woensdag 30 september 2015

Ingezonden foto's

Een sympathisante maakte deze foto's tijdens een wandeltocht in Frankrijk.
Met dank voor de inzending!
Leuk vervormde den

Zo te zien een uitgegroeide knot-eik

En een paar flinke bollen van de Maretak (Viscum album).

maandag 28 september 2015

Kardinaalsmuts

De Kardinaalsmuts (Euonymus europaeus) heeft nu volop vruchten. Van deze grote struik bestaan wel 175 soorten!
De vruchten hebben de kleur en de vorm van de muts van een kardinaal; vandaar dus..
Lees meer:
https://nl.wikipedia.org/wiki/Wilde_kardinaalsmuts

woensdag 23 september 2015

Aanbieding petitie + handtekeningen door Bomenridders aan voorzitter commissie Verkeer en Milieu van Provinciale Staten van Zuid-Holland inzake kap bomen langs provinciale N-wegen

Datum: 23 september 2015 om 14:00 uur, locatie: Provinciehuis Den Haag

De petitie “Stop bomenkap langs provinciale N-wegen”, ondertekend door 7157* mensen, samengevoegd met de petitie van de Bomenridders Nissewaard met 1322 ondertekenaars bieden wij aanstaande woensdag bij onze inspreek in de commissie Verkeer en Milieu aan:

Dit voorjaar werden de Bomenridders en vele inwoners van Voorne-Putten, Hoeksewaard en andere gebieden, opgeschrikt door de aankondiging dat alle bomen binnen 4,5 mtr. vanaf de rijbaan (N 218, N 489) zullen worden gekapt vanwege de verkeersveiligheid.
Wij bezochten inloopavonden en spraken met veel omwonenden. Zij voelden zich niet of nauwelijks gehoord, laat staan betrokken bij dit verrassende provinciale voornemen.  
Alleen al in Zuid-Holland zou dit gaan om 6000 bomen. 
Hoeveel zijn dat er in heel Nederland?

Het CROW (kennisclub van wegenbouwers, ea.) heeft richtlijnen opgesteld voor het inrichten van wegen. Een “obstakelvrije zone” van minimaal 4,5 mtr. (liefst 6 mtr.) acht men essentieel voor de verkeersveiligheid. Provinciale bestuurders dreigen deze richtlijn te bevorderen tot beleid en dus regelgeving! 
Bomen zijn geen obstakel!
Deze bomen vormen de ruggengraat van ons landschap, zijn bakens in de ruimte, bieden schaduw, verkoeling, nemen CO2 op en binden fijnstof.
Het is in de 1e plaats de mens die de verkeers(on)veiligheid beïnvloedt. Automobilisten die zich onverantwoord gedragen door te hard te rijden, te bellen, te mailen of te eppen, veroorzaken onveiligheid. Op de 2e plaats is het de auto die met haar massa niet altijd tijdig is te stoppen, omdat de chauffeur zich onvoldoende bewust is van de krachten die hij/zij heeft losgemaakt.

Wij menen dat het aantal slachtoffers en/of schades als gevolg van botsingen met een boom
niet in verhouding is met deze rigoureuze kaalslag.


Ambtenaren van de provincie deelden ons desgevraagd mee dat zij geen claims kennen van automobilisten die schade hebben ondervonden van de aanwezigheid van een boom langs de weg! De vele uiteenlopende onderzoeken, studies en cijfers over dit onderwerp, spreken elkaar vooral tegen en ontkrachten de argumenten van ‘anderen’
Ze mogen daarom niet leidend zijn bij de (her)inrichting van onze provinciale wegen.
Wij zijn overtuigd van de meerwaarde en onmisbaarheid van deze bomen, laat ze staan!
Wij zijn beschikbaar om, vooraf, actief mee te denken over maatwerk, waar nodig.

