vrijdag 28 december 2012

Kale bomen herkennen

In de zomer is de natuur makkelijk te ontleden, maar hoe doe je dat in de winter, als al het blad verdwenen is? Met de Winterflora van Dirk Slagter wordt het een stuk makkelijker. Want knoppen, takken, vruchten en stam vertellen ook een verhaal.
Met deze nieuwe uitgave breng je in de winter 110 bomen, struiken, klim- en slingerplanten vlot op naam. Ideaal voor elke excursie of wandeling in de ogenschijnlijk ‘saaie’ winter. De natuur in de winter lijkt te slapen, maar door de veelvormigheid aan knoppen, takken en vruchten is een wereld te ontdekken.

Vorm van vruchten
Bomen en struiken kan je in de winter onderscheiden door de vorm van de vruchten zoals dennenappels, door de kleur of ruwheid van de stam, door knoppen die kleverig kunnen zijn en zelfs door de geur. Sommige soorten herken je zelfs met de ogen dicht. Bijvoorbeeld ‘ kattenpis’ bij de knoppen van de zwarte bes, ‘sterk kruidig’ bij de amberboom en ’appel’ bij de egelantier.
 • Meer over het boek Winterflora via www.natuurmedia.nl
 • Winkelprijs: € 14,50
 • ACTIEPRIJS tot eind 2012: € 12,50
 • Auteur: Dirk Slagter 

donderdag 27 december 2012

Nieuwe aanplant

Op landgoed Enserinck in de Achterhoek wordt het parkbos aangepakt.
Hier ziet u hoe een echte laanstructuur is aangeplant, met dubbele rijen jonge lindebomen.


De oudste boom van Nederland!

Dit is de Dikke Boom op landgoed Verwolde in Laren, in onze onvolprezen Achterhoek!
Volgens velen zou dit de oudste eik in Nederland zijn. Deze mag natuurlijk niet ontbreken op onze weblog.


De geschiedenis is te lezen op dit bord. 

  
Helaas is de eik niet meer in goede staat. Wel wordt hij nog zo goed mogelijk verzorgd. 

 

U kunt een kleine bijdrage leveren aan de verzorging in de collectebus aan het hek rondom de boom.

Kale kruin kantwerk

 
Ziehier hoe prachtig de vertakkingen van de kruin van deze esdoorn afsteken tegen de achtergrond.
(Aan de IJssel bij Dieren).

Bomen in hoog water

Dit is de toegangsweg naar de Gelderse Poort in Spankeren. Elk jaar loop deze onder en staan deze eiken met hun stam een flink eind onder water.
Blijkbaar kunnen ze hier tegen, want ze staan er al even!Ook deze boom komt elk seizoen onder water te staan in de IJssel bij Dieren.
Het lijkt een fruitboom. Volgende zomer nog maar eens kijken wat voor boom het is!zaterdag 22 december 2012

Bomenplan gemeente Oost Gelre

Bron: De Groenlose Gids, d.d. 21/12/2012.


Ook de Bomenstichting Achterhoek dacht mee met de gemeente teneinde een visie te bepalen voor de toekomst van bomen in de gemeente Oost Gelre.
Op 19 februari wordt dit plan in de Raad behandeld.
Klip op artikel om te vergroten.

dinsdag 18 december 2012

Uitspraak rechter bomen Vorden

De rechter heeft gesproken: kort gezegd stelt de rechter ons in het gelijk, maar vindt het belang van de gemeente zwaarder wegen en daarom mogen de bomen alsnog worden gekapt.
Zo is dan een einde gekomen aan een lange strijd om het behoud van zoveel mogelijk van de 74 bomen in het centrum van Vorden; eerst gevoerd door Bomenbelang Vorden/ Bronckhorst, en daarna op verzoek van deze vereniging overgenomen door de Bomenstichting Achterhoek.

Natuurlijk is Bomenstichting Achterhoek niet blij met de uitspraak van de rechter. Toch zijn we van mening dat we veel bereikt hebben met het indienen van de bezwaren: de 15 lindebomen aan de Bleek worden niet gekapt maar een stukje verplaatst en de zuileiken worden op depot gezet.

Vele malen hebben wij getracht met de gemeente in gesprek te komen. Ook de ruim 2000 handtekeningen vanuit de Vordense bevolking konden de gemeente niet bewegen de dialoog aan te gaan. Dus begonnen wij een bezwaarprocedure.

