsziekte bestaan tussen kastanjes onderling.

Een aantal minder bekende soorten heeft er duidelijk minder last van. Nog belangrijker is dat er ook tussen individuen van één soort duidelijke verschillen zijn waargenomen; zelfs binnen de zeer gevoelige gewone paardenkastanje blijken individuen voor te komen die duidelijk minder gevoelig zijn voor deze ziekte.

Bron: Wageningen University & Research via NatuurNetNieuws, uitgave van platform

GROEN!natuurlijk: www.groen-natuurlijk.nlvrijdag 21 juli 2023

Onze naam “Bomenstichting Achterhoek” zou de indruk kunnen wekken dat we ons alleen met het voorkómen van het kappen van bomen bezighouden.

Dat is echter zeker niet het geval. De statuten van onze stichting zijn veel ruimer, omdat bomen niet een geïsoleerde positie innemen maar ten dienste staan en afhankelijk zijn van thema’s als biodiversiteit, klimaat, water, leefomgeving. Ook bedreiging door allerlei gevaarlijke stoffen en activiteiten in de omgeving spelen een rol.

Verschillende mensen zijn voor onze stichting aan het werk om de natuur te beschermen; zowel bestuursleden als adviseurs en contactpersonen. (Zie: https://bomenachterhoek.blogspot.com/p/over-de-stichting.html).

Zij overleggen met gemeenten, provincie, politici en collega-natuurbeschermingsorganisaties.

Wij werken het liefst aan de voorkant van processen door het geven van adviezen, het indienen van zienswijzen op nieuw beleid en wetgeving.

Echter ervaren wij helaas bij de politiek niet zelden te weinig werkelijke interesse in - en kennis van de natuur; ondanks het vele gebruik van populaire woorden als: “groen, duurzaam, klimaat, biodiversiteit”, etc..

Soms kunnen we daarom ook juridische procedures niet uitsluiten, zoals handhavingsverzoeken en/of bezwaarschriften of evt. zelfs een beroepsprocedure.

En hoewel onze medewerkers veel energie steken in hun eigen deskundigheidsontwikkeling, hebben wij toch soms bijv. meer zowel specialistische, juridische als ecologische deskundigheid nodig.

Dus hulp is welkom!
zondag 7 mei 2023

ANNA PAULOWNABOOM (Paulownia tomentosa)

De Anna Paulownaboom bloeit in mei met licht lilapaarse trompetvormige bloemen die aan de binnenzijde geel gestreept zijn. De bladeren die na de bloei verschijnen worden ontzettend groot: meer dan 30 cm lang en 15 cm breed. Ze zijn tegenoverstaand, breed-eirond en behaard en hebben een hartvormige voet.

Jonge takken zijn dik en ook viltig behaard (Tomentosa is Latijn voor ‘behaard’). Oudere takken worden kaal en zijn hol. Tussen augustus en oktober groeien er leerachtige, bruine eivormige doosvruchten aan de takken, die aan de onderzijde een spitse snavel hebben.


Rijpe vruchten splijten over de volle lengte open en laten een groot aantal kleine, gevleugelde zaden los. De lege zaaddozen blijven nog lang aan de boom hangen. Jonge planten zijn gevoelig voor vorst, maar een oudere boom is winterhard. Het hout wordt niet door insecten aangetast. Men maakt er onder andere kisten, klompen, meubels en muziekinstrumenten van.


De boom komt oorspronkelijk uit China. Volgens oud gebruik plantte men in China een zaadje van de boom bij de geboorte van een meisje.

De snelgroeiende boom ontwikkelde zich terwijl het meisje opgroeide. Als ze ging trouwen hakten familieleden de boom om en maakten er allerlei gebruiksvoorwerpen voor de bruidsschat van. Nog steeds wordt het hout zowel in China als in Japan veel gebruikt voor houtsnijwerk.

De boom is vernoemd naar de Russische vrouw van Koning Willem II, Anna Paulowna, die een voorliefde had voor bijzondere planten. In het buitenland wordt de boom daarom ook ‘prinsessenboom’ of ‘keizersboom’ genoemd.


Bron: NatuurNetNieuws, uitgave van platform GROEN! natuurlijk: www.groen-natuurlijk.nlzaterdag 6 mei 2023

EUROPESE BOOM VAN HET JAAR 2023

De Poolse eik “Fabrykant” won de verkiezing met 45.718 stemmen en mag zich nu een jaar lang de Europese Boom van het Jaar noemen. De Slowaakse Drakeneik werd tweede met 18.198 stemmen. De bijna 250 jaar oude Markiezeneik op landgoed Amelisweerd (U)  kreeg 8.616 stemmen.

Soort: Gewone eik (Quercus Robur L). Leeftijd: 180 JAAR OUD. Regio: Łódź, Polen

    Koning der eiken in een zee van bloemen. (Foto links: Paulina Grzelak, foto rechts: Konrad Ciezki) 

Dit is een van de meest originele bomen in Polen, een symbool van levensduur en wijsheid. Zijn unieke vorm brengt bezoekers naar het park Klepacz in Łódź. Een van zijn takken is s-vormig en meer dan 20 meter lang. Zijn bladerdak reikt tot een indrukwekkende 33 meter hoogte. In het voorjaar staan de saffierweiden rond de eik vol met sneeuwpracht en Siberische pompoenen.


