vrijdag 29 september 2017

Idesia polycarpa - Oranjekers

De Idesia polycarpa - Oranjekers is een boom die je vrij zelden ziet in tuinen.
Heel decoratief en door de ruime etages geeft deze niet al te veel schaduw.

Lees meer: 

https://appeltern.nl/nl/plantenencyclopedie/idesia_polycarpa_-_oranjekers
donderdag 28 september 2017

De mooie bomen bij Kasteel Wiitem

Veel monumentale bomen in het park van kasteel Wittem; in Wittem, Zuid LimburgHemelboom – Ailanthus altissima.

Deze prachtige Hemelboom zagen wij in Roermond. 
Waarschijnlijk een ♀ boom, maar de Ailanthus is daar zelf nooit zo zeker van. De soort is soms ♀ en soms ♂, maar beide op één boom komt ook voor.
Lees meer: https://nl.wikipedia.org/wiki/Hemelboom


maandag 11 september 2017

Reactie Bomenstichting Achterhoek(BSA) op persbericht Bomenbeheer Gemeente Lochem

In haar persbericht van 7 september schrijft de gemeente Lochem dat wethouder Bert Groot Wesseldijk flink baalt van de overschrijdingen van het budget voor bomenbeheer.
Zie: https://www.destentor.nl/lochem/tekort-van-140-000-euro-ontstaan-door-bomenkap-in-lochem~aaccd9b7/

De gemeente Lochem is uitgegaan van een kostenneutraal bomenbeheer. Dat wil zeggen dat de opbrengst van het zaag- en snipperhout, volgens Lochem gemiddeld € 80 per m3, voldoende zou zijn om de uitgaven voor het jaarlijks bomenbeheer te kunnen dekken. Tot 2020 zou € 300.000 aan extra investeringen het achterstallige onderhoud moeten wegwerken, waarna de gewenste nul-balans tussen inkomsten en uitgaven zou worden bereikt.
Tijdens het overleg in de gemeentelijke belangengroep, waaraan de BSA in eerste instantie deelnam, hebben we meermalen aangegeven dat het onderhoud van de bomen volgens onze berekeningen en op basis van de ons aangereikte gegevens ongeveer € 170.000 per jaar zou gaan bedragen.
In deze belangengroep hebben we ook herhaaldelijk gevraagd om inzage in de “door een deskundige voor bomenbeheer opgestelde berekening” die in het bezit van de gemeente zou zijn. Deze bleek uiteindelijk niet te bestaan.
Om niet medeverantwoordelijk te worden gesteld voor het door ons verwachte debacle is de BSA, na een half jaar van overleg, direct na het gesprek met ex-wethouder Kottelenberg en het afdelingshoofd Openbare Ruimte, waarin deze berekening weer niet op tafel kwam, in april 2015 uit dit belangengroepenoverleg gestapt. Immers zaten wij er op deze wijze slechts “voor de Bühne” bij.
Gemeentelijk “rijk rekenen”; enkele feiten:
De opbrengsten van verkoop van zaag- en snipperhout en de opbrengsten uit verminderd gasverbruik, door openbare gebouwen te verwarmen met houtgestookte kachels, zou de opbrengst per ton hout van ongeveer € 20 naar € 80 doen stijgen;
  • In de “Kadernota 2017 Gemeente Lochem” is echter niets te vinden over de investering die gedaan moet worden om de houtverbranders aan te kopen en te plaatsen en te onderhouden;
  • Tevens realiseert de gemeente zich niet dat er na een aantal jaren niet meer voldoende brandhout beschikbaar zal zijn voor de houtverbranders en dat er dan hout moet worden ingekocht, òf er alsnog met gas moet worden bijgestookt; òf: Lochem zou nog meer flinke gezonde bomen moeten gaan kappen!
  • Als uit alle 680 per jaar te vellen bomen 2,26 m3 hout komt (dat zouden dan wel vitale, vaak beeldbepalende, bomen van gemiddeld 60 cm diameter op 4 meter hoogte moeten zijn!), dat verkocht kan worden voor € 20,- per ton, zijn de jaarkosten en jaarbaten ongeveer gelijk, als de jaarlijkse onderhoudskosten van de 55.000 bomen het na 2020 voorgestelde budget van € 21.700 tenminste niet overschrijden;
  • Om kostenneutraal te worden is volgens de gemeente een vellingscyclus van 70 jaar noodzakelijk. Populieren zullen de vereiste m3 inhoud in 70 jaar wel halen, maar voor eiken en beuken is dat nog maar zeer de vraag. Eiken zijn na 70 jaar nog maar net uit hun jeugdfase, wat inhoudt dat de gemeente aan kapitaalvernietiging zal gaan doen met tevens  grote schade aan het landschap.
Allemaal volkomen irreëel dus!
Rondetafelgesprek
Tijdens het “rondetafelgesprek” op 9 mei 2015 met afgevaardigden van diverse partijfracties, hebben we wederom aangeboden toelichting te geven op onze berekeningen. Aanvankelijk was daar vanuit enkele fracties wel belangstelling voor, maar uiteindelijk hebben wij niets meer vernomen.
Overschrijding budget
De gemeente geeft nu zelf aan dat de overschrijding van het budget voor bomenonderhoud over de periode najaar 2016 tot najaar 2017, tussen € 140.000 en € 190.000 zal gaan bedragen, terwijl er tot 2020 per jaar ook al € 75.000 extra in gestopt wordt.
De kosten voor het eerste jaar bomenbeheer zijn dus ((140+190)/2)+75 = € 240.000 voor één jaar bomenbeheer. Dit is inclusief de inhaalactie voor achterstallig onderhoud.
De BSA stelde indertijd een beheerplan op voor 55.000 bomen. Dit geeft, uitgaande van een minimum onderhoudsniveau en reële inschattingen, een jaarlijkse kostenpost van € 171.000 voor het totale bomenbeheer. Hierin is geen rekening gehouden met een cyclus van 70 jaar, de verkoop van hout en het gebruik van houtkachels.