De zitting bij deze Bezwaren Commissie, met zo’n 100 sympathisanten op de tribune, resulteerde in een advies waardoor de gemeente Bronckhorst nog wel een aantal zaken had in te halen; bomenanalyse rapporten die al gemaakt hadden moeten worden voordat de kapvergunning werd verleend.

De wethouder deed daarna een “handreiking”; de zuileiken en de 15 lindes aan de Bleek verplanten.

In augustus deden wij al een compromisvoorstel: dat hield in:
 • behoud van de acht platanen, Zutphenseweg.
 • behoud van de 16 kastanjes, Dorpsstraat.
Als wisselgeld boden wij:
 • akkoord met de kap van de zuileiken aan de Zutphenseweg, omdat deze 2 x verplant zouden worden en de eiken zo’n aktie waarschijnlijk toch niet zouden overleven.
 • de lijsterbessen aan de Komvonderlaan waren in slechte conditie; bovendien waren de omwonenden akkoord met de kap.
Reactie van de gemeente hierop was dat men nu opeens de zuileiken tot elke prijs wilde behouden. Verder werd niet op ons voorstel ingegaan.

Wij zagen ons daarom genoodzaakt een Voorlopige Voorziening in te dienen bij de rechtbank; het middel om de kap in elk geval tegen te houden tot de rechter uitspraak heeft gedaan.
Deze zaak diende op 10 december. Op 27 november deden wij weer een compromis voorstel; ons eindbod was:
 • behoud van de acht platanen aan de Zutphenseweg.
 • behoud van nog 4 kastanjes bij de kerk.
Op dit laatste voorstel/eindbod heeft de gemeente geen enkele reactie gegeven. Dit in tegenstelling tot de bewering in de Gelderlander van 12 december van een woordvoerder dat "de gemeente op de Bomenstichting Achterhoek wachtte: Zij moeten de stap zetten”. 

Wel werden ons te elfder ure, zeer kort voor de rechtszitting, nog nieuwe expertise rapporten (d.d. 5 december) over de bomen verstrekt.
Hieruit bleek dat een flink aantal van de kastanjes aan de Dorpsstraat inmiddels ook door de bloederziekte was aangetast, dus had het helaas geen zin om deze nog te proberen die allemaal te behouden, en bleven de platanen over.

Dit nieuwe beoordelingsrapport over de platanen stelde zelfs dat voor alle acht bomen de kapvergunning geweigerd diende te worden: 
“De platanen zijn gezond. Vervanging van de huidige bomen door nieuwe aanplant met een vergelijkbare kroonafmeting is praktisch niet uitvoerbaar. In de toekomst komt de kant van de nieuwe rijbaan op grotere afstand van de platanen te liggen dan in de huidige situatie, waardoor er meer mogelijkheden ontstaan de groeiplaats goed in te richten onder de verharding van het trottoir en de toekomstige parkeervakken aan de zuidzijde van de bomen. Vanwege bovengenoemde omstandigheden is het haalbaar de platanen in te passen en wordt de kapvergunning geweigerd”.

Het trieste is, dat wat de platanen betreft het vooral gaat om de aanleg van slechts vijf extra parkeerplaatsen. Die vindt de gemeente Bronckhorst blijkbaar belangrijker dan de wens van meer dan 2000 van haar burgers.

 

zaterdag 15 december 2012

Respectabele Esdoorn!

Deze Esdoorn of ahorn (Acer) staat in het parkbos van paleis 't Loo. Ooit is de oude boom gekapt en is de stronk weer uitgelopen, met dit prachtige resultaat.
Er zijn wel 120 soorten esdoorns; dit is de Acer saccharinum, een Amerikaanse zilveresdoorn of Witte esdoorn.

Oude tamme kastanjeboom

De kastanje is oorspronkelijk geen inheemse boom in ons land.


 
Dit prachtige exemplaar vindt u buiten het dorp Almen (gemeente Lochem).
Gelukkig blijken tamme kastanjes (nog) niet vatbaar voor bloederziekte, zoals je paardenkastanje.

Douglas spar

De douglasspar (Pseudotsuga menziesii, is in tegenstelling tot wat zijn naam doet vermoeden geen spar maar een den. (Pinaceae familie). De boom komt van nature uit het westen van Noord Amerika, waar hij een hoogte kan bereiken van wel 100 meter! Bij ons in Europa wordt hij meer dan 50 m.
 