Bron: NatuurNetNieuws, uitgave van platform GROEN! natuurlijk: www.groen-natuurlijk.nl

Hallenbossen

Een hallenbos wordt zo genoemd omdat de rijen dikke beukenstammen met het dichte bladerdak erboven het bos het aanzicht geven van een imposante hal of kathedraal, met pilaren en een gewelfd plafond. Onder het dichte bladerdak kan door gebrek aan licht en door concurrentie van de beukenwortels, weinig groeien.


Het is niet zo gek om van de Romeinse geschiedschrijver Tacitus te lezen dat de Germanen hun heilige wouden hadden. Als je een beukenbos inloopt kun je het gevoel krijgen een kathedraal binnen te stappen. Stammen als zuilen. De sfeer is daar heel anders. Het licht is anders. Zelfs de akoestiek is anders. De beuken vangen zoveel licht dat er op de bodem nauwelijks iets wil groeien.

Zo'n bos wordt een Fagetum Nudum genoem, een naakt beukenbos.

Onze voorouders beschouwden de stille, door gedempt licht belichte beukenbossen als voorbeeld voor de middeleeuwse kathedralen. In de volksmond werden ze 'Heilige hallen' genoemd.


Bron: o.a. Bomenwereld.nl/ Trees for All/ NatuurNetNieuws, uitgave van platform GROEN! natuurlijk: www.groen-natuurlijk.nl


HERSTEL BOSSEN LANDGOED ZUYLESTEIN

Op Landgoed Zuylestein in Leersum is een groot deel van het monumentale bos beschadigd door heftig noodweer in 2021. Voor het herstel worden ruim 11.500 bomen geplant, verspreid over het landgoed. Trees for All werkt samen met bedrijfspartner Hotels for Trees aan het herstel van de bossen van het landgoed. Er wordt onder andere gewerkt aan het herstel van de bomenlanen van het sterrenbos op het landgoed. Een sterrenbos is een bos waarbij verschillende lanen vanuit één middelpunt naar de uiteinden lopen en zo een ster vormen. In de kenmerkende lanen komen 814 nieuwe beuken. 


Ook bosvakken die verloren zijn gegaan door de valwind worden hersteld. Daar komen nieuwe bomen van soorten die in deze omgeving thuishoren zoals beuk, gewone esdoorn, fladderiep, winterlinde, zomereik, hazelaar, tamme kastanje, haagbeuk, lijsterbes en Europese vogelkers.

Het hakhoutbos dat typerend is voor Landgoed Zuylestein heeft ook geleden onder de storm. Dit is bos dat eeuwenlang is gebruikt om hout te oogsten. Het hakhoutbos op het landgoed bestond vooral uit essen. Die bleken niet goed bestand tegen de essentaksterfte. Daarom worden er nu meerdere verschillende soorten aangeplant, zoals vuilboom, lijsterbes, wintereik, winterlinde en hazelaar.


Bron: Trees for All/ NatuurNetNieuws, uitgave van platform GROEN! natuurlijk: www.groen-natuurlijk.nl


zondag 16 april 2023

Galerijbossen

Galerijbossen zijn bossen die een corridor vormen langs rivieren of wetlands en voorkomen in landschappen die doorgaans weinig bosrijk zijn, zoals savannes. De groeiplaatsen van deze bossen onderscheiden zich van de omliggende landschappen omdat ze bijvoorbeeld voedselrijker zijn of vochtiger en/of er minder grote kans op branden is.

Ze dienen als verspreidingsgang voor faunasoorten, waardoor dieren vrij kunnen bewegen in een door mensen gedomineerd landschap. Het draagt bij door zijn aaneengesloten bladerdak om de kruising van waterlopen naar een bepaald aantal soorten te vergemakkelijken, hetzij door het bladerdak (eekhoorns, kleine zoogdieren, insecten), hetzij via de talrijke stammen van dode of levende bomen die een 'brug' over de rivier vormen. In sommige regio's gebruiken avifaunasoorten de bossen niet alleen voor beweging maar ook voor foerageren en voortplanten.

De bossen zijn soms maar enkele meters breed, omdat ze afhankelijk zijn van het water waar ze langs liggen. Deze bossen zijn in verschillende delen van de wereld kleiner geworden, veroorzaakt door verschillende menselijke activiteiten, zoals de bouw van stuwen en dammen, die hebben geleid tot overstromingen en de natuurlijke stroom van water hebben verstoord. Ze zijn vanwege hun geringe breedte en lange grens zeer gevoelig.


Bron: NatuurNetNieuws, uitgave van platform GROEN! natuurlijk: www.groen-natuurlijk.nl


maandag 9 januari 2023

DE REGENBOOG BOOM - Regenboogeucalyptus (Eucalyptus deglupta).

 De schors van de Eucalyptus Deglupta bladdert op natuurlijke wijze af: de stukken die loskomen, brengen de onderste lagen van het hout aan het licht. De onderlaag bevat alle kleuren van de regenboog: oranje, paars, roze, blauw…


Wat een droom om ooit door een bos vol regenboogbomen te lopen. De bomen zijn niet alleen qua kleur ware kunstwerkjes, maar ook qua grootte. Ze worden zo’n 75 meter! Dat moet een prachtig gezicht zijn.

Helaas wordt de regenboogboom veelvuldig gekapt voor het produceren van papier. De boom groeit in de tropische bossen van de Filipijnen en is niet bestand tegen vorst.

Bron: NatuurNetNieuws, uitgave van platform GROEN! natuurlijk: www.groen-natuurlijk.nl