Voor telefonisch contact svp gebruikmaken van nummer 06 – 83 42 32 60
dit Bomenridder nummer is iig. actief van dimo. 22/09/15 ingaande 08:00 uur t/m woav. 23/09 22:00 uur. 
Voor contact via e-mail svp gebruikmaken van info@debomenridders.nl
Meer info en/of achtergronden? www.debomenridders.nl

* stand van zaken op 21-09 om 13:00 uur

vrijdag 11 september 2015

Nog meer moois in de Achterhoek

Bij een van de vele mooie wandelingen rondom kasteel Ruurlo komt u deze prachtige eik tegen.

Deze eik is goed verzorgd, daardoor kunnen we er nu nog van genieten.
Dat was dus in 2015.
Helaas is deze echter in 2018 "per abuis" gekapt i.p.v. gesnoeid 
door Agrarische Natuurvereniging 't Onderholt..U volgt deze wit op groene pijl.
Op de parkeerplaats van de Doolhof bij Ruurlo aan de Hengeloseweg (7261 LV) vindt u nog meer mooie wandelingen met verschillende kleurpijlen.

Meer info:
http://www.doolhofruurlo.nl/index.php/wandelen


vrijdag 4 september 2015

"Staatsbosbeheer beticht van kappen om commerciële reden"

dinsdag 1 september 2015 


Bomenstichting Achterhoek beticht Staatsbosbeheer van commerciële overwegingen bij het kappen van bomen op landgoed Slangenburg bij Doetinchem. Volgens Staatsbosbeheer wordt het bos echter alleen uitgedund en verjongd.

De bomenstichting komt tot die conclusie nu de prijs voor kaphout aantrekkelijk is. "De houtprijs is op dit moment vrij gunstig en Staatsbosbeheer heeft inkomsten nodig. Maar laat ze dat dan gewoon zeggen. Het kappen gebeurt nu onder mom van verjonging en dunning van het aantal bomen voor de instandhouding van het bos," zegt de secretaris van de bomenstichting, Marjan Houpt. Boswachter Erik de Bruijn, bestrijdt dit. "Er wordt een kap- en verjongingsplan uitgevoerd waardoor dit jaar wat meer gekapt is dan in de afgelopen jaren. Dit heeft te maken met de hoge leeftijd van het bos. Door open plekken in het bos te maken, wordt het bos gestimuleerd om te verjongen. Dit is nodig om een vitaal bos in de toekomst te waarborgen." De Bruijn geeft wel toe dat het hout van de gekapte bomen wordt verkocht. “Deze inkomsten worden weer gebruikt voor natuurbeheer," is zijn reactie. Maar de boswachter is van mening dat Staatsbosbeheer gewoon z’n mandaat uitvoert. "In eerste instantie gaat het om noodzakelijk bosbeheer met verjonging om het bos in stand te houden.”


Bron: Boomzorg en De Gelderlander

dinsdag 1 september 2015

Begraven bossen

De Nederlandse bodem zit vol met ' begraven bossen', bomen die duizenden jaren geleden door verdrinking voortijdig aan hun einde kwamen. 
Zoals het Stobbenven in Drenthe, waar bij toeval honderden dennenstobben van 9000 jaar oud naar boven kwamen.
Het Stobbenven is het oudste fossiele bosrestant van Nederland. De dennen, berken en eiken zijn tussen de 7.000 tot 10.000 jaar oud.
Eén van de eiken is 7.800 jaar oud. Het is daarmee de oudst bekende eik van Nederland.

De Manteling

Een uniek bos in de duinen en een van de weinige eikenbossen direct aan zee.
Het Zeeuwse natuurgebied "De Manteling" is een uniek bos aan de duinrand. Een enorme diversiteit aan dieren en planten is hier te vinden. Het bos strekt zich uit tot aan Oostkapelle. U waant zich in de Middeleeuwen, wanneer u langs "Kasteel Westhove" komt, compleet met grachten en kasteeltuin.
De Manteling van Walcheren is een afwisselend duingebied, met grasland, struweel (lage bosjes), vochtige duinvalleien en door de zeewind 'geschoren' eikenbossen.