Een mooie laan met Douglas sparren: landgoed de Velhorst, Lochem.De Douglas heeft prachtige schorsDe naalden zijn wit aan de onderkant
 

 
 
De kegels zijn te herkennen aan de "pluizen" op de schubben.
 
 
 
 
 
 

Plataan vergroeid met hekHier kunt u zien hoe een plataan om de buis van een hek is heengegroeid.
De boom schijnt er niet van te lijden!
maandag 10 december 2012

Grote, oude bomen sterven in versneld tempo uit in veel delen van de wereld.

Daarvoor waarschuwen drie vooraanstaande ecologen vandaag in het wetenschappelijke tijdschrift Science.
Wat de oorzaak van het uitsterven van de bomen is, is nog niet precies bekend. Daarvoor is dringend verder onderzoek nodig, zegt professor David Lindenmayer, de hoofdauteur van het onderzoek, meldt Science Daily.
 
Als er geen politieke maatregelen worden genomen, zullen oudere bomen verdwijnen of in aantal verminderen in veel delen van de wereld, zegt Lindenmayer.

Ecosysteem

Bomen met een leeftijd van tussen de 100 en 300 jaar oud zijn volgens het onderzoek erg belangrijk zijn voor het ecosysteem op aarde: ze bieden onderdak voor vele dieren, ze nemen koolstof op, en zijn een bron van voedsel. Kleinere, jongere bomen vervullen die functie in veel mindere mate.
De onderzoekers ontdekten dat grote bomen sneller uitsterven toen ze een Zweeds archief onderzochten, waarin sinds 1860 informatie over Zweedse bossen is opgeslagen.
Een later onderzoek naar een bos in Australië bevestigde dat oude bomen niet alleen stierven in bosbranden, maar ook tien keer zo snel stierven zonder bosbranden. Mogelijke redenen zijn droogte, hoge temperaturen en het omhakken van bomen, maar ook andere redenen worden niet uitgesloten.

Bron: Nu.nl


 

vrijdag 7 december 2012

Resultaat onderhandelingen bomen Hengelo!


Vandaag zijn de gemeente Bronckhorst en Bomenstichting Achterhoek tot overeenstemming gekomen inzake het behoud van een aantal beeldbepalende bomen in Hengelo.

Voor de herinrichting van het centrum zouden veel bomen worden gekapt. Tijdens de rechtszitting op 22 november adviseerde de voorzieningenrechter beide partijen eerst te onderhandelen om zodoende tot een oplossing te komen.

In de overeenkomst van vandaag is het volgende vastgesteld: in de voormalige burgemeesterstuin zullen vijf beeldbepalende bomen worden ingepast ten koste van enkele parkeerplaatsen.

Ook zullen acht bomen op de hoek Raadhuisstraat/ Schoolstraat niet worden gekapt.

De Beatrix boom wordt verplant en de linde aan de Regelinkstraat blijft bij de pomp staan. De Bomenstichting Achterhoek is gedeeltelijk tevreden met deze uitkomst gezien de plannen die al waren vastgesteld. We hopen in de toekomst in staat te worden gesteld om in een eerder stadium mee te denken, zodat dure juridische procedures kunnen worden vermeden.

Op deze manier, in goed overleg, waardevolle bomen behouden is uiteindelijk ook het doel waar de Bomenstichting Achterhoek naar streeft.

En, zo zijn er ook alleen maar winnaars!
  

donderdag 6 december 2012

Majestueuze eik behouden!


Dick Chargois en Wim Dielman, initiatiefnemers van de nieuwe sporthal op sportpark zuid in Doetinchem, namen al in een zeer vroeg stadium contact met ons op voor advies omtrent deze eik.

U leest in dit artikel (Gelderlander van 5 december) hoe, door vroegtijdig overleg, een tijdrovend traject met kapvergunningen, Bezwaren Commissies, etc. kon worden voorkomen!

 (Klik op artikel voor vergroting).

vrijdag 23 november 2012

Rechtszaak bomen masterplan Hengelo

Op 22 november diende deze zaak bij de Voorzieningenrechter im Zutphen.
Bomenstichting Achterhoek had een voorlopige voorziening ingediend om de plannen voor de kap van (naar nu blijkt) meer dan 100 bomen in Hengelo centrum door de gemeente Bronckhorst te voorkomen.
Onze advocate maakte duidelijk dat wij geen bezwaar hebben tegen de beoogde herinrichting van het Hengelose centrum, uiteraard wel tegen het o.i. nodeloos kappen van een aantal waardevolle bomen.
De rechter stelde voor in onderhandeling gaan om zo te proberen gezamenlijk tot een oplossing te komen.
Beide partijen waren het hiermee eens; zeer binnenkort zal dit plaatsvinden.

