vrijdag 23 november 2012

Rechtszaak bomen masterplan Hengelo

Op 22 november diende deze zaak bij de Voorzieningenrechter im Zutphen.
Bomenstichting Achterhoek had een voorlopige voorziening ingediend om de plannen voor de kap van (naar nu blijkt) meer dan 100 bomen in Hengelo centrum door de gemeente Bronckhorst te voorkomen.
Onze advocate maakte duidelijk dat wij geen bezwaar hebben tegen de beoogde herinrichting van het Hengelose centrum, uiteraard wel tegen het o.i. nodeloos kappen van een aantal waardevolle bomen.
De rechter stelde voor in onderhandeling gaan om zo te proberen gezamenlijk tot een oplossing te komen.
Beide partijen waren het hiermee eens; zeer binnenkort zal dit plaatsvinden.

 
Straatbeeld van inmiddels heringericht gedeelte van Hengelo.
Mooie bestrating; boompjes die nog zo'n 25 jaar nodig hebben om wat te worden...