De naam Manteling verwijst naar de beschutting die deze duinbossen, die tot dicht bij de kust groeien, bieden tegen de zeewind. Door de afwisseling van duingrasland, duinstruweel en bos is de Manteling van Walcheren een belangrijk broedgebied voor tal van vogelsoorten.
De deels beboste kuststrook vormt een rust- en foerageergebied voor trekvogels. Onder een groot deel van het gebied ligt een bel van zoet grondwater, wat er voor zorgt dat er bijzondere planten groeien. 
Bron: http://www.bomenoverleven.nl/natuurnetnieuws.html

Oerbos


Het bos van de Waterberg in Arnhem-Noord heeft de potentie en is aangewezen als plek om uit te groeien tot oerbos. Het bos bezit nu al bijzondere natuurwaarden. In totaal gaat het om een gebied van 80 hectare. Het moet een plek worden waar de natuur zijn gang kan gaan. Het bos blijft vrij toegankelijk.Volgens Wikipedia is een oerbos een oorspronkelijk bos dat zich zonder (veel) menselijke invloed heeft ontwikkeld en zich handhaaft en dus te beschouwen is als wildernis. In Europa zijn de oerbossen, afgezien van kleine stukken, grotendeels verdwenen.
Om bezoekers en passanten te informeren dat Arnhem een oerbos krijgt is er een informatiebord geplaatst bij het begin van het fietspad aan de Deelenseweg ter hoogte van de kruising met de Cattepoelseweg.
Meer info: klik hier

Bron: Gemeente Arnhem/ 
http://www.bomenoverleven.nl/natuurnetnieuws.html

Bomen planten

BioCarbon Engineering ontwikkelt drones die jaarlijks een miljard bomen zouden kunnen planten.

Een goedkope en snelle manier van herbebossing dus, vele malen efficiënter en volgens de ontwikkelaars tot 15 procent goedkoper dan het zaaien met de hand.
"We gaan industriële ontbossing tegen door industriële herbebossing te gebruiken", zo is te lezen op de website van het bedrijf. "Als gevolg van houtkap, mijnbouw en landbouw verdwijnen er 26 miljard bomen per jaar. Met deze automatiseringstechniek kan deze ontwikkeling het best worden bestreden."
Naar eigen zeggen kan het bedrijf met één drone tien zaadjes per minuut planten.
Al ontkiemde zaden worden de grond in geschoten vanaf zo'n twee meter hoogte.


"Het is een gaaf idee, maar succes hangt af van veel factoren", meent deskundige Erik Toussaint van de Wageningen Universiteit. "Kleine zaadjes moet je met een andere snelheid en veel dichter bij de grond afschieten dan bijvoorbeeld eikeltjes, anders bereiken ze de bodem niet eens." Volgens Toussaint hangt ook veel af van de bodemgesteldheid. "Zo hebben sommige bossen een harde bodem, waardoor de zaden als een tennisbal terug stuiteren en niet verder ontkiemen."

Bron: http://www.bomenoverleven.nl/natuurnetnieuws.html

Kastanjebomen genezen

Lange tijd werd gedacht dat de bloedingsziekte van de paardenkastanje wordt veroorzaakt door een oömyceet (een pseudo-schimmel) maar uiteindelijk bleek een bacterie de boosdoener.

Die zit in de bast van de boom en verstoort de sapstroom naar de wortels. Aan de buitenkant van de boom komen "wonden" waaruit donkerbruin vocht komt.
Uiteindelijk gaat de kastanjeboom dood aan deze infectie
Wageningen Universiteit & Researchcenter (WUR) doet onderzoek of een warmtebehandeling bij volwassen bomen geschikt is om de bacterie te bestrijden. De verwarming moet tenminste 48 uur duren bij een temperatuur van minimaal 40 graden. Met deze methode zijn reeds met jonge zieke boompjes goede resultaten behaald. Definitieve uitkomsten van de proef worden in 2016 verwacht.


Bron: 
http://www.bomenoverleven.nl/natuurnetnieuws.html