 
Straatbeeld van inmiddels heringericht gedeelte van Hengelo.
Mooie bestrating; boompjes die nog zo'n 25 jaar nodig hebben om wat te worden...
 
 
 

dinsdag 20 november 2012

Weert introduceert nieuw bomenbeleidsplan om bomen te beschermen


Bron: Groene Stad/ 13.11.2012
Wat maakt in Weert, als Groenste stad van Nederland, zoveel indruk? De monumentale bomen, de prachtige lanen en de bijzonder intieme groene plekjes. De bescherming van waardevolle en monumentale bomen is noodzakelijk voor de toekomst. De gemeente Weert heeft een nieuw bomenbeleidsplan.

Eén van de acties uit dit plan is het vernieuwen en aanvullen van het bomenregister. In dit bomenregister worden de groene monumenten van Weert, de oude en/of bijzondere bomen, de straatbomen en bijzondere gebieden beschermd.
Verschil
Het verschil in waardevol en monumentaal wordt gemaakt om monumentale bomen ook echt als monument te beschermen. De waardevolle bomen zijn de bomen die in de toekomst monumentaal kunnen worden of van uitzonderling belang zijn door de kenmerken of de locatie.
Meerwaarde voor woonomgeving
Bomen die in het bomenregister of in de bestemmingsplannen staan, mogen niet zomaar gekapt worden. Monumentale en waardevolle bomen zijn extra beschermd. Bij eventuele kap is een goede en objectieve afweging van belangen verplicht. De afwegingen staan in het bomenbeleidsplan. Een monumentale of waardevolle boom in uw de verhoogt de meerwaarde voor uw woonomgeving. De bomen leveren een grote bijdrage aan een groen straatbeeld, wat de titel ‘Groenste stad van Nederland’ waarmaakt.
Meer informatie
Meer informatie over de criteria voor het beoordelen van een boom staat in het bomenbeleidsplan. Dit plan is te downloaden via www.weert.nl/groen »
Groenste stad
Weert is in september 2012 gekozen tot de Groenste Stad Nederland. De Limburgse stad won Goud in de nationale groencompetitie Entente Florale 2012. Weert en Bergeijk Groenste stad en dorp van Nederland 2012 »


vrijdag 16 november 2012

Uitspraak rechter inzake Saturn Doetinchem

 (Klik op artikel voor vergroting)

Het komt er op neer dat de rechter ons beroep gegrond heeft verklaard omdat de gemeente procedurele fouten heeft gemaakt, maar de gemeente deze fouten vergeeft.
De bomen mogen dus helaas worden gekapt..
Wel moet de gemeente de door ons gemaakte kosten aan ons terugbetalen.

donderdag 15 november 2012

Onjuiste weergave feiten van gemeente Oude IJsselstreek

Na de door de Bomenstichting Achterhoek geconstateerde illegale kap van de bomen in het centrum van Varsseveld, werd tijdens een gesprek met wethouder Rijnsaardt afgesproken dat de gemeente een persbericht hierover zou doen uitgaan.
De inhoud hiervan was echter niet conform hetgeen was besproken.
Tevens is de uitspraak "Overigens was het wel de bedoeling dat de bomen zouden weggaan" onjuist.

Zie bijgaande artikelen van De Gelderlander.
(Klik op artikelen voor vergroting).

WUR leidt processierups om de tuin

WAGENINGEN - Onderzoekers van de Wageningen Universiteit zeggen een middel te hebben ontdekt om de overlast van eikenprocessierupsen effectief aan te pakken.

De onderzoekers maken daarbij gebruik van de neiging van de rupsen zich in grote colonnes te verplaatsen. Met behulp van het middel, een natuurproduct, worden valse sporen uitgezet waarmee de rupsen kunnen worden gelokt of waardoor de colonne uiteenvalt.


Volgens de WUR is verder onderzoek naar werkzame stoffen nodig. Dat zal zo'n twee jaar gaan duren.