(Klik op afbeelding voor vergroting)

Conclusie
De BSA is van mening dat indertijd door de gemeente Lochem een realistisch, bomenbeheerplan opgesteld had dienen te worden. Het probleem “overschrijding budget ” was met een geloofwaardig plan, waaraan we met plezier hadden meegewerkt, waarschijnlijk voorkomen en er was voor ons geen noodzaak geweest de belangengroep voortijdig te verlaten.

10 september 2017


“Duurzaam bomenbeheer” Lochem toch niet zo duurzaam..:

Op 11 09 verzonden wij onderstaand bericht aan onze sympathisanten:

·      U heeft het al in de media kunnen lezen: de gemeente Lochem heeft zich ‘verrekend’. Onze boomdeskundige, tevens zelf 20 jaar hoofd Groen van een Achterhoekse gemeente en zodoende bekend met het klappen van die zweep, zag direct al dat dit volgens de berekeningen van de gemeente absoluut niet uitkon. Wij hebben de gemeente daar vele malen op gewezen en zelfs herhaalde malen aangeboden de werkelijke kosten voor te rekenen, ook aan wethouder Kottelenberg, maar daar werd steevast niet op ingegaan.
De gemeente rekende zich rijk.
Op 23 maart 2015 (wij zaten inmiddels al een half jaar met de gemeente om de tafel) mailde de betreffende ambtenaar haar reactie op onze vraag waar de berekeningen van de gemeente dan op waren gebaseerd:
“We beschikken niet over kostenberekeningen maar hebben alleen prijsindicaties van aannemers en een stagiaire. Deze indicaties zitten vol aannames en kunnen het proces verstoren. We gaan eerst alle randvoorwaarden in beeld brengen vanuit de verschillende belangengroepen; dit is het proces waar we nu middenin zitten. Deze randvoorwaarden gaan bepalen of kostenneutraal bomenbeheer haalbaar is voor de toekomst, samen met de kosten voor uitvoering en de opbrengsten uit hout en biomassa”.

Kortom; wij zijn niet verbaasd over deze “forse tegenvallers”.
Overigens is o.i. het argument van de gemeente dat: met een verplichte monitoring van vleermuisroutes in de begroting geen rekening was gehouden” onbegrijpelijk.
Bij kap, en zeker van een dergelijke omvang, is het immers al jaren wettelijk verplicht een Flora & Fauna onderzoek te laten uitvoeren!
Lees meer:

En, zoals een boomdeskundige treffend opmerkte: “Zo blijkt maar weer dat je het beheer van bomen moet overlaten aan deskundigen en niet aan politici”..

Via deze link vindt u een toelichting van onze boomdeskundige op de kosten zoals onze Stichting eerder herhaalde malen trachtte duidelijk te maken aan de gemeente Lochem:

zaterdag 9 september 2017

Onvolprezen Achterhoek

 Landgoed Verwolde, Laren

Nieuw bestuurslid Bomenstichting Achterhoek

Op 30 augustus hebben wij ons nieuwe bestuurslid: Eva Vosdingh Bessem verwelkomd!
Onderstaand haar motivatie om deze taak op zich te nemen:

Altijd gedacht dat ik een stadsmeisjewas. Ben opgegroeid in Den Haag (bij zee) en via een omweg door Spanje (aan zee) ben ik in Amsterdam beland waar ik vijftien jaar heerlijk heb gewoond, dacht ik. Ik vermoed dat het ergens is gebeurd tijdens één van mijn rondzwervingen door het prachtige Colombia, maar onbewust had ik het ritme van de stad ingeruild voor het ritme van de natuur. De stad zat ineens als een knellende schoen en ik snakte naar stilte en bomenveel bomen.
Dus daar zat ik ineens in het Oosten. En waar beter dan in de Achterhoek. Het bleek de beste sprong in het diepe te zijn van mijn leven.

Inmiddels twee jaar verder kan ik niet meer zonder die schoonheid en kracht van de natuur om mij heen. In een soort permanente vakantiestemming heb ik de omgeving leren kennen en rolde van het ene prachtige gebied in het andere. Echter na een jaar begon het mij op te vallen hoe vaak ik geconfronteerd werd met torenhoge stapels gevelde bomen tijdens mijn wandelingen. Het was opvallend en geen bos leek gespaard te blijven. Op hetzelfde moment las ik een artikel over een nieuw ‘bomenbeleidsplan’ voor de gemeente Bronckhorst en werd mij duidelijk dat er een agenda gaande was en niet in het voordeel van de bomen. Alleen klagen en niets doen voelde niet goed dus nam ik contact op met Bomenstichting Achterhoek. Wat begon met een petitie tegen dit onzalige bomenbeleidsplan mondde uit in frequent contact met de BSA. Uiteindelijk ben ik ook het landelijk meldpunt bomenkap gaan opzetten (www.bomenkapmeldpunt.nl) en werd ik voor het bestuur gevraagd.

Ik hoef hier niet uit te leggen wat het belang is voor de mens van een evenwichtige biotoop en balans tussen mens en natuur. In het hele land zien we de bomen en biodiversiteit verdwijnen, sinds het Rijk de geldkraan heeft dichtgedraaid.  Bomen leveren geld op en die verdwijnen en masse. Er lijkt geen enkel oog meer te zijn voor een goed leefgebied met voldoende biodiversiteit en verbindingen tussen deze gebieden. De overheid vindt dat onze natuurinstanties zelf hun broek maar moeten ophouden en sindsdien zijn de inkomsten van grootschalige kap niet meer weg te denken uit de budgetten. En de subsidie die de overheid verstrekt voor biomassa (bedoeld voor 'afvalhout", dat geen afvalhout blijkt maar gewoon versnipperde gezonde bomen) maakt het allemaal nog erger.
Wie beschermt onze natuur nog? Van handhaving lijkt nauwelijks nog sprake.

Ik heb veel respect voor de inzet en wijze waarop de BSA vinger aan de pols houdt, informeert, adviseert en zoveel mogelijk in gesprek gaat met de verschillende natuurinstanties. Met geduld en volharding blijkt zij een waardevolle schakel te zijn en ik voel mij vereerd me hierbij aan te sluiten.

Eva Vosdingh Bessem
30 augustus 2017


vrijdag 1 september 2017

‘Bomen van de ereklasse’

De landelijke Bomenstichting introduceert de 'Bomen van de ereklasse'. In deze ereklasse krijgen de oudste, mooiste en meest bijzondere bomen van Nederland een plaats. 

Deze bomen zijn opgenomen in het Landelijk Register van Monumentale Bomen. Het gaat om 10 bomen per provincie, te beginnen met de provincie Friesland.
Elke maand komt er een provincie bij. De bomen worden beoordeeld op schoonheid, omvang, soort, of een ‘bijzonder verhaal’.
Een belangrijk criterium is bovendien dat ze zichtbaar zijn voor iedereen.

en voor de 'Bomen van de ereklasse' van de provincie Friesland de website van de Bomenstichting: www.bomenstichting.nlBron: Bomenstichting en Natuur Net Nieuws september 2017
Boomproject van het Jaar 2017

Na een bezoek aan de onlangs geselecteerde projecten heeft de vakjury drie inzenders genomineerd voor de tweede editie van de landelijke competitie 'Boomproject van het Jaar'. Deze drie boomprojecten hebben elk op eigen wijze een positief effect op de omgeving en de ruimtebeleving. 

De vakjury heeft de volgende inzendingen genomineerd als kanshebbers:

Bomencarré Centrumeiland IJburg, Nationale Bomenbank BV.
Het Witte Lint, N348 tussen Zutphen en Eefde. Boomkwekerij Udenhout.
Het Maanplein in het Maankwartier Heerlen. TGS – Tree Ground Solutions.
Het zijn volgens de jury stuk voor stuk aansprekende voorbeelden van boomprojecten die ieder op een eigen wijze groene waarde toevoegen aan de omgeving. Uit de drie genomineerde inzendingen kiest de vakjury de winnaar: het Boomproject van het Jaar 2017. De prijsuitreiking vindt plaats in september, tijdens de Dag van de Openbare Ruimte in Utrecht. De genomineerde projecten worden dan ook uitgebreid gepresenteerd.

Bron: Natuur Net Nieuws september 2017

Kastanjemineermot

Bij veel kastanjes in Nederland kleuren de bladeren al bruin en beginnen ze al af te vallen. Dat heeft te maken met aantasting door de kastanjemineermot. De rups leeft uitsluitend van het blad van de witte paardenkastanje.

De kastanjemineermot is al sinds eind jaren negentig actief in Nederland, maar lijkt dit jaar meer schade dan ooit aan te richten. Aangeraden wordt om de bladeren te verwijderen en te verbranden als ze zijn afgevallen omdat een deel van de rupsen overwintert in het blad.
Bron: Nederlands Dagblad/ De Gelderlander/ 
Natuur Net Nieuws september 2017  
www.groen-natuurlijk.nl/natuurnetnieuws.html