Bron: Omroep Gelderland

dinsdag 30 oktober 2012

Overleg met gemeente Montferland

Al geruime tijd is de gemeente Montferland bezig met de herinrichting van het 'Lockhorstpark' in Didam. 
Wij zijn betrokken bij de keus van de te kappen bomen.
Het betreft een project waarbij de gemeente samen andere partners een herinrichting van het park financiert.
De onderstaande termen spelen een grote rol in het ontwerp:

 • Waardevol gebied;
 • Groene oase;
 • Gebruikswaarde;
 • Natuurwaarde;
 • Spelen
 • Recreatie;
 • Sociale cohesie


(Klik op de tekening voor vergroting)

 

vrijdag 26 oktober 2012

'Aantal onbekende boomaantastingen neemt drastisch toe'

 

Het aantal onbekende boomaantastingen neemt drastisch toe. Dat concludeert Bomenwacht Nederland naar aanleiding van driejarig onderzoek naar boomaantastingen in de gemeente Alphen aan den Rijn.

'Aantal onbekende boomaantastingen neemt drastisch toe'Volgens Bomenwacht Nederland zijn veel gemeenten niet op de hoogte van onbekende aandoeningen en wordt er niet op gemonitord. Het gaat om bastknobbels, bastlijnen, bastscheuren, bastvlekken en transparantie.

Uit het onderzoek naar 121 bomen, onderverdeeld in tien verschillende soorten, blijkt dat het aantal aantastingen sinds 2009 gemiddeld met 11% is toegenomen. Na drie jaar bleek 80% van de gecontroleerde bomen een of meer onbekende aantastingen te hebben.

Uit eerder onderzoek blijkt dat bodemomstandigheden of een tekort aan voedingsstoffen niet de oorzaak zijn van de aantastingen. Ook beschikbaarheid van water is uitgesloten als oorzaak.

Zeer urgent
Volgens de onderzoekers is de noodzaak van vervolgonderzoek zeer urgent, nu blijkt dat de vitaliteit van het bomenbestand sterk afneemt. Zij pleiten voor een landelijk onderzoek.

Het is volgens de onderzoekers voor 99% zeker dat er een milieufactor in het spel is. De onderzoekers noemen het zorgelijk dat de oorzaak na vele jaren onderzoek nog niet is gevonden.

Uit tuin en landschap 24-08-2012

dinsdag 23 oktober 2012

Rechtszitting Bomenstichting/ Saturn Doetinchem

Op 22 oktober diende de zitting Bomenstichting Achterhoek versus Gemeente Doetinchem en de projectontwikkelaar van Saturn.
Wij spanden deze zaak aan in samenwerking met de Stichting Milieuwerkgroep De Oude IJsselstreek.
Verslag De Gelderlander:

 


zondag 21 oktober 2012

Gemeenten kappen illegaal!

Regelmatig komen wij tegen dat gemeenten zelf illegaal kappen. Ook nu is dit weer het geval. Hierbij een artikel uit de Gelderlander van 20 oktober, waarin aandacht wordt besteed aan weer zo'n treurig incident waarbij het karakteristieke dorpscentrum van Varsseveld onherstelbaar werd vernield.
 
 

(Klik op de artikelen voor vergroting). 

 
 

zaterdag 13 oktober 2012

Bomen als Kostenpost

Is een bedrag van € 738,- om een boom te laten kappen gerechtvaardigd? Op de website van Vers Beton woedt hierover een discussie (‘Hoge bomen vangen veel geld‘). De Bomenridders zijn van mening dat deze discussie afleidt van waar het daadwerkelijk om gaat, namelijk het grote belang van bomen (en andere groenstructuren) voor onze leefomgeving. Zeker in zo’n stenige stad als Rotterdam waar de luchtkwaliteit ernstig te wensen overlaat. Bomen moeten geen slachtoffer worden van gekrakeel over geld.

Monetaire waarde
Overigens moeten inwoners van Rotterdam ook voor een bouw- en sloopvergunning leges betalen. Aan het aanleggen van een oprit (uitweg) hangt een prijskaartje van € 1.083,-. Afvalstoffenheffing, OZB, waterschapsbelasting: het leven kost nu eenmaal geld. Als wij naar de rechtbank stappen om bomen van de zaag te redden, moeten wij € 310,- neertellen voor een verzoek om een voorlopige voorziening of een beroepsprocedure.
Leefbaarheid
Door zich zo blind te staren op de kosten van een kapvergunning, vergeten mensen dat bomen juist vele voordelen bieden. Bomen zijn hun geld meer dan waard. Zij zijn een investering in leefbaarheid. Een gezonde boom legt fijn stof vast, koelt de stad en zet mensen tot beweging aan. Verder vertegenwoordigen bomen ook een monetaire waarde. Koop maar eens een volwassen boom bij een kwekerij – gesteld dat dat mogelijk zou zijn. Voor een plataan met een omtrek van 120-140 cm moet dan zo’n € 6.000,- tot € 7.000,- worden neergeteld.
Leges
Of het betalen van leges voor het laten kappen van een boom voordelig voor bomen uitpakt, is ongewis. Aan de ene kant zullen mensen het wel uit hun hoofd laten om een boom om het minst of geringste om te laten hakken. Aan de andere kant wordt op deze manier wellicht illegale kap (of andere boomonvriendelijke methoden) in de hand gewerkt.
De praktijk zal het leren…
Geschreven door op okt 1, 2012 in Actueel
 
1000-jarige linde; Heede (D).
(Foto: Isolde van Overbeek)

maandag 8 oktober 2012

Herfstkleuren!

Van een sympathisante kregen we deze foto 
met prachtige kleuren toegezonden.


Herfstkleuren komen bij vele bladwisselende bomen en struiken voor.
De kleur van de bladeren verandert in de herfst gedurende enkele weken
langzaam van hun normale groene kleur naar een variëteit van geel, oranje
tot rood en bruin.
Doordat bij lagere temperaturen het chlorofyl in de bladgroenkorrels
wordt afgebroken, worden de daarnaast aanwezige pigmenten zichtbaar.
Japanse esdoorn

maandag 1 oktober 2012

Verjaardag Bomenstichting Achterhoek!Op 7 oktober vieren wij ons éénjarig bestaan!!
In deze periode gebeurde veel: we hebben o.a. een flink aantal
onnodige kapplannen voor gezonde bomen kunnen voorkomen.
Gelukkig hebben we inmiddels ook met een aantal gemeenten goed
contact kunnen opbouwen. Dat houdt in dat men reeds in een vroeg
stadium contact met ons zoekt voor overleg.
Ook vragen steeds meer mensen ons om adviezen op bomengebied.

Vier met ons mee en neem een taartje...

Bij ons is het cadeau seizoen uiteraard altijd open…
Triodos Bank: 77.64.54.846 t.n.v.
Bomenstichting Achterhoek, Doetinchem.

Hartelijk dank!!


zaterdag 29 september 2012

Klimop in bomen; vloek of zegen?

Klimop (Hedera) in bomen zou een veel kleiner probleem zijn dan vaak wordt beweerd. In principe zou de boom er geen of slechts heel weinig last van hebben. Dit zou bijvoorbeeld het geval kunnen zijn bij bomen met een kleine kroon waar vanwege de klimop wat lichtconcurrentie kan optreden.


In de winter kan klimop prachtig verkleuren, dit zou te maken hebben 
met suikers die bij vorst dienen als anti-vries.

Klimop is een ecologisch waardevolle plant, waarvan we de positieve 
factoren en functies eerder moeten beschermen dan dat we de klimop 
als "boomvijand" bestempelen. Klimop is een kostenloze en effectieve 
luchtfilter, en biedt levensruimte voor talrijke insecten, vogels en kleine
zoogdieren, die allemaal meewerken om schadelijke organismen tegen
te gaan.

(Bron: www.boomzorg.nl)

Met dikke hederastam begroeide eik
(Landgoed Beekvliet Borculo)vrijdag 28 september 2012

Actie voor meer heggen en houtwallen in Gelderland krijgt een vervolg

Een fraaier landschap met meer heggen en houtwallen. 
Dat is het doel van het Gelderse Steunpunt Heg en Houtwal. 
Dit steunpunt wil de totale lengte van heggen en houtwallen in 
het landschap met behulp van particuliere eigenaren vergroten. 
De afgelopen twee jaar zijn in Gelderland dankzij succesvolleacties 
van dit Steunpunt duizenden meidoorns, sleedoorns, elzen en 
hazelaars aangeplant. Vanwege dit succes biedt het Steunpunt 
Heg en Houtwal deze actie opnieuw aan voor bewoners in Gelderland. 
Met steun van de Nationale Postcode Loterij kunnen particuliere 
eigenaren met flinke korting haag- en bosplantsoen aanschaffen. 
De actie loopt van 24 september tot en met 28 oktober.

Deelnemers kunnen haag- en bosplantsoen met flinke korting 
aanschaffen. Samen met Stichting Landschapsbeheer Gelderland
 kunnen ze een eigen heg of houtsingel ontwerpen. 
Voor elke belangstellende wordt een soortenlijst opgesteld en het 
plantmateriaal besteld.

Voor deelname gelden bepaalde eisen aan de minimaal aan te 
planten lengte en breedte van de hagen. Het gaat om het aanleggen 
van lange verbindende linten in het agrarisch cultuurlandschap. 
Alleen landschappelijke beplanting komt in aanmerking, geen 
erfbeplanting. De elementen die in aanmerking komen zijn: houtsingels, 
houtwallen, vrij uitgroeiende hagen en elzensingels. 
De minimale lengte die een deelnemer moet aanplanten is 100 meter. 
Op 17 november is de uitdeeldag van het plantmateriaal op het kantoor 
van Landschapsbeheer Gelderland in Rozendaal.

Achterliggend doel van de actie is het aanleggen van landschappelijke
 beplanting, lange, verbindende elementen in het agrarisch 
cultuurlandschap waarlangs dier- en plantensoorten zich kunnen 
verspreiden. Het Steunpunt Heg en Houtwal is in het leven geroepen 
door Stichting Landschapsbeheer Gelderland in samenwerking met de 
Stichting Heg en Landschap. 
Dit Steunpunt hoopt door het geven van advies en steun zoveel 
mogelijk bestuurders en bewoners in Gelderland enthousiast te 
maken om een actieve bijdrage te leveren aan een hoogwaardig 
heggen- en houtwallenlandschap.

Meer informatie is te vinden op
www.landschapsbeheergelderland.nl.

bron: Stichting Landschapsbeheer Gelderland, 24/09/12
 


dinsdag 25 september 2012

Huizen kapt 61 zieke kastanjes op verschillende plekken in de gemeente

In augustus 2012 zijn door een boomtechnisch adviseur en boomveiligheids-
controleur 362 kastanjebomen in Huizen geïnspecteerd op kastanjebloedingsziekte. 
Uit deze inspectie bleek, dat 61 bomen of al dood waren of onaanvaardbaar 
veiligheidsrisico’s hadden, zodat deze bomen gekapt moeten worden. 
Met de kap van deze bomen is de gemeente op donderdag 20 september begonnen. 
De dode of zieke bomen staan op verschillende plekken in Huizen.

AanleidingIn 2002 is de kastanjebloedingsziekte voor het eerst in Nederland geconstateerd. 

Sinds 2004 verspreidt de ziekte zich in hoog tempo door Nederland en worden 
door het hele land veel bomen aangetast. 
Ook in de gemeente Huizen is dit het geval. In 2012 is 49% van het totaal aantal 
gemeentelijke kastanjes in meer of mindere mate geïnfecteerd met een 
ziekteverwekkende bacterie. 180 bomen in Huizen zijn besmet. 
De bomen die al dood waren of ernstige veiligheidsrisico’s veroorzaken worden gekapt.
Een aantal worden nog nader onderzocht en sommige bomen zullen worden gesnoeid 
in de hoop, dat ze daarmee gered worden.

ToelichtingDe kastanjebloedingsziekte veroorzaakt bloedingsverschijnselen vanuit het bastweefsel 
en zorgt ervoor dat de boom conditioneel verminderd. Hierdoor wordt de weerstand 
van de boom minder en wordt deze gevoeliger voor aantastingen van houtparasitaire 
schimmels. Door het openscheuren van bastweefsel in stam en takken ontstaan
 invalspoorten voor deze schimmels en kan stam- of takbreuk optreden. 
Uiteindelijk kan de boom, door een tekort aan transport van voedingsstoffen en water, 
geheel afsterven.
Omdat nog niet bekend is hoe de ziekte kan worden bestreden dienen aangetaste bomen 
jaarlijks te worden gecontroleerd op de ontwikkeling van de ziekte en eventuele
houtparasitaire aantastingen. Hierdoor worden onveilige situaties tijdig opgemerkt 
en voldoet de gemeente aan haar zorgplicht.

(Bron: Gemeentekrant Huizen).

Deze prachtige monumentale kastanje staat in Vorden en is nog onaangetast.
Helaas heeft de gemeente hiervoor toch een kapvergunning